Aktuelt

Nyheter

 • 25 kjappe med Sindre Martinsen-Evje!

  Vi har stilt vår fylkesordførerkandidat 25 spørsmål, les svarene her!

 • Bli bedre kjent med Siv!

  Bli bedre kjent med vår 2. kandidat til fylkestingsvalget, Siv Henriette Jacobsen!

 • Bli bedre kjent med Lars!

  Bli bedre kjent med vår 5. kandidat til fylkestinget, Lars Pedersen Due!

 • Bli bedre kjent med Hege!

  Bli bedre kjent med vår 6. kandidat til fylkestinget, Hege Dubec!

 • Bli bedre kjent med Rune!

  Bli bedre kjent med vår 3. kandidat til fylkestingsvalget, Rune Fredriksen!

 • Nye Østfold + Arbeiderpartiet = offensiv regional næringspolitikk

  Av: Lars Pedersen Due 5 kandidat Østfold Arbeiderparti

 • Østfold er folk som setter kulturelle spor!

  Cecilie Agnalt, 4. kandidat Østfold Arbeiderparti

 • Arbeiderpartiet er folkehelsepartiet

  Av: Camilla Aas

 • Bli bedre kjent med Filip!

  Bli bedre kjent med vår ungdomskandidat, Filip Diskerud!

 • Høyre mangler ambisjoner for Østfold!

 • Vi gleder oss til nye Østfold!

 • Nå kommer den største økningen i studiestøtte på 15 år

  av Sindre Martinsen-Evje, Siri Martinsen og Linn Laupsa

 • Møt våre fylkestingskandidater!

  Bli bedre kjent med noen av våre kandidater til fylkestinget!

 • Bli bedre kjent med Sindre!

  Bli bedre kjent med vår fylkesordførerkandidat, Sindre Martinsen-Evje!

 • En skole der alle kan lykkes framfor Høyres press-skole

  av: Filip Diskerud

 • Bli kjent med våre ordførerkandidater!

 • Jeg er sistemann

  av: Trond Andreas Enger

 • Neste stasjon: Østlandet

  av: Ronny Aukrust

 • En skole der alle kan lykkes - med fleksible opplæringsarenaer!

  av: Siv Henriette Jacobsen

 • Hvor vil dere kutte, Høyre?

  av: Sindre Martinsen-Evje

 • Barnas nye Østfold!

  av: Shakeel Rehman

 • Siv sin landsmøtetale

 • Linn sin landsmøtetale

 • Therese sin landsmøtetale

 • Hanne sin landsmøtetale

 • Kathrine sin landsmøtetale

 • Siri sin landsmøtetale

 • Isak sin landsmøtetale

 • Sindre sin landsmøtetale

 • Arbeiderpartiet stiller til valg i hele Østfold!

  Arbeiderpartiet stiller til valg i alle kommunene og til fylkestinget i Østfold! Her kan du lese om alle våre kandidater!

 • God 1. mai!

  av: Siv Henriette Jacobsen

 • For AP vil utjevning av sosiale forskjeller være det viktigste.

  av: Hege Dubec

 • Hva kan drive et ja-flertall i en ny EU-debatt?

  Av: Svein Roald Hansen

 • Det er summen av offentlig og privat virksomhet som skaper og trygger vårt velferdssamfunn.

  av Hanne Tollerud

 • Skolen skal forberede ungdom til både arbeid og studier!

  av: Elise Waagen

 • En plan for nye Østfold!

  av: Rune Fredriksen

 • Ny EU-debatt? Om hva?

  av: Svein Roald Hansen, tidligere stortingsrepresentant (A) og leder av EFTA-komiteen

 • Vi skal hjelpe flere med å fullføre og bestå videregående!

  av: Hege Dubec

 • Vi skal fortsette å skape gode og trygge fellesskap!

  av: Siv Henriette Jacobsen

 • Skolen må bli mer praktisk!

  av: Lars Pedersen Due

 • Skal skolebarn sitte bak skjermen for en hver pris? NEI.

  av: Elise Waagen

 • Karakterbasert opptak - en ordning for noen få.

 • Heltidsløft i nye Østfold!

  av: Shakeel Rehman

 • Markering for Ukraina!

  av: Cecilie Agnalt

 • Takk til idretten!

  Av: Atle Ottesen

 • Vi sier nei til salg av fellesskapets verdier

  av: Rune Fredriksen

 • Er du vår nye valgkampmedarbeider?

  Østfold Arbeiderparti søker ny medarbeider.

 • Vi må satse på framtidas fag- og yrkesopplæring!

  av: Sindre Lysø

 • Energiutvalget

  En sosialdemokratisk energipolitikk for fremtiden

 • Støtte til Ukraina!

  av: Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti

 • Et reelt løft for yrkesfag!

  av: Siv Henriette Jacobsen

 • Dagligvarebransjen må ta samfunnsansvar

  av: Solveig Vitanza og Aps medlemmer av Stortingets næringskomité

 • Er du vår nye kommunikasjonsmedarbeider?

  Viken Arbeiderparti søker nye medarbeidere.

 • Elever bør få lære kunstig intelligens

  av: Elise Waagen, stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

 • Mange nye medlemmer i 2022!

 • Godt nyttår Østfold!

 • Klare for å bygge nye Østfold!

 • Vi krever mer omfordeling av skatteinntekter

  av: Sindre Martinsen-Evje og Therese Thorbjørnsen

 • Plass til alle!

  av: Siv Henriette Jacobsen

 • Gratulerer! Det blir fartøyvernsenter på Isegran!

  av: Cecilie Agnalt

 • Vi satser på yrkesfag

  av: Hege Dubec

 • Vi skal trygge arbeidsplassene i transportsektoren

  av: Jon-Ivar Nygård

 • Tydelige forventinger til statlige selskap

  av: Solveig Vitanza

 • Norgesmodellen for offentlige anskaffelser

  av: Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti

 • Arbeid til alle er alltid jobb nummer en!

  Av: Hanne Tollerud

 • En ny kurs

  av: Elise Waagen

 • Arbeiderpartiet vil innføre tillitsreform!

  Av: Shakeel Rehmann

 • For nå gjelder det mere enn før!

  Av: Siv Henriette Jakobsen

 • Nytt verktøy for bedre klimapolitisk styring

  av: Solveig Vitanza, stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

 • Verdensdagen for psykisk helse

  av: Therese Thorbjørnsen og Elise Waagen

 • Arbeiderpartiet – ansvar og trygg styring i en komplisert tid

  av: Lars Pedersen Due, fylkestingsrepresentant fra Østfold Arbeiderparti

 • Å skape trygghet i vanskelige tider

  av: Siv Henriette Jacobsen

 • Budsjett for en krevende tid

  av: Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken og Elise Waagen, stortingsrepresentant Østfold

 • Alle kommuner skal være i stand til å gi likeverdige tjenester

  av: Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti

 • Minnetale for Inger-Christin Torp

  av: Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti

 • Minnestund for Inger-Christin Torp

 • Nominasjonskomiteens listeforslag

 • Inger-Christin Torp

 • Vil Sp ut av regjeringen?

  av: Svein Roald Hansen, tidligere stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

 • Nye Østfold er

  av: Siv Henriette Jacobsen, leder av programkomiteen til Østfold Ap

 • ENERGIUTPRESSING – ANGREPSKRIG og TØRRÅR

  av: Stein Erik Lauvås

 • Vi satser på helsefremmede skoler, til det beste for våre elever

  av: Hege Dubec

 • Vi har store ambisjoner for forskningen - derfor må vi rydde opp

  av: Elise Waagen

 • Mange kommuner kan gjøre raske strømtiltak om de får handlingsrom

  av: Cecilie Agnalt

 • Arbeiderpartiet vil grunnlovsfeste allemannsretten!

  av: Shakeel Rehman, styremedlem Østfold Arbeiderparti

 • Velkommen til første skoledag

  av: Therese Thorbjørnsen

 • Nå må vi være på vakt!

 • Homo er fortsatt det mest brukte skjellsordet i skolegården. Derfor er det helt på sin plass at skolene støtter opp om Pride.

 • Et mer mangfoldig og inkluderende parti!

 • Nå tar vi hele Østfold tilbake!

 • Regjeringen styrker norsk matproduksjon.

 • 16-årig stemmerett, en seier for ungdommen!

 • Hva EØS-utvalget kan si oss

 • Identitet skaper vi hele tiden – i møte med andre mennesker – i møte med nye livssituasjoner – i møte med nye kulturer. Gratulerer til Fargespill med nok en suksess!

 • Vi leverer gratis SFO for førsteklassingene!

 • EU regulerer «Big tech»

 • Kjære alle veteraner!

 • Vi skal ta Østfold tilbake- hva er viktig for deg?

 • Viktig med et godt trepartssamarbeid

  av: Siv Henriette Jacobsen

 • Det koster å være (kar) kvinne!

  av: Camilla Aas

 • LÆREPLASSGARANTI – EN VIKTIG BRIKKE FOR YTTERLIGERE STYRKING AV YRKESFAG

  av: Lars Pedersen Due

 • Vårt svar er trygghet og solidaritet

  av: Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti

 • Fagfolka Norge trenger

  av: Elis

 • Hvilket EU skal vi diskutere?

  Svein Roald Hansen Tidlige stortingsrepresentant og leder av EFTA-komiteen

 • Heder til hedersmenn

 • Årskonferanse 2022

 • Tilbake til fattig-Østfold?

  av: Siv Henriette Jacobsen

 • G R A T U L E R E R med kvinnedagen!

  av: Cecilie Agnalt

 • Arbeiderpartiet vil satse på lærerne

  av: Elise Waagen

 • Kampen for demokrati, kampen for selvstendighet, kampen for Ukraina.

  av: Isak Hagaseth Mydske

 • Invasjon av Ukraina

 • Tydelig rovdyrpolitikk

  av: Stein Erik Lauvås

 • Storrengjøringen i drosjenæringen har startet

  av: Jon-Ivar Nygård

 • Skogen – det grønne gullet vårt

  av: Solveig Vitanza, stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

 • Hva vi ikke ser….

  av: Svein Roald Hansen, tidligere stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

 • RETTFERDIG FORDELING TIL KOMMUNENE I ØSTFOLD

  av: Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og styremedlem i Østfold Arbeiderparti

 • Støtter samtaler

  Fra: Østfold Arbeiderpartis internasjonale utvalg

 • Oppløsning av Viken – Nei til Høyresidens sentraliseringsreform

  Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling i saken om oppløsning av Viken overfor styremøtet 17.januar 2022

 • Bryt ned fiendebildet i Europa

  av: Østfold Arbeiderparti Internasjonale utvalg

 • Ett år utenfor – hvordan er det gått?

 • Julehilsen fra Stortinget

 • Hva gjør vi med IS-barna og mødrene?

  av: Svein Roald Hansen Tidligere stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

 • En god politikk for yrkesfag!

  av: Maria D. Imrik

 • Noe godt å bite i

  av: Bjørn Eriksen, leder av veteranutvalget i Østfold Arbeiderparti

 • EØS og alternativene

  av: Svein Roald Hansen, tidligere stortingsrepresentant for Østfold Ap

 • Nå er det vår tur

  av: Mathias Lind Høyning

 • EØS-avtalen sikret i regjeringsplattformen

  av: Svein Roald Hansen, tidligere stortingsrepresentant for Østfold Ap

 • Vi gratulerer Jon-Ivar Nygård som vår nye samferdelsminister!

 • Hurdalsplattformen – et godt utgangspunkt for Østfold

  av: Stein Erik Lauvås, leder for Østfold Arbeiderparti og stortingsrepresentant

 • Trygg på jobb

  av: Elise Waagen, stortingsrepresentant for Østfold Ap

 • Avskilting av lærere er over!

  av: Elise Waagen, stortingsrepresentant og Therese Thorbjørnsen, utvalgsleder i Sarpsborg og styremedlem i Østfold Ap

 • Viktig med en gjennomgang av inntektssystemet for kommunene

  av: Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og styremedlem i Østfold Ap

 • Valet er over – frå klimaprogram til klimahandling med Arbeidarpartiet ved roret

  av: Anne Marit Godal - leder av Klima- og miljøutvalget i Østfold Arbeiderparti

 • Hva står igjen etter Erna?

  av: Svein Roald Hansen, avtroppende stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

 • Leksefri skole må prøves ut

  av: Stein Erik Lauvås, leder Østfold Arbeiderparti

 • Gratis tannlege for ungdom

  av: Maria D. Imrik, stortingskandidat for Østfold Ap

 • Fritt behandlingsvalg i Østfold: 75 mill ut av sykehus-budsjettet

  av: Stein Erik Lauvås, stortingskandidat for Østfold Ap og Marius Bjørndalen, foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold

 • Østfold Arbeiderparti støtter at Avinor bør kjøpe Rygge sivile lufthavn

  av: Jon-Ivar Nygård, 1.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti og Stein Erik Lauvås leder av Østfold Arbeiderparti

 • Viken skal oppløses!

  Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet i Viken legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.

 • Du som jobber for felleskapet vårt i stat og kommune, det er nå det gjelder!

  av: Anne Otterbekk, stortingskandidat for Østfold Arbeiderparti og nestleder i Fagforbundet Viken

 • Ja til søndagsåpne bøker, fjelltopper, turisthytter, og syltetøykrukker!

  av: Cecilie Agnalt, stortingskandidat for Østfold AP

 • En miljøpolitikk som også gir arbeidsplasser

  av: Jon-Ivar Nygård, 1.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti

 • Arbeiderpartiet satser på høyskolen

  av: Jon-Ivar Nygård og Solveig Vitanza

 • Arbeiderpartiets ungdomssatsing – endelig er det våre unge sin tur!

  av: Maria D. Imrik, ungdomskandidat for Østfold Ap

 • Ingen skal gå ut på dato!

  av: Siv Henriette Jacobsen, stortingskandidat for Østfold Ap

 • MED ARBEIDERPARTIET FÅR VANLIGE FOLK MER I LOMMEBOKA

  av: Jon-Ivar Nygård, 1.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti

 • Norges mest meningsløse kø

  av: Jon-Ivar Nygård, stortingskandidat for Østfold Ap

 • Hvorfor stemmer jeg på Arbeiderpartiet?

  av: Rune Fredriksen, stortingskandidat for Østfold Ap

 • Ja, vi elsker Oslofjorden!

  av: Shakeel Rehman, stortingskandidat for Østfold Ap

 • Hele faste stillinger- nå er det din tur

  av: Therese Thorbjørnsen, stortingskandidat Østfold Ap

 • Arbeidsplasser i Østfold

  av: Stein Erik Lauvås, stortingskandidat for Østfold Ap

 • Nå er det vanlige folks tur.

  av: Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og stortingskandidat

 • Åtte tapte år for likestillinga

  av: Maria D. Imrik, ungdomskandidat for Østfold Ap

 • Rettferdig klimapolitikk – ikke fryktpolitikk

  av: Stein Erik Lauvås, stortingskandidat for Østfold Ap

 • Arbeiderpartiet vil oppløse Viken

  av: Jonas Gahr Støre, Jon-Ivar Nygård, Elise Bjørnebekk-Waagen og Stein Erik Lauvås

 • Et arbeidsliv for alle

  av: Solveig Vitanza, stortingskandidat for Østfold Ap

 • Et retningsvalg

  av: Elise Bjørnebekk-Waagen, 2.kandidat for Østfold Ap

 • Et privat sugerør i statskassa

  av: Jon-Ivar Nygård, 1.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti

 • Ap vil ta Østfold tilbake

 • Arbeiderpartiet jobber for en god studenttilværelse for alle

 • Det viktigste vi lover dere

 • Vi minnes 22.juli 2011

 • Ekstra innsats for en god skolehverdag

  av: Siv Henriette Jacobsen

 • Å spare på det vi har – det er å skape verdi

  av: Anne Marit Godal - leder av Klima- og miljøutvalget i Østfold Arbeiderparti

 • ARBEIDERPARTIET GARANTERER FOR FRAMDRIFT FOR ØSTFOLDBANEN

 • Ny handelsavtale for britene

  av: Svein Roald Hansen

 • Vi er nødt til å stå sammen i kampen mot arbeidslivskriminalitet

  av: Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og stortingskandidat

 • PØLSER, POLITIKK, HØYRE OG FRP

  av: Stein Erik Lauvås

 • Feriepenger på dagpenger

  av: Elise Bjørnebekk-Waagen

 • Regjering med svekket tillit

  av: Jens Olav Simensen

 • Oppvask i arbeidslivet

  av: Mathias Lind Høyning

 • Høyre pynter seg før valget

  av: Svein Roald Hansen

 • Vi må få ledige i arbeid

  av. Shakeel Rehman

 • Alarmen går for fastlegene i Østfold!

  av: Siv Henriette Jacobsen

 • Vekstplan for Østfold

 • En rettferdig barndom

  av: Solveig Vitanza

 • Et seriøst og anstendig arbeidsliv

  av: Jon-Ivar Nygård

 • Foreldrenes lommebok skal ikke avgjøre

  av: Elise Bjørnebekk-Waagen

 • Med hjartet på rette staden går inn

  av: Mathias Lind Høyning

 • Det går mot regjeringsskifte

  av: Svein Roald Hansen

 • En stemme for velferd til de mange

  av: Bjørn Eriksen

 • Et likestilt samfunn er et fritt samfunn

  av: Camilla Aas

 • Barnefattigdommen øker – Det kan ikke Arbeiderpartiet akseptere

  av: Filip Diskerud, leder i AUF i Østfold

 • Min valgkampmotivasjon

  av: Kristoffer Vindenes, landsmøtedelegat

 • Ivareta fiskerne i Oslofjorden!

  av: Mona Vauger, landsmøtedelegat

 • Nå er det vanlige folks tur!

  av: Jon-Ivar Nygård, sentralstyremedlem

 • Distriktspolitikk også i Østfold

  av: Glenn Lie, landsmøtedelegat

 • Viktig med nordisk samarbeid!

  av: Solveig Vitanza, landsmøtedelegat

 • Ja til sirkulærøkonomi

  av: Rune Fredriksen, landsmøtedelegat

 • Intercity gjennom Østfold nå!

  av: Therese Thorbjørnsen, landsmøtedelegat

 • Arbeid til alle!

  av: Shakeel Rehman, landsmøtedelegat

 • Styrk kommuneøkonomien

  av: Kathrine Hestø Hansen, landsmøtedelegat

 • Krav om en bedre boligpolitikk for ungdom

  av: Filip Diskerud, landsmøtedelegat

 • FRITT VALG GIR HELSETJENESTER I FRITT FALL

  av: Marius Bjørndalen, stortingskandidat Østfold Ap

 • Lokal kompensasjonsordning for bedrifter rammet av smittevernstiltak må styrkes

  av: Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og stortingskandidat

 • Vi trenger lærlinger, også i koronatider

  av: Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune

 • Kohort klinger ikke så godt for dem med ett navn på postkassa.

  av: Cecilie Agnalt, stortingskandidat for Østfold AP

 • Nå må det bli Østfolds tur

  Nok en gang er Østfold glemt!

 • Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) er et gigantisk løftebrudd for Østfold

 • Arbeiderpartiet vil innføre tillitsreform!

  Vi vil ha slutt på at våre velferdstjenester blir markeds- og konkurranseutsatt tjenesteproduksjon

 • Ny giv for Østfold

  Etter åtte år med høyrepolitikk trengs en ny giv for Østfold.

 • Nei til avsporing av InterCity nå!

 • Ett år med pandemi- Norge trenger en rettferdig krisepolitikk

  Av: Elise Bjørnebekk-Waagen, Sindre Martinsen-Evje og Therese Thorbjørnsen

 • Stein Erik Lauvås gjenvalgt som leder på årsmøtet

 • Et år med unntak

  Vår store oppgave framover er å få folk tilbake i arbeid, styrke de kommunale tjenestene som ivaretar psykisk helse og sårbare grupper og hindre at krisen gjør Norge til et mer skjevfordelt land.

 • Trenger vi kvinnedagen i ett av verdens rikeste land der likestilling bør være en selvfølge?

  I følge FN er det fortsatt ikke et eneste land i verden som har oppnådd likestilling

 • Bort med ufrivillig deltid

  8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Selv om vi har kommet langt er vi ikke i mål. Fortsatt jobber mange ufrivillig deltid, vi vet at dette i stor grad rammer kvinner. Arbeiderpartiet mener retten til heltid er en viktig likestillingssak.

 • FRP, bommer og veibygging

  Viser til en artikkel med Wiborg og FRP, hvor bommer skal ned og ny E 18 skal bygges.

 • Trygghet for grensependlerne

 • Helseplagene vi ikke ser

 • Psykisk helsekrise

  Under koronakrisen har folk blitt bedt om å holde seg mye hjemme og minske den sosiale kontakten. En trist men ikke sjokkerende konsekvens av snart et år med slike tiltak er at folk føler på mer ensomhet enn før og de psykiske helseproblemene brer om seg.

 • Gi grensependlerne den respekten de fortjener Erna!

  Vi i Arbeiderpartiet med Elise i spissen har fremmet forslag på Stortinget, men ble nedstemt. Skal du virkelig ikke gjøre noe Erna?

 • Arbeiderpartiet og flertallet i Stortinget forlenger krisetiltakene

  Arbeiderpartiet og flertallet i Stortinget forlenger krisetiltakene

 • Hvilke nye veier Schou?

  Ingjerd Schou utfordrer Arbeiderpartiet på hva vi mener om Nye veier. Det er feil spørsmål å stille i Østfold, Ingjerd Schou! Spørsmålet er hvor er de nye veiene?

 • En ny og bedre Ap-politikk for funksjonshemmede

  Arbeiderpartiet har de senere åra ikke hatt en god nok politikk for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nå endres dette.

 • Beredskap til besvær

  Covid-19 pandemien og leirskredet på Gjerdrum er begge katastrofale hendelser hvor beredskapen har blitt satt på stor prøve og hvor mange har prestert langt ut over hva som kan forventes.

 • Trygg, rettferdig og forutsigbar krisehåndtering

  Høyreregjeringens kortsiktige og urettferdige politikk har skapt unødvendig store bekymringer for folk og arbeidsgivere. Derfor var det helt nødvendig at Stortinget, med Arbeiderpartiet i spissen, tok ansvar. Smittevernstiltak og økonomiske krisetiltak må gå hånd i hånd.

 • De redder ikke trafikkstasjonen

  FRP, Høyre, KRF og V konkluderer med, ikke bare misvisende, men med blank løgn, at Trafikkstasjonen på Mysen er reddet.

 • Bor du i Degernes og vil satse på tog, må du vente til 17. mai

  Som en som bor på landet, med svært begrenset tilgang til både buss og tog, er dette er stor utfordring; og det er også en utfordring for Arbeiderpartiet.

 • Arbeiderpartiet tar studentene på alvor, også i en pandemi!

 • Fiskerinæringen: EØS-alternativene godt analysert

 • En sommerferie uten penger?

  Betyr det noe for deg- hvem som styrer landet vårt?

 • Arbeiderpartiet har fra første dag av pandemien stått på barrikadene

 • Den sirkulære økonomien er framtida!

  Arbeiderpartiet vil stoppe veksten av avfall og legge til rette for mer gjenvinningsindustri i Norge.

 • Barn i koronaens tid.

 • Arbeid og trygghet

  Arbeidsledigheten er høy, det er nå 193 800 personer som er helt eller delvis ledige. Sammen må vi stille opp slik at ledigheten ikke biter seg fast.

 • Klimaplan

  Norge trenger mer konkrete og ambisiøse planer og tydeligere virkemidler for utslippskutt. Samtidig skal vi legge til rette for en bærekraftig økonomi og nye trygge arbeidsplasser.

 • Sammen for et bedre klima

  Klimautfordringene vi står overfor krever gode og smarte løsninger globalt, regionalt og lokalt. Viken fylkeskommune har valgt å legge FNs bærekrafts mål til grunn for utvikling og drift.

 • Nye tiltak nødvendig nå

  En ny smittebølge er over oss. Folk bes holde seg mest mulig hjemme, helst alene.

 • EØS-avtalen langt bedre

 • Gled en som gruer seg til jul!

  De fleste gleder seg til jul, til å feire høytid sammen med venner og familie. Denne julen blir annerledes for oss alle. For mange er jul uansett en vanskelig tid.

 • Østfold Arbeiderpartis stortingsvalgliste er klar!

  Østfold Arbeiderpartis nominasjonsmøte har enstemmig nominert Jon Ivar Nygård, Elise Bjørnebekk-Waagen og Stein Erik Lauvås som de tre øverste kandidatene til stortingsvalget i 2021.

 • Krisetiltak for bedrifter

  Bedrifter som rammes hardt av smitteverntiltakene må få bedre og mer forutsigbar kompensasjon. Derfor fremmer Arbeiderpartiet forslag i Stortinget om en hasteordning for bedrifter som er rammet av korona-pandemien.

 • Vi tapte kampen

  Arbeiderpartiet tapte kampen om å beholde en fullverdig tingrett i Indre Østfold.

 • En politisk branntomt

  Høyreregjeringen fikk flertall for statsbudsjettet. Men hva vil stå igjen etter åtte år med høyreregjeringen?

 • Undergraver elevenes rett til å gå på nærskolen

 • Trist, men farlig Trump-sirkus i USA

 • Enighet om Viken-budsjettet

 • Arbeiderpartiet vil gjeninnføre feriepenger på dagpenger

  Sommeren 2021 vil mange tusen arbeidstakere som har blitt permittert og arbeidsledige, nok en gang bli rammet når de går glipp av tusenvis av kroner i feriepenger. Arbeiderpartiet vil gjeninnføre ferietillegget på dagpenger.

 • Folk med vanlige inntekter skal ikke betale for de rikes skattefest

  I en tid hvor koronapandemien gjør at folk og bedrifter kjenner på stor usikkerhet trenger vi et skattesystem som gir både forutsigbarhet og bedre omfordeling.

 • Uten egenverdi blir mye lite verdt

  “Ikke alt som teller kan telles og ikke alt som telles teller!”, sa Albert Einstein. Egenverdi kan ikke måles eller telles.

 • Et rettferdig arbeidsliv med faste stillinger

  Arbeiderpartiet vil at alle skal ha et trygt og rettferdig arbeidsliv med hele, faste stillinger og en lønn å leve av.

 • Bli med i programarbeidet

  Arbeidet med programmet Arbeiderpartiet skal gå til valg på 12. september neste år er i full gang. Bli med å påvirk!

 • Arbeiderpartiet har løsningene for fremtiden

  Så hvordan løser vi best disse utfordringene?

 • Farvel til Vika?

  Viken? Det er ingen i Fredrikstad som sier Viken. Nei, vi sier Vika.

 • Utryggheten som brer seg

  Utryggheten for den økonomiske situasjonen for kommunene i Østfold (og landet) brer om seg. Våre lokale og regionale folkevalgte skal lage budsjetter for skole, helse og omsorg for 2021 samtidig som kommunekassene tømmes for penger i kamp mot koronavirusets spredning.

 • Forskjellene mellom folk øker kraftig

  Det synes ikke så godt på gata eller i nabolaget. Men Statistisk Sentralbyrå avdekker det. En av de sterke drivkreftene er høyre-regjeringens skattepolitikk med store lettelser til de som eier mest og tjener mest.

 • Frykter for kulturlivet

  Regjeringen har foreslått å avvikle kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende som ble etablert for å demme opp for konsekvensene av korona-pandemien. Arbeiderpartiet frykter at dette vil ramme kulturlivet hardt. Derfor fremmer partiet forslag om å opprettholde ordningen.

 • Høyres Intercityutbygging

  Østfold Høyres Ingjerd Schou og Tage Pettersen har vondt for å forstå hvor man tar det fra at jernbaneutbyggingen i Østfold er foreslått stoppet. De kan jo bare lytte til sin egen Samferdselsminister.

 • Videregående opplæring skal være gratis

  Gratisprinsippet vil si at elevene ikke skal betale for selve opplæringen, læremidler eller aktiviteter i skolens regi. Opplæringsloven med forskrifter gir fylkeskommunen anledning til å kreve at elevene dekker kostnader til annet individuelt utstyr og egenandel for elev-pc.

 • Trygghet for pensjon og kjøpekraft

 • Bygg den!

  Å prioritere jernbanen i Østfold handler om å prioritere folk, miljø, næringsutvikling og framtidsretta byutvikling. Dette skal vi sammen få til.

 • Ny regjering – ny politikk

  Her slås det fast at Arbeiderpartiet vil gå i dialog med tvangssammenslåtte fylker om å endre grenser dersom de ønsker det. Dette er helt i tråd med Østfold Arbeiderpartis ønsker om oppløsning av Viken, og etter det vi erfarer også helt i tråd med befolkningen i Østfold sine ønsker.

 • InterCity

  Østfold Arbeiderparti kan ikke akseptere at utbyggingen av dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold skrotes på nytt. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sine signaler om at jernbane nærmest har gått ut på dato som transportmiddel står ikke til troende.

 • Østfold Arbeiderparti støtter streikeretten

 • Et snaut år til valget

  Det er snaut år til Stortingsvalget. Vårt alternativ til velgerne er et program hvor vi løser de store oppgavene sammen. Vi vil ha et sterkere velferdssamfunn, trygt arbeid til alle og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

 • Regjeringen lar pensjonistene ta de rikes regning

 • Østfold Arbeiderparti sier nei til Hareides kuttplan

 • Spørsmål fra Stein Erik Lauvås til samferdselsministeren

 • Trygghet for pensjon og kjøpekraft

  AP vil endre reglene slik at pensjonistene ikke kommer ut i minus i år som lønnstakere går i pluss.

 • Smålige brillekutt

  I statsbudsjettet for 2020 kuttet regjeringen i ordningen med stønad til barnebriller.

 • NHO på villspor

 • Under globalismens åk

 • Skolen trenger flere lærere

  Elevene – barna våre – er på skolen igjen. Noen for første gang, andre på nye trinn på utdanningsveien.

 • Hva vi må lære av trygde-skandalen

  Så kom dommen over «oss alle» som sviktet enkeltmenneskene på sykepenger eller arbeidsavklaringspenger som beveget seg utenfor Norges grenser med sine ytelser. NAV, politikere i regjering og storting, domstoler, trygderett og juristene. Alle tolket EUS trygdeforordning feil. Den opphevet ikke retten til å bevege seg utenfor landet.

 • SMALHANS

  Stadig flere kommuner får det trangere melder Kommunal Rapport. Økonomene i Kommunenes Sentralforbund ( KS ) konkluderer med at kommunenes økonomiske handlingsrom er svekket og lånegjelden øker.

 • Afrika - og våre ugjerninger

 • Britene ut av EU med eller uten avtale?

 • Industri- og næringsfylket Østfold

  Det nærmer seg fem måneder siden landet måtte stenge ned over natten. Ungene kunne ikke lenger dra på skole, folk kunne ikke lenger jobbe på kontoret og oss Østfoldinger kunne ikke lenger dra til Svinesund.

 • FÅ UT FINGEREN, HØYRE

 • Status i Viken fylkeskommune

  Viken fylkeskommune kan, i rapporten som omfatter de fire første månedene, vise til god økonomisk styring på drift. Tallene viser at fylkeskommunen har brukt 45,5 millioner mer enn planlagt på et budsjett på totalt 13 milliarder kroner. Det er i praksis innertier.

 • Skole + arbeidsliv = sant!

  Skal vi lykkes med å skaffe lærlingeplasser til alle som trenger det er vi helt avhengig av et tettest mulig samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Et slikt samarbeid er også helt avgjørende for at å sikre rekrutteringen til en rekke næringer.

 • Fellesskapet må stille opp

  Korona-pandemien har avslørt svakheter i det norske primærhelsevesenet. Dette er mangler som regjeringen burde rettet opp i ved behandling av revidert nasjonalbudsjett og krisepakke 3.

 • Få fotballen i gang igjen

  Titusenvis av barn og unge tripper etter å få spille fotball igjen

 • SUMMERTIME BLUES

  Sola har snudd, det gjorde den 20 juni iår kl 23.43, om en skal tro på Google. Det går mot mørkere tider. I dagene før sola snudde så drev Stortinget og behandlet blant annet kommuneproposisjonen, altså hvor mye penger tenker regjeringen å gi kommunene til neste år.

 • Høyredugnaden

  De siste månedene har ordet dugnad blitt flittig brukt til å omtale vår innsats mot pandemien.

 • AP heier på fagskolene!

  Arbeiderpartiet har nå bidratt til et historisk løft for fagskolene her i landet. Det gir tusenvis av fagarbeidere mulighet til videreutdanning og faglig påfyll. På den måten sikrer vi at ingen i arbeidslivet går ut på dato og at flere får en reell mulighet til å lære hele livet.

 • Jobb nr 1 er å få folk tilbake i jobb

  Vi løser de store oppgavene i fellesskap, heller enn at hver enkelt blir overlatt til seg selv.

 • Omstilling uten krasj

 • Arbeiderpartiet leverer til revidert nasjonalbudsjett

 • Ingen elever skal sette livet på korona-vent

  Som elev i de videregående skolene i Viken skal du bli sett, bli verdsatt og vi skal følge opp slik at alle kommer i mål med sitt skoleår før sommeren. Målet er at ingen av våre elever skal bli nødt til å sette livene sine på vent som følge av Korona.

 • Bioteknologiloven: Flertallet vinner til slutt

 • Ut av krisen - Arbeiderpartiets politikk og krav

 • Usikkerhet for arbeid og inntekt

  Det er gledelig at vi nå kan lette på smitteverntiltakene. Samtidig som flere får en normalisert hverdag, kjenner mange på en bekymring for om smittepresset øker og at strenge tiltak må gjeninnføres. Når hjulene sakte men sikkert kan rulles i gang er det på tide å brette opp ermene for alle de som er arbeidsledige og permitterte.

 • Tiltak for eldre mangler totalt i Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020:

  Dette til tross for at det aldri tidligere har blitt flyttet på så mange milliarder i et revidert nasjonalbudsjett.

 • Østfoldkommunene fikk 0

  Revidert nasjonalbudsjett - en stor skuffelse

 • Fra israelsk okkupasjon til anneksjon?

  I ly av den internasjonale corona-krisa planlegger den israelske regjering å annektere store deler av palestinsk område.

 • Dugnad for fagbrev

  Økt kompetanse kan være den enkeltes og bedriftene viktigste verktøy for å sikre sysselsetting og hindre at arbeidsledigheten biter seg fast etter Korona-utbruddet.

 • 1.mai mer aktuell enn på lenge

  1.mai nærmer seg med stormskritt, men i år blir markeringen annerledes. Selv om vi må finne nye måter å markere dagen på er arbeidernes internasjonale kampdag mer aktuell enn på lenge.

 • Fellesskapets betydning i en krisetid

  Koronapandemien rammer oss. Mange er blitt alvorlig syke. Mange døde. Over 300.000 permitterte fra jobben og usikre på når og om de kan komme tilbake.

 • INN I PÅSKEN – UT AV KRISEN

 • KRISEPAKKE 3 – KOMMUNEØKONOMI- SIKRING AV KOLLEKTIVTRAFIKK – NÆRINGSRETTEDE TILTAK

  Arbeiderpartiet, sammen med øvrige opposisjonspartier på Stortinget har kommet til enighet om en krisepakke 3. Den styrker kommuner og fylker, den styrker og bedrer hjelp til enkeltmennesker og den styrker og bedrer mulighetene for å holde hjulene i gang i næringslivet.

 • Husker du rosetogene etter 22. juli 2011?

  Det gjør ikke jeg. Jeg lå skutt på sykehuset og var i en periode skjermet fra omverden. Men jeg husker samholdet og solidariteten vi som ble rammet ble møtt med. Alle meldingene, telefonene, de gode ordene og fellesskapet. Mange strakk seg langt i en umulig situasjon. Nå må vi igjen samles til handling.

 • Kommuneøkonomien sikres!

 • En annerledes hverdag – og verden

  Koronas-viruset har endret hverdagen for veldig mange. Barna er sendt hjem fra skolen. Endel har hjemmekontor og hjemmeskole. Samlivsekspertene spår skred av skilsmisser. Noen er blitt syke. I skrivende stund er 107 på sykehus på grunn av korona i Norge. Syv er døde.

 • Vi må hjelpe kulturlivet

  Arbeiderpartiet mener vi må få en støtteordning for kulturlivet og selvstendig næringsdrivende som rammes at tiltakene mot coronos-viruset.

 • Nå tar vi ekstra ansvar!

  Nå er tiden inne for at vi som enkeltmennesker og organisasjon tar vårt ansvar.

 • Deponi for farlig avfall

  Interpellasjonsdebatt 3. mars 2020

 • KUTT AVGIFTENE - REDUSER GRENSEHANDELEN

 • Rettferdig pensjon

 • Vi må få flere må i jobb

  Det viktigste budskapet fra sentralbanksjef Øystein Olsens årstale var at vi må flere i jobb. «Vårt framtidige velferdsnivå avhenger av hvor mange som er i jobb og hvor produktive der er», sa Olsen.

 • Vi trenger god tilgang til pendlerparkeringer for folk i hele Viken. Det er også en god måte å møte det grønne skifte på!

 • Trumps Midt-Østenplan slutten for to-statløsningen

  Midtøsten-planen til president Donald Trump la fram nylig innfrir de viktigste kravene fra Israel og innebærer slutten for håpet om en egen stat for palestinerne. Det vil ikke bringe fred og ikke trygghet for Israel fordi konflikten vil fortsette.

 • Barn og unges psykiske helse

  Et reelt løft for vår psykiske helse krever mer enn fine ord

 • FRP, Fengsel og Regjering

  Man skal vel ikke la seg overraske, men jeg gjør det allikevel, jeg lar meg overraske.

 • Interessert i hvordan brexit går?

 • Ny regjering – gammel politikk

  Statsminister Erna Solberg presenterer sin fjerde regjering fredag. Mange nye fjes, men samme, gamle politikk.

 • God jul

 • Garantert læreplass i Viken

  En av de første oppgavene som det nye fylkesrådet i Viken fylkeskommune skal gå i gang med er å få på plass en garanti om læreplass for elever som velger på yrkesfag. En slik garanti er helt avgjørende for å sikre nødvendig rekruttering til yrkesfag og dermed den arbeidskraften regionen behøver.

 • Ap vil stoppe bruken av ulovlig innleie.

  Arbeiderpartiet vil at innleie begrenses til vikariater, der det er avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett eller mellom produksjonsbedrifter.

 • Vårt sykehus må være tilgjengelig for alle

  Vi har vel alle hørt historiene, eller selv erfart å måtte betale dyre parkeringsavgifter ved sykehuset Østfold Kalens.

 • Vern om nærskoleprinsippet!

  Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om fritt skolevalg til videregående skole, med høringsfrist 31. desember 2019.

 • Frivillighet er limet i samfunnet. Hvorfor vil regjeringen kutte overføringer til landets frrivilligsentraler?

 • Ap vil ha mer til frivillighet Regjeringens-partiene kutter

 • ARBEIDERPARTIETS STATSBUDSJETT

  Arbeiderpartiet viser i sitt alternative forslag til Statsbudsjett at det faktisk er mulig å fordele annerledes og mer rettferdig for folk flest enn det Høyreregjeringen legger opp til.

 • Viken og de ansatte

  Viken fylkeskommune er fortsatt under etablering og det er mange små og store avklaringer og tilpassinger som gjenstår. I den forbindelse vil jeg peke på betydningen av et godt samarbeid med de ansatte i Viken fylkeskommune.

 • Sikkerhetsnettet vårt har krympet

  Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2020 lagt inn et kutt i arbeidsavklaringspenger for unge under 25 år.

 • Unge mister livet i gruver for mineralene mobilene våre lages av

  40 000 unge risikerer hver dag livet i gruver i DR Kongo, for mineralene mobilene våre lages av.

 • Vi må erkjenne at vi er med i EUs indre marked

  Trygdeskandalen: NAV har feiltolket reglene for midlertidige trygderettigheter. Et femtitalls personer er dømt til fengselsstraff og mange flere har måttet betale tilbake penger fordi de har oppholdt seg utenfor landets grenser en periode. EUs regelverk sier at det skal de kunne gjøre.

 • En nøkkel for alle

  Utdanning er nøkkelen til arbeid og inkludering, og legger grunnlaget for menneskers liv. Arbeidslivet stiller stadig større krav til formell kompetanse. Det er derfor avgjørende at også voksne sikres retten til fullføre skolegang som grunnskole og videregående opplæring.

 • Det må gjøres mer for å få folk i jobb igjen

  Østfold er ett av syv fylker hvor arbeidsledigheten har økt dette året. I september var ledigheten på 3 prosent, mot 2,2 i landet som helhet. Sammen med Hedmark og Oppland, skiller vi oss markant, negativt ut. Da er det liten trøst i at ledigheten ellers i landet går ned. Østfold har hittil i 2019 hatt et høyere ledighetsnivå enn i tilsvarende periode i fjor.

 • Vi rygger inn i fremtiden

  Omtrent 80 000 eldre lever med demens i dag. I takt med at flere folk i landet blir eldre vil tallet øke.

 • Tyrkia må trekke styrkene ut av Syria

 • Det glemte Østfold?

  Det er helt riktig, som redaktør Jon Jacobsen skriver i FB torsdag, det er ikke mye å rope hurra for sett fra Østfold i regjeringens statsbudsjett for 2020.

 • Tingretten på Mysen??

  Nå foreslåes Tingretten på Mysen nok en gang å bli nedlagt. Det bør etter mitt syn forhindres. Heggen og Frøland Tingrett er viktig for Indre Østfold og bør beholdes der den er i dag.

 • Kraftskattutvalgets innstilling er et ran av Distrikts- Norge

  Ekspertutvalg velger regjeringen å kalle sine utvalg. Men hva er en ekspert, og hva er ekspertise?

 • Østfold og statsbudsjettet 2020

  Østfolds kommuner og jernbaneutbyggingen skrotes i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

 • Flere må i arbeid

  Vi kan glede oss over at det er blitt noen færre ledige de siste årene. Men vi må bekymre oss over at det er for få i arbeid og for mange som ikke kommer inn i arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil ikke godta at vi anser det lave sysselsettingsnivået vi nå har som den nye normalen.

 • KRAFTSKATTEN OG KOMMUNENE

  For Arbeiderpartiet er det et helt avgjørende prinsipp at ved bruk av naturressurser skal en del av verdiskapingen ligge igjen lokalt.

 • En plan for framtiden

  I formålsparagrafen til Plan- og bygningsloven står det blant annet at “loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner”. Hvordan vi legger til rette for en bærekraftig utvikling er et av vår tids viktigste spørsmål.

 • Barn og unges psykiske helse

  I høst behandler Stortinget opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Arbeiderpartiet mener vi må gjøre mer for å forebygge at barn og unge får psykiske plager og lidelser.

 • Tilgang til høyhastighets internett skal være en rettighet på lik linje med strøm!

  Det må være enkelt å frakte varer og mennesker rundt i Viken.

 • Tusen takk!

 • Et retningsvalg

  Det er få dager igjen til valget. Årets valg er et retningsvalg. Arbeiderpartiet sier klart nei til privatisering og konkurranseutsetting av vår felles velferd.

 • På lag med idretten!

  Når Østfold blir en av de nye storfylket Viken, blir det viktig å ta vare på det vi er gode på i Østfold. Vi har blitt skikkelig gode på å spille på lag med idretten, og det må vi fortsette med.

 • INN I DET SISTE

  Valgkampen i Østfolds kommuner går inn i de siste dagene. Noe mange er glade for mens noen mener at vi kunne trengt mere tid.

 • Bedre skole for barna

  Nå har nylig skolen startet igjen etter sommerferien. For noen var det første skoledag. For flere neste klassetrinn

 • Det gode liv, det gode lange liv.

  De unge tenker lite på alderdommen, noen voksne gruer seg til den og andre fortrenger den.

 • Idrettsanleggløftet – Offentlig samarbeid til det beste for idretten.

  Østfold har vi lenge vært blant de fylkene i Norge med lavest idrettsanleggdekning.

 • Verre med Høyre i Viken

  Dersom Høyre vinner valget i den nye Viken fylkeskommune vil partiet kutte i en rekke tilbud som elevene i den videregående skolen i Østfold setter pris på men kanskje tar for gitt.

 • Stem for trygg omsorg

  Arbeiderpartiet vil ha en omsorg som er best mulig, ikke billigst mulig.

 • Viken fylkeskommune?

  Vedtaket om å etablere Viken fylkeskommune ble gjort i Stortinget den 8/6-2017. På Stortingets websider står det at følgende partier stemte FOR: Høyre, FrP, KrF og Venstre, og følgende partier stemte MOT: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og MDG.

 • Et gratis skolemåltid reduserer sosiale forskjeller i helse

  Sosiale helseforskjeller er urettferdige. Det er urimelig at foreldrenes inntekt og utdanning skal få avgjøre om barn får sunne og lykkelige liv.

 • Kommunehelse

  Fastlegeordningen er ryggraden i vår felles helsetjeneste.

 • Gummigranulat fra bildekk – Fra ett miljøproblem til et annet.

  Fylkestinget i Østfold vedtok for noe tid siden at man ikke ønsket å gi støtte til nye kunstgressanlegg som bruker gummigranulat som innfyll.

 • Tenk på fellesskapet

  La meg fortelle deg noe jeg vet. Det er ikke sikkert du vil høre det, det er ikke sikkert du vil forholde deg til det, men det gjør det ikke mindre sant ved at du lar være å bry deg. Hvis du leser videre skal jeg fortelle deg noe jeg vet, og det er faktisk helt sant!

 • BYENE BETALER-BOMPENGETROLLET SPRAKK

  FRP er ute å vingler rundt i bompengedebatten

 • Hva skjer i valgkampen ? - dag til dag plan

  Dag til dag plan oppdateres kontinuerlig

 • Sommer og sol og friluftsliv - i Viken

 • Saugbrugs får CO2 kompensasjon

 • ØKONOMIEN SÅKLART

  Vi har store velferdsoppgaver foran oss i Norge. Det vet vi.

 • De unges rett til å gå på en skole i nærheten av der de bor - i Viken.

  For mange unge er nå en viktig epoke i livet over. De er ferdige med grunnskolen og skal over på videregående skole. Valg skal tas, valg som får betydning for livet.

 • MIND THE GAP

  Mind the gap er etter hvert blitt et kjent uttrykk, blant annet er det tittel på et musikkalbum, men mest kjent er det vel som en advarsel om avstand mellom plattform og tog (T-banen i London).

 • Kampen om netthets

  Valget nærmer seg. Det betyr at det er tusenvis av kandidater og frivillige over hele landet, som gjør seg klare til å gå ut å representere sitt parti i valgkampen.

 • Nå er det valget som gjelder

  Sommeren står for døra. Men etter den kommer kommunevalget og Viken-valget. Det er høstens viktigste hendelse.

 • KOMMUNEPENGER

  Arbeiderpartiet prioriterer kommuneøkonomien, fordi vi ser at det er der velferdstjenestene faktisk produseres.

 • Arbeiderpartiet er for avvikling av pelsdyrnæringa, men mot regjeringens erstatningsordning

  Stortinget behandlet torsdag et lovforbud mot pelsdyr. Arbeiderpartiet stemte for forbudet mot pelsdyrhold, men gikk imot regjeringens forslag til erstatningsordning.

 • PRIDE - DET HANDLER OM MENNESKERETTIGHETER.

  Regnbueflagget og Pride. Et symbol, en feiring og markering av fellesskap, mangfold, toleranse, inkludering og respekt.

 • Haldenreaktoren og nye muligheter

  Haldenreaktoren er en del av vår felles historie. Reaktoren er inne i sin siste fase, men kunnskapen og arven må føres videre. Det er viktig både for Halden og for en verden som trenger at vi går foran i arbeidet for sikker avvikling.

 • Forskjellene øker, regjeringen dytter på

  Debatten i Stortinget tirsdag, var denne sesjonens viktigste debatt. Det er dokumentert at forskjellene øker.

 • Nå må vi våkne.

  Hatprat. Rasisme. Hets. Seksualiserende, nedlatende kommentarer. Hat.

 • Vi trenger flere lærlingplasser i Østfold.

  Arbeiderpartiet vil styrke de yrkesfaglige programmene og sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt og seriøst.

 • Ja til gratis PC

  Med knappest mulig margin har fellesnemda for nye Viken Fylkeskommune vedtatt at det skal bli slutt på ordningen med gratis PC for alle elever på videregående skole.

 • Norske barn må hjem

  Terrororganisasjonen IS er nedkjempet i Syria. I flyktningleirene sitter kvinner med små barn i kummerlige kår.

 • Gratis skole i fare

  Med knappest mulig margin har fellesnemda for nye Viken Fylkeskommune vedtatt at det skal bli slutt på ordningen med gratis PC for alle elever på videregående skole.

 • STØRRE FORSKJELLER – ET SAMFUNNSPROBLEM!

  Tall fra SSB viser at de 10 % laveste reallønningene i privat sektor har blitt lavere på 10 år fra 2008.

 • En styrket barselomsorg ute i kommunene

  Fødsel er en stor begivenhet. Et nytt liv og en ny begynnelse.

 • Oversikt over hovedtalere 1.mai 2019

  Vedlagt ligger oversikt over alle hovedtalere i Østfold 1.mai 2019.

 • Sterkere fellesskap

  Det er Arbeiderpartiets visjon og målsetting for høstens lokalvalg. Med en høyredominert flertallsregjering, er Arbeiderpartistyrte kommunestyrer og fylkesting det eneste som står mellom høyrepolitikk og innbyggerne. Lokalt kan det på flere områder gjøres en forskjell, til det bedre.

 • Kjære landsmøtet

  Som ordførerkandidat fra sommerparadiset Hvaler i Østfold er jeg opptatt av havet.

 • Jeg har bestemt meg for at dette ikke skal være noen pekefinger-innlegg,

  men heller som et velmenende forbrukerråd om noe som har potensiale til å løfte Arbeiderpartiet til neste generasjon. Et slags Arbeiderparti 2.0 kan vi kalle det.

 • Vi satt ned et utvalg som skulle se på helheten i oppvekstpolitikken vår.

  Fra barna våre blir født til de blir voksne. Det forplikter.

 • Kjære landsmøte

  Jeg starter med en gåte. Hva er likheten mellom klimakrisa og folkehelseutfordringen?

 • Arbeid til alle har alltid vært og vil alltid være vår viktigste sak.

  Men hva betyr det i våre dager? For å finne ut av det må vi gå under vann.

 • Tusen takk Jonas for en flott innledning.

  Du klarer å begeistre og lede oss.

 • Det er i kommunene, vi lever våre liv.

  Det er der vi sammen skaper livskvalitet og trivsel.

 • Atomvåpen

  Atomvåpen er det mest destruktive og inhumane våpenet som finnes og det innebærer en enorm sikkerhetsrisiko

 • Kjære landsmøte!

  I fjor lagde den tidligere fotballspilleren Mats Hansen en skikkelig landeplage kalt Sommerkroppen 2018. Budskapet var at alt kunne opereres.

 • Kjære landsmøte, dirigenter

  Jeg kommer fra Moss i Østfold. En typisk industrikommune som står midt i en transformasjon.

 • Psykisk helsehjelp

  I Østfold er det mange barn og unge som opplever utfordringer og som trenger sterke fellesskap og et solid hjelpeapparat.

 • Vi har bare en jordklode!

  Det er ingen hemmelighet at klimaet er i endring og at samfunnet i større grad setter fokuset på miljørettet arbeid.

 • Når ungdommen streiker bør vi lytte!

  Dagens unge er de første som vil merke konsekvensene av de enorme klimaendringene.

 • Har du en poet i magen?

  Skrevet kjøleskapspoesi om samfunnet vi lever i, eller et dikt liggende i skuffen? Bli med på diktkonkurranse, da vel!

 • Pensjonsfondet ut av oljeaksjer

  Arbeiderpartiet er enig i at Pensjonsfondet (SPU) ikke lenger bør eie aksjer i såkalt oppstrøms oljeselskaper.

 • 8. Mars. Hvordan er det fortsatt mulig?

  La oss bruke litt tid sammen. - I følge FN er det fortsatt ikke et eneste land i verden som har oppnådd likestilling

 • Gratulerer med 8.mars alle kvinner

  8.mars er like viktig i 2019 som den var på 1800-tallet da det oppstod en organisert bevegelse som jobbet for likestilling mellom kjønnene.

 • Barnevaksinasjonsprogrammet en rettighet for alle barn

  I følge WHO (World Health Organization), var meslinger i sterk fremvekst i Europa i fjor. Utviklingen i land rundt oss og noen steder i Norge gjør at det er behov for en mer aktiv føre-var-holdning.

 • Økende forskjeller er et samfunnsproblem.

  Regjeringen har varslet at de vil komme med Fordelingsmeldinga i løpet av februar til Stortinget. Det er viktig at Fordelingsmeldinga tar på alvor de økende forskjellene i samfunnet, og at den inneholder en konkret plan for hvordan regjeringa har tenkt til å redusere forskjellene mellom folk.

 • Vi har mye å lære av Oscar Torp - også i vår tid.

  Østfoldingen Oscar Torp glemte aldri hvor han kom fra. Det fortelles at det var høytid når Oscar Torp entret talerstolen

 • Ungdommen fortjener et Viken med Arbeiderpartiet i ledelsen

  Om ikke mange måneder er det kommune- og fylkestingsvalg. Folk rundt om i Østfold – både unge og gamle, hvite og brune, skal velge hvem som skal styre kommunene og fylket.

 • Ta ulikhet på alvor

  Sentralbanksjef Øystein Olsen ga to klare beskjeder i sin årstale torsdag: Ikke sett EØS-avtalen i spill og ta problemene knyttet til økt ulikhet på alvor.

 • Høyreregjeringen og Senterpartiet svikter en million lavtlønnede nordmenn.

  Høyreregjeringen og Senterpartiet svikter en million lavtlønnede nordmenn.

 • Moss Lufthavn Rygge må utredes som alternativ

 • Bør FB ta seg en bolle også?

  FBs Jon Jacobsen fortsetter å dyrke oppfatningen om at vi ikke får til noe for Østfold, når han kommenterer Trønderopprøret mot en trønderfri regjering.

 • Ulven splitter igjen

  Nok en gang har regjeringens beslutninger rundt ulv og ulvejakt skapt rabalder. Flere tusen demonstrerte mot regjeringen i Oslo fordi de mener regjeringen ikke følger rovviltnemndenes anbefalinger. De er flere ulve-ynglinger enn bestandmålet tilsier.

 • Ta bussen oftere

  Politikk handler, noen ganger, om å finne ut hvordan vi i fellesskap skal redde verden.

 • Landbruket – en del av klimaløsningen

  Det er sikkert mange gode grunner til å spise mindre kjøtt, men nordmenn kan ikke løse klimautfordringene i verden ved å spise importert soya fra regnskogen i Brasil fremfor å spise lam som har gått på utmarksbeite i Norge. Norsk landbruk og økt selvforsyning må være en del av løsningen for Norge og for verden.

 • Partikontoret ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt valgår i 2019!

 • God jul og godt nytt, valgår!

 • Arbeidet mot voldtekt med styrkes!

  En av ti norske kvinner har opplevd voldtekt i løpet av livet, halvparten av disse var under 18 år da voldtekten skjedde.

 • Forslag til program og liste for Viken Arbeiderparti

 • Ulvereservat

  Østfold skal ikke være noe reservat for ulv. Østfold er en del av ulvesonen hvor det skal være en særlig beskyttelse for ulv, men det skal og må være åpning også for uttak av ulv i Østfold når det er påkrevet og nødvendig

 • Dyrere å pendle neste år

  Pendlerne må betale mer av reiseutgiftene selv også neste år med det budsjettet regjeringspartiene og KrF har vedtatt.

 • Arbeiderpartiet tar helse og omsorg på alvor

  Arbeiderpartiet tar helse og omsorg på alvor. Vi viser det veldig tydelig i vårt budsjettforslag. Vi prioriterer en sterk kommuneøkonomi.

 • Utdanning til alle!

  De som ikke har fullført videregående opplæring faller stadig oftere ut av arbeidsmarkedet Det må vi gjøre noe med. Vi må satse på den befolkningen vi har.

 • MILJØ OG FORBRUK INN I VIKEN

  Vestby, fredag 23 november 2018, fulle busser fra Oslo med avgang fra 0400 og utover. Ekstra sikkerhetsvakter er kalt inn for å sørge for å holde orden å hindre uheldige episoder i køene. Morgengretne shoppere som står i lange køer for å kjempe for de beste tilbudene. Slåsskamper, skjellsord, trenging og skarpe albuer forsøkes forebygges mest mulig. Gode intensjoner i direktesending på TV. Shopping og dårlig køkultur – nå også som underholdning.

 • Ikke rør abortloven!

  Høyre og Erna har åpnet døren for å bruke kvinnekroppen som et forhandlingskort i regjeringsforhandlinger med KrF. Ulike formuleringer og mulige endringer har blitt løftet frem i media. Arbeiderpartiet står ved dagens abortlov og ønsker ikke en endring.

 • Uverdig maktspill rundt abortloven

  Abortdebatten har plutselig blitt aktuell igjen. De i KrF som ønsket å gå inn i dagens regjering utfordret statsministeren om abortloven og hun åpnet for å diskutere en innstramming. Det ble et uverdig maktspill.

 • ”Typisk norsk – ikke bare norsk”

 • Fylkesvalgprogram 2019 - 2023

  Vedlagt følger første utkast til fylkesvalgprogrammet 2019 -2023

 • Ingen plast i Oslofjorden!

  Stortinget har vedtatt at det skal utvikles en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden. Denne planen bør bli et viktig redskap for en bedre og mer helhetlig forvaltning av fjorden. I den forbindelse bør det også drøftes om Oslofjorden kan være en pilot i et forsøk på nulltoleranse for marin forsøpling.

 • En god kriminalomsorg gir et tryggere samfunn

  Høyreregjeringen nedprioriterer kriminalomsorgen med store kutt. Siden Solberg-regjeringen kom til makta har kriminalomsorgen blitt kuttet med rundt 200 millioner. Det argumenteres for kuttene med at man skal jobbe mer effektivt, og at administrative utgifter skal senkes, men realiteten er at det kuttes i antall betjenter på jobb.

 • En skjør økonomisk vekst

  Vi bør glede oss over at vi er kommet over nedturen fra oljeprisfallet. Bedriftene ser lysere på framtida. Ledigheten går ned. Men den økonomiske veksten er sårbar, ikke minst fra det som skjer rundt oss knyttet til internasjonale handel.

 • Et samfunn vi vil ha?

  Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019 svekker velferd, økter forskjellene og rammer de som hadde trengte det mest.

 • BLÅGRÅ BUDSJETTDAG FOR ØSTFOLD

  Det ble ingen store enkeltsatsinger på Østfold i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

 • Høstens tristeste budsjettlekkasje

  Vi er mange som bryr oss, og som ikke godtar at barn lever under omsorgssvikt.

 • Et verdivalg

  For Arbeiderpartiet er sterke felleskap og mer rettferdig fordeling viktigere enn privatisering og økte forskjeller.

 • Kapasiteten må økes nå!

  Det har i det siste vært sådd tvil om Jernbanedirektoratet kommer til å si ja til dobbeltdekkere på Østfoldbanen. Det burde ikke være noen tvil om at kapasiteten på Østfoldbanen er sprengt og at noe må gjøre for å øke kapasiteten så raskt som mulig.

 • Skolen er viktig – det har Arbeiderpartiet forstått

  Nå er skoleåret i gang for fullt og tusenvis av barn og unge er tilbake på skolebenken. Noen har startet 1. klasse, spente og fulle av forventninger. Noen er i gang med sitt andre år på ungdomsskolen. Og noen går siste året på videregående, kanskje noe lei og klar for å bli ferdig.

 • Østfold trenger fagarbeidere!

  Østfold vil trene mange flere gode fagarbeidere i tiden fremover og flere unge bør derfor velge en yrkesrettet utdanning. Problemet er ofte at foreldrene setter en stopper for dette.

 • Nei til sosial dumping til sjøs i Norden

  Det var den sosialdemokratiske gruppen som fremmet medlemsforslaget som et enstemmig utvalg stiller seg bak. Stein Erik Lauvås som la frem forslaget er fornøyd med at hele utvalget stiller seg bak forslaget. Dette var et veldig viktig signal fra et enstemmig utvalg som viser at vi i Norden vil arbeide mot sosial dumping også innenfor sjøfarten.

 • Regjeringen og folkeviljen

  I Halden har et samlet kommunestyret sagt nei til region Viken. Fylkestinget i Østfold har sagt nei. Fylkestingene i Buskerud og Akershus har sagt nei, likevel prøver regjeringspartiene og nå også ordføreren i Halden å fremstille dette som en demokratireform som skal styrke lokaldemokratiet.

 • Skolemat: Når ernæring settes opp mot læring

  Tom mage er et dårlig utgangspunkt for læring. Uten mat og drikke duger helten ikke. I Norge har vi en sterk matpakkekultur, men vi ser også at mange ungdommer kommer til skolen uten frokost i magen og matpakke i sekken.

 • Vi gjør de riktige tingene og vi får stadig flere nye arbeidsplasser i Østfold.

  Østfold er blant fylkene som har aller best arbeidsplassutvikling i landet, viser tall for første halvår 2018. Dette er gledelig. Det viser at vi gjør ting riktig her i Østfold.

 • Region-farsen

  Det er faktisk bred enighet om at det ville være en god ide å lage regioner som er større enn dagens fylker og som kunne få flere oppgaver å arbeide med. Men måten regjeringen la opp denne regionreformen har gjort at den er i ferd med å ende i en ren fase.

 • Stopp videre fremdrift av Viken fylkeskommune – sier Østfold og Akershus Arbeiderparti

 • En hyllest til mangfoldet

  For Østfold Arbeiderparti er kampen for alle menneskers rett til å elske den de vil, en del av vår likestillings- og frihetskamp.

 • AP vil bedre tannhelsen – ikke svekke den.

  Regjeringens forslag til kutt i offentlig støtte til tannregulering vil være enda et bidrag til økte forskjeller i Norge. Det er ikke akseptabelt!

 • Gratulerer til Markens Grøde som ble arrangert for 13 gang i år.

  Markens Grøde er landbrukets unike messe som arrangeres i Rakkestad her i Østfold. Rundt 14 000 besøkte messa, og det meldes at omsetningen er doblet fra tidligere. Et av de mest populære områdene var Barnas Gård og 4H meldte om kø for å hoppe i høyet. Det er verdt å feire.

 • Tørkekrise krever handling

  Drømmesommeren for ferierende har gitt krise for landbruket. Da må det handles. De tiltakene regjeringen har varslet kan bare være en begynnelse. Det trengs mer for å unngå unødig nedslakting og konkurser.

 • Ap vil stille opp for jordbruket

  Arbeiderpartiet er klar til å bevilge mer penger til jordbruket allerede nå, for å håndtere den ekstraordinære situasjon som jordbruket er kommet i etter tørken i sommer. Nå må fellesskapet må stille opp for å unngå at fôr- og tørkekrisen utvikler seg til en langvarig krise.

 • MER FRP POLITIKK ???

  Vi får ganske enkelt bare konstantere at herrene Solvik Olsen og Jensen i sine leserinnlegg fortsetter med sin etter hvert gjennomsiktige taktikk med å flytte fokuset vekk fra hva FRP faktisk gjør med makten sin sett opp mot hva de gjennom år har lovet å gjøre.

 • Dialog om pensjon

  Et organisert arbeidsliv er en av bærebjelkene i ”Den norske modellen”, der partene i arbeidslivet og staten gjennom forhandlinger kommer fram til et anstendig lønnsnivå for landets arbeidstakere.

 • Tryggere på ferie med EØS

  Hva er poenget med felles regler? Spørreren var skeptisk til EØS-avtalen og hva som skulle være poenget med de samme reglene i 31 europeiske land.

 • Start på skoleferien

  Denne første skolefrie uka, er likevel en travel uke for veldig mange barn og unge

 • Migrasjon er ikke noe nytt

  Migrasjon er ikke noe nytt Flyktningkrise, migrasjon, innvandring og integrering er blant vår tids største og viktigste politiske spørsmål. Krig, sult, tørke, undertrykkelse, klimaendringer – eller ønsket om et bedre liv for ens ban og barnebarn. Det er en rekke grunner til den økte migrasjonen.

 • Det handler om de nære ting

  Kommunene har opp gjennom årene fått et stort ansvar for å gi innbyggerne tjenester, så å si fra vugge til grav.

 • Barn og unges psykiske helse

  Halvparten av oss opplever psykiske problemer i løpet av livet. Likevel er et av samfunnets tabuer å ikke takle selve livet. Et godt liv begynner med en god barndom, og derfor vil Arbeiderpartiet gi alle unger en god start i livet.

 • Østfold Arbeiderparti ønsker sukkeravgiften fjernet

  Østfold Arbeiderparti ber Regjeringen fjerne den sukkeravgiften de har innført. Den svekker konkurransekraften til mat- og drikkeprodusentene og varehandelen i Østfold har fått ytterligere svekket konkurransekraft.

 • Ja til en kraftig innstramming av muligheten for å leie inn arbeidskraft

  Arbeiderpartiet vil komme dumping av lønns- og arbeidsvilkår til livs. Innleie er en motor for sosial dumping og utfordrer den norske arbeidslivsmodellen og folks jobbsikkerhet. Over tid frykter vi at den vil bygge ned tilliten og produktiviteten i arbeidslivet, og gjøre at løsarbeidersamfunnet gjenoppstår. Arbeiderpartiet har derfor lenge arbeidet for å begrense muligheten for innleie.

 • Arbeiderpartiet foreslår 2 mill til VM i orientering

 • Nominasjons- og programarbeidet for Viken Arbeiderparti er i gang

  Lørdag var det valgte representantskapet i Viken Arbeiderparti samlet i Moss for å velge nominasjonskomite og programkomite for arbeidet frem mot fylkestingsvalget i 2019. Representantskapet teller 100 medlemmer med stemmerett, 49 fra Akershus – 24 fra Buskerud og 27 fra Østfold. Alle er årsmøtevalgt av sine fylkespartier.

 • Åpen invitasjon til folkehelseløft

  Folkehelserapporten som Folkehelseinstituttet la fram den 15. mai, er urovekkende lesning. Rapporten viser at helseforskjellene øker og at sosiale helseforskjellene i Norge er større enn i flere andre europeiske land.

 • Det må følge med penger til ny barnehagenorm!

  Regjeringens nye bemanningsnorm fra barnehager vil ha store konsekvenser for barnehagene i Fredrikstad. Situasjonen er særlig utfordrende for de private barnehagene, skriver Siri Martinsen, leder av oppvekstutvalget i Fredrikstad og nestleder i Østfold Arbeiderparti.

 • Regjeringen svek Saugbrugs

  Rammevilkårene for industrien har alltid vært viktig for Arbeiderpartiet. Vi vet at velferdsstaten hviler på skuldrene av en konkurransedyktig industri. Samtidig vet vi også at Staten må bidra til reelt samspill og partnerskap mellom forskning, utdanning og industrien. På denne måten kan vi bruke målrettede virkemidler for å stimulere til verdens mest miljø- og klimavennlige industri.

 • Gjeldskarusellen øker farten

  Klump i magen, dårlig nattesøvn og en usikker fremtid. Stor gjeld kan føre til psykiske problemer. Er det et samfunnsproblem, eller er det opp til hver enkelt?

 • Når man er syk og trenger hjelp

  Det har den siste tiden vært stort fokus på krisen i fastlegeordningen. Svikt i rekruttering og fastleger som sier opp skaper mangelen på fastleger. Dette er alvorlig for vår tilgang til likeverdige helsetjenester. Fastlegen er porten inn i helsevesenet når vi er syke og trenger hjelp.

 • Et todelt helsevesen

  Gode tilbud til alle innen helse og omsorg er en av våre viktigste felles oppgaver fremover. Mange er redd for at vi i fremtiden ikke skal få den behandlingen vi har behov for i det offentlige helsevesenet. Det er det god grunn til.

 • Saugbrugs til Stortinget

  Historien om Saugbrugs, er også historien om Halden. Saugbrugs er den eldste treforedlingsfabrikken i Norge som fortsatt er i drift, og har i generasjoner år vært en viktig arbeidsplass i Halden, på mange måter en mønsterbedrift. Det er effektiv drift, kanskje en av verdens reneste fabrikker, gode lærlingeordninger – og fabrikken leverer gode resultater.

 • Nå bygger vi Norges beste fylkeskommune. Bli med!

  Viken blir landets desidert mest folkerike og trolig mest innflytelsesrike fylkeskommune med nær en fjerdedel av Norges befolkning. Men hva bør vi styre mot – hva skal være vår rettesnor?

 • Regjeringen kveler oss

  10. april utfordret jeg, fra Stortinget, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på når vi kan få en avklaring som bidrar til å frigjøre de båndlagte arealene i Halden sentrum. Solvik-Olsen svarte selvsagt utfyllende, men unnlot å si noe som helst om når dette kan skje.

 • Det gjøres mye bra

  Onsdag 25. april møtte ledelsen og tillitsvalgte ved Sykehuset Østfold opp på Stortinget for å møte østfoldbenken. Bakgrunnen er bråket om korridorpasienter, arbeidsforholdene til de ansatte, og klager fra pårørende

 • Pensjon fra første krone

  I lønnsoppgjøret i privat sektor fant de løsninger på urettferdig deler i AFP-ordningen. Det er bra. Men det løste ikke alle pensjonsflokene. Det som gjenstår er å sikre at du tjener opp pensjon også i den obligatoriske tjenestepensjonen din fra første krone på lønnsslippen.

 • Ernæring på liv og død

  Mange eldre lider av feil- og underernæring. Riktig ernæring er faktisk et spørsmål om liv og død. Likevel nekter regjeringa å ta inn over seg alvoret og sier nei til å utvikle en egen strategi på ernæring.

 • Krever en bedre pasientreiseordning

  Arbeiderpartiet er glad for at vi nå har bidratt til å få flertall for en gjennomgang av ordningen med pasientreiser. Alle tilbakemeldingene vi har fått mens vi har jobbet med saken viser at her trengs det en skikkelig opprydding.

 • En utsettelse får store konsekvenser!

  Jernbanedirektoratet og Bane NOR bruker løpende flere ulike argumenter for å skulle utsette den vedtatte planen om utbygging av dobbeltspor gjennom Østfold. Likevel ser det ut som om etatene helt mangler å vurdere kostander ved å utsette planen.

 • Sykehuset Østfold Kalnes må utvide sin kapasitet.

  Akuttmottak: Det er behov for større plass, bedre kapasitet og flere ansatte på akuttavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes.

 • Kampen for anstendig arbeidsliv: Lettere å almenngjøre tariffen

  Arbeiderpartiet foreslår å gjøre det lettere å almenngjøre tariffavtaler for å motarbeide sosial dumping og sikre et anstendig arbeidsliv. Forslaget fremmes av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter fra Østfold, Stein Erik Lauvås, Siv Henriette Jacobsen og Svein Roald Hansen, i samarbeid med Ap-fraksjonen i arbeid- og sosialkomiteen.

 • Ta vare på fjorden!

  Stortinget vedtok enstemmig denne uken at det skal etableres en helhetlig plan for forvaltning av Oslofjorden. Det var på tide. Nå må vi jobbe for at vi som bor langs kysten blir tatt med på råd når planen skal utvikles.

 • Arbeid til alle – også til utviklingshemmede

  Retten til arbeid er nedfelt i menneskerettighetene. Den gjelder også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Likevel er det bare 25 prosent av alle utviklingshemmede i yrkesaktiv alder som er i jobb. Det må det gjøres noe med.

 • AVGIFTER OG AVGIFTER

  Sukkeravgiften denne gangen, nå begynner den å slå ut og det er ikke godt nytt for Østfold, desverre. Nå ser vi svekket konkurransekraft hos mat og drikkeprodusenter, samt hos varehandelen i Østfold.

 • Stanser privatiseringsforslag fra regjeringen

  Stortinget stanser regjeringens forslag om å privatisere landmålingstjenesten. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen bestående av Ap, Sp, SV og KrF påfører regjeringen et nederlag i behandlingen av matrikkelloven (eiendomsoppmåling).

 • Gratulerer med kvinnedagen!

  Hvordan står det til med likestillingen i et av verdens rikeste, og såkalt «likestilte» land? Vi trenger ikke fordype oss lenge i tallene, og i historiene før vi bør se en blinkende varsellampe. Det hjelper ikke med fagre ord om likestilling når virkeligheten ikke stemmer med målene.

 • Enighet om at Kalnes må gi resultater!

  Det kan se ut til at det er tverrpolitisk enighet i Østfold om at akuttavdelingen på Kalnes må skal bygges ut. Arbeiderpartiet forventer nå at stortingsrepresentantene fra Høyre og FrP i Østfold bidrar til at dette kan skje så snart som mulig.

 • 8. mars i Sarpsborg

  Program for kvinnedagen i Sarpsborg

 • 8. mars - kvinnedagen i Fredrikstad

 • VIRKET IKKE

  Regjeringens innføring om mulighet til å ansette arbeidstagere i midlertidige stillinger skulle være tvingende nødvendig for å få flere i arbeid, hørte vi fra Høyre og FRP. Og de fikk desverre Stortingsflertallet med seg.

 • EUs tredje energimarkedspakke

  Stortinget behandler i disse dager spørsmålet om hvorvidt Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Arbeiderpartiets stortingsgruppe ga onsdag 14. februar energi- og miljøfraksjonen et forhandlingsmandat som inneholder noen klare forutsetninger som må innfris før Arbeiderpartiet tar endelig stilling til saken. Vedlagt er faktaflak med disse forutsetningene og bakgrunn, samt spørsmål og svar om EUs tredje energimarkedspakke

 • Bra at EU kopierer Norden

  Kort fortalt så er det en veldig god idé at våre europeiske naboland kopierer oss i Norden når det gjelder å lage et mer felles energimarked.

 • Oslos kommunegrense er ingen garantist for en god politiutdanning

 • Kalnes må bygges ut nå!

  Siden åpningen i 2015 har antallet korridorpasienter på sykehuset Østfold Kalnes doblet seg fra år til år og antallet pasienter på sykehuset har totalt økt med 10 prosent. Samtidig har man ikke fått ut pasienter fra akuttmottaket slik som det var forutsatt. Fra 1. mai i år vil sykehuset også motta alle pasienter fra Vestby kommune. Nå må sykehuset få nødvendig hjelp til å bygge ut akuttmottaket.

 • Høyre og flyavgifter

  Jeg registrerer at Østfold Høyre og tidligere Mosseordfører og nå Stortingsrepresentant Tage Pettersen forsøker å få luft under vingene ved å kritisere Arbeiderpartiet i debatten om innføringen av flypassasjeravgift. Det er godt forståelig at Høyre ønsker å vri fokuset vekk fra egne beslutninger men det blir lite troverdig.

 • Lik lønn for likeverdig arbeid?

  I Norge har likestillingen kommet nokså langt. Vi ser allikevel at unge velger svært tradisjonelt når de skal bestemme seg for et yrke. Kvinner blir helsearbeidere og menn blir elektrikere og tømrere.

 • Arbeiderpartiet sikrer penger til oppussing av sykehjem – En seier for eldreomsorgen!

 • Mer privatisering i vente

  Konkurranse og privatisering på flere velferdsområder og svekkede rettigheter for arbeidstakere

 • Nei til avskilting av lærere

  Arbeiderpartiet tar nå grep i en vanskelig sak og har denne uka bestemt seg for å forsøke å stoppe den såkalte avskiltingen av lærere som er utdannet før 2014, og som ikke oppfyller nye kompetansekrav for lærere.

 • Østfold skal være et sted hvor unge lykkes

  Østfold skal være et sted hvor unge lykkes og for å få til det, så må det tilrettelegges. Dette gjelder like mye innen utdanning, som innen folkehelse eller innen idretten.

 • Manglende sykehus-løft

  Etter at Bent Høie i fjor innrømmet at han ikke har noen løsning på å bli kvitt korridorpasientene, fortsetter korridorene i sykehusene å fylles opp. Grunnen er mangelen på senger og kapasitet. Det nye regjeringsplattformen med Venstre kunne ha tatt tak i dette – men gav fra seg den sjansen.

 • En utålmodig bevegelse

  Arbeid, kunnskap, klima – og sikkerhet. Arbeiderbevegelsen har stått i front for sosiale reformer og et anstendig arbeidsliv i generasjoner. Slik utviklet fellesskapet velferdsstaten og la grunnlaget for nasjonsbygging og det moderne Norge.

 • Faller Europa fra hverandre?

  Espen Barth Eide innleder

 • God jul til medlemmer og sympatisører

  Takk for samarbeidet 2017

 • Stans marin forsøpling!

  Forskere er bekymret etter at det er funnet plast i fire av fem blåskjell langs Norskekysten. Blant de verste fylkene var Østfold. Nesten daglig får vi nyheter om nye problemer med plast som invaderer og fyller havet på stadig nye måter. Før eller senere ender opp i maten vi spiser – og i oss. Det må settes i gang flere konkrete tiltak for å hindre at plast ender i havet.

 • Grenseløs kriminalitet

  Grenseoverskridende kriminalitet er et økende problem.

 • Pleiepenger for flere

  Arbeiderpartiet sikrer denne uken flertall for bedre rettigheter for foreldre med alvorlig syke barn

 • En viktig dag for folkehelsa

  Torsdag var en viktig dag for barn og unges helse. Arbeiderpartiet har ved flere anledninger fremmet innføring av en time fysisk aktivitet hver dag i 1.-10. trinn

 • Utvikling av Sarpsborg scene fortsetter

  Arbeiderpartiet viderefører styrkingen av de regionale kulturbyggene i fylket ved vedtaket om å bevilge ytterligere 10 millioner til orkestergrav på Sarpsborg Scene.

 • #Metoo

  Det hele startet 5 oktober i år. Det startet når The New York Times publiserte de første avsløringene om at produsenten Harvey Weinstein, har voldtatt og trakassert en rekke kvinner.

 • Helikoptermiljøet på Rygge styrkes

 • Nedvurdering av kompetansen til arbeidsfolk

  Mange små- og mellomstore «Byggmester Bob-bedrifter» mister muligheten til å gjøre den jobben de alltid har gjort når regjeringen fra neste sommer innfører nye kompetansekrav.

 • Midlertidig forbud mot innleie

  Arbeiderpartiet vil jobbe for skikkelige forhold i arbeidslivet. For oss handler det om å ta vare på grunnsteinene i det norske arbeidslivet: Faste ansettelser og gode lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er det nå nødvendig med et forbud mot innleie.

 • Ap foreslår forbud mot utleie

  Utviklingen i byggebransjen går i gal retning. Det blir færre og færre ansatte, byggefirmaer reduseres og flere og flere innleide som jobber på byggeprosjektene. Denne utviklingen må snus.

 • Regjeringen fortsetter sentraliseringen

  Jeg er ikke kategorisk motstander av en regionreform, men jeg er grunnleggende uenig i den regionreformen Høyre og FrP nå legger opp til. En ny region bestående av Østfold, Akershus og Buskerud bidrar ikke til å løse noen problemer for Halden eller Østfold – det bidrar bare til enda mer sentralisering og å samle enda mer makt på færre hender.

 • Et krisesentertilbud til alle!

  I 2010 ble det lovfestet at alle kommuner skal gi innbyggere et krisesentertilbud. Dette løses ulikt rundt omkring i Norge.

 • Ja til Østfold!

  Viken fylkeskommune er vedtatt av et flertall på Stortinget. Selv om det pågår prosesser på Stortinget i disse dager, er det lite som tyder på at det blir en endring.

 • Arbeiderpartiet vil stoppe velferdskutt i kommunene

  Ordførere og lokalbefolkning over hele landet har protestert mot regjeringens forslag til endringer i eiendomsskatten.

 • Behold hjelpemidlene i NAV

  Regjeringen sier i statsbudsjettet at de vil gå videre med tanken om å overføre ansvaret for hjelpemidler for funksjonshemmede til kommunene. Hvorfor i alle verden vil de det når så å si alle som har uttalt seg vil beholde dagens ordning i NAV?

 • Kommunene det nye oljefondet?

  Etter fire år med overforbruk og store underskudd har Høyre/FrP-regjeringen strammet inn på bruken av oljepenger. Dette er et nødvendig grep for at Norge skal ha en sunn økonomi.

 • Atomavfall-direktorat må legges til Halden

  Østfold Arbeiderparti krever at nytt forvaltningsdirektorat for nasjonalt atomavfall legges til Halden

 • Nei til kutt i dagpengene

  Arbeiderpartiet sier nei til regjeringens forslag å kutte ut ledighetstrygden for de som tjener til sammen 3G (ca 280.000 kr) over de tre siste årene. Det er feil og rammer unge og andre med som ikke har fått seg et fast arbeidsforhold.

 • Et konstruktivt Arbeiderparti

  Jeg hører at ulike representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet nå er bekymret for et Arbeiderparti som de mener vil være mindre konstruktive og mindre samarbeidsvillige.

 • Trontalen

  Trontalen var egentlig ikke veldig mye å hisse seg opp over. Den var mer grå enn blå, men det er vel kanskje et resultat av at regjeringen har fått svekket sitt styringsrom etter valget.

 • Trist er det – Det er rett og slett trist!

  Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk samarbeid over landegrensene. Norge har deltatt i dette programmet siden det ble etablert og mange prosjekter som er finansiert over dette programmet har gitt oss resultater vi nyter godt av i dag, sykkelruta Northsea Cycling route er ett eksempel.

 • Statsbudsjettet Skuffende for Østfold

  Flypassasjeravgiften består og prisjusteres. Det er skuffende og et kraftig nederlag for Høyre og FrP i Østfold, som gikk til valg på å fjerne eller endre avgiften. Nå ser det mørkt ut for gjenåpning av Rygge.

 • Østfold og statsbudsjett

  Det er bare å erkjenne, Arbeidepartiet gjorde et for svakt valgresultat og Høyre og FRP fortsetter å være regjeringspartier med støtte fra KRF og Venstre. Nå gikk også Høyre og FRP tilbake i oppslutning, men dersom de sikrer seg støtte fra KRF og Venstre så vil de fortsette å regjere landet. Slik er den politiske virkeligheten.

 • Stortingsgruppa er konstituert

  I ettermiddag har våre tre Arbeiderpartirepresentanter fra Østfold fått tildelt sine komiteer for arbeidet i Stortinget de neste fire årene.

 • Arbeiderpartiets svar er mer fellesskap

  Dessverre gikk ikke valget slik vi hadde håpet, og nå venter 4 nye år i opposisjon. Arbeiderpartiet skal være en konstruktiv og tydelig stemme på Stortinget.

 • Æresbevisningen "Sliteren" ble tildelt Bjørn Eriksen

  Fylkessekretær Bjørn Eriksen fikk fredag overrakt æresbevisningen "Sliteren" på en markering av at han nå vil gå inn i pensjonistenes rekker.

 • Innsatsen var god

  Tusen takk til alle dere som dag, kveld og natt sto på og drev valgkamp for våre saker.

 • Stem Arbeiderpartiet!

  Mange gode grunner til å stemme Arbeiderpartiet, og her er 6 av dem:

 • AP 100 dager

  Valgkampen går mot sin slutt og de som bruker stemmeretten bestemmer. Arbeiderpartiet er tydelige i sine prioriteringer og vi legger fram en 10 punktsliste som enkelt og greit viser hva vi skal bruke de første 100 dagene i regjering på å gjennomføre. Alle disse sakene vil bidra til å styrke Østfold på ulike måter.

 • Arbeid til alle i 130 år – fortsatt viktigst

  Arbeid til alle har vært en av Arbeiderpartiets hovedsaker i hele partiets historie. Arbeid til alle er det viktigste bidraget til et rettferdig samfunn med små forskjeller.

 • Jonas besøker Østfold

  Jonas Gahr Støre besøker Østfold i 5. september.

 • Skole og helse, i verdensklasse

  Om du er student, direktør eller ufør, arbeidstager eller pensjonist, så får du – i Norge – helsetjenester i verdensklasse. Gratis.

 • 300 000 flere i jobb på ti år

  Arbeid er universalnøkkelen til å lykkes med det viktigste i livet og det viktigste for Norge.

 • Dag til dag plan

  Her ser du datoer for alle registrerte valgarrangement og tiltak i valgkampen. Denne vil bli oppdatert jevnlig.

 • FrP benekter at flyseteavgiften har skylda

  FrP benekter fortsatt at flyseteavgiften satte kroken på døra på Moss lufthavn Rygge.

 • Arbeiderpartiet tar sykepleiere på alvor

  Når skattekutt er viktigere enn å holde løfter Skattekuttet gagner bare de som har minst behov for en sterk, offentlig helsetjeneste. Dette er ikke trusler uten mening, dette er den sannheten vi har fått servert i denne regjeringsperioden. De lovte lovet 12 milliarder til helsesektoren, men leverte bare 9 milliarder. Det er vanskelig å innfri løfter når man bevilger skattekutt.

 • Hvem bygde landet?

  LO Østfold har denne uka samlet mange hundre seniorer til seminar. Tema er "Hvem bygde landet?".

 • Klare for skolevalg

  Klare for skolevalg AUF går nå inn i en travel tid. De skal besøke alle de videregående skolene i fylket.

 • Aktiv og valgt for Østfold

  Sammen med NRK Østfold har Smaalenenes Avis undersøkt hva de lokale stortingsrepresentantene har gjort på Løvebakken i løpet av den siste fireårsperioden. Stein Erik Lauvås utmerker seg!

 • Industrifylket

  Østfold har noen naturgitte konkurransefortrinn, vi er ikke villig til å ofre dem på markedsliberalismens og næringsnøytralitetens alter. Vi er klar for å kjempe for en levedyktig treforedlingsindustri i Østfold også i fremtiden.

 • Ap støtter sykepleierne

  «Arbeiderpartiet vil ikke gjennomføre Arbeidstidsutvalgets forslag om at arbeidsgiver ensidig kan fastsette turnusplaner uten å inngå avtale med tillitsvalgte. Utfordringer knyttet til å fastsette turnusplaner må løses uten å ta fra de ansatte sin medbestemmelse».

 • Dag til dag plan for valgkampen 2017

  Her ser du datoer for alle registrerte valgarrangement og tiltak i valgkampen. Denne vil bli oppdatert jevnlig.

 • Ta fuel-forsyningen tilbake til Luftforsvaret

  Østfold Arbeiderparti har i samarbeid med LO Østfold og tidligere nestleder i LO Tor-Arne Solbakken, sendt brev til Forsvarsminister Ine Marie Eriksen vedrørende fuel-forsyningen som vi mener bør tas tilbake til luftforsvaret.

 • Viktigheten av å benytte stemmeretten

  I år er det stortingsvalg og vi skal bestemme hvem vi vil at skal styre landet vårt i de fire kommende årene. Fire år kan virke som kort tid for mange, men sannheten er at de fire årene er avgjørende for vår framtid. Det er trossalt oss unge og de neste generasjonene som skal leve med konsekvensene av dagens politikk.

 • Østfold i minus

  Høyre og FRP har i regjering sørget for at 10 av Østfolds 18 kommuner har kommet ut i minus på sine budsjetter for 2017. Store kutt i skatten til landets rikeste har vært viktigere enn å sørge for at flertallet av Østfoldkommunene får budsjetter som kan møte i det minste lønns og prisstigningen.

 • Høyre jobber mot studentene

  Stortingsrepresentant for Østfold Høyre, Ingrid Schou skrev nylig et leserbrev med argumenter for at Høyre er et parti som er på lag med studentene. Selv klarte jeg ikke å ta henne eller argumentene hennes seriøst, når vi ser gang på gang at Høyre egentlig jobber mot studentene.

 • Alle skal med – en skole der alle kan lykkes

  Arbeiderpartiets mål er en skole hvor alle elever opplever læring, god oppfølging, trygge rammer, trivsel og stimulanse. Vi trenger enda flere lærere med høy kompetanse med tid til å se alle og gi den hjelpen som trengs. Vi må sette inn innsatsen tidligere og styrke elevenes trygghet og helsehjelp.

 • Ja til Østfold – nei til Viken

  Arbeiderpartiet garanterer at den vedtatte Region Viken som Høyre og FRP står bak, ikke blir gjennomført dersom vi kommer i regjering.

 • Frp tar knekken på kystkommunene

  Opphevelse av byggeforbudet i strandsonen og fjerning av eiendomsskatt og boplikt kan bety slutten for Hvaler-samfunnet slik vi kjenner det, fastslår Knut Storberget (Ap), fastslår Knut Storberget som i dag besøker Hvaler.

 • Et bedre helsevesen for alle

  Arbeiderpartiet har gjennomgående foreslått mer penger til helsevesenet for å få mer behandling. Vi vil satse på en sterk offentlig helsetjeneste som gir den beste behandlingen. Det er også nødvendig å styrke forskning innen kommunehelse, rus, psykisk helse og rehabilitering. Vi trenger også flere ansatte innenfor helsevesenet, og vi vil derfor at sykehusene skal være attraktive, faglig spennende arbeidsplasser, som rekrutterer framtidas helsepersonell.

 • Det nye kulturløftet

  For Arbeiderpartiet er kunst og kultur helt grunnleggende for å skape gode liv og et godt samfunn, skriver Arbeiderpartiets stortingskandidater fra Østfold.

 • Vi satser på ungdommen

  Fredag var Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på Utøya, der la han frem en ny plan for bedre psykisk helse hos ungdom. Et av målene er en tilgjengelig skolehelsetjeneste som er tilgjengelig for elevene alle skoledager, det er en viktig seier for oss i AUF.

 • Gode dager og livsglede

  Ikke alle har mulighet til å oppsøke aktiviteter og nye impulser selv. Da er det viktig at vi i fellesskap legger til rette for gode opplevelser.

 • Bløffen om arbeid

  Det ble skapt fem ganger så mange nye jobber i året under den forrige Arbeiderpartiregjeringen, enn under Høyre og Erna Solbergs ledelse. Og 76 prosent av de jobbene som skapes nå kommer i offentlig sektor - stikk i strid med Høyres løfter.

 • Et løft for Østfold-Kvalitetsreform i eldreomsorgen og 1 milliard til velferdsteknologi

  - Arbeiderpartiet presenterer i dag ny politikk som vil ha stor betydning for våre eldre, deres familier og pårørende. Gjennom blant annet en kvalitetsreform og 1milliard kroner til velferdsteknologi vil vi sikre overgangen til framtidens eldreomsorg i Norge, Østfold vil med dette få et helt nødvendig løft i eldreomsorgen sier stortingskandidatene Stein Erik Lauvås, Elise Bjørnebekk-Waagen, Svein Roald Hansen, Siv Henriette Jacobsen og Arve Sigmundstad, fra Østfold Arbeiderparti.

 • Bedre kreftmedisin for alle!

  Ventetiden for nye kreftmedisiner er altfor lang i dagens Norge. Det gjør at de som har råd til det i stadig større grad kjøper seg bedre behandling. Arbeiderpartiet krever at nye medisiner blir billigere og raskere tilgjengelig for alle.

 • VI MÅ HA JOBB

  Vårt velferdssamfunn er bygd opp rundt det faktum at det er vår felles arbeidsinnsats i privat og offentlig næringsliv som gir grunnlag for vår felles velferd.

 • Arbeid det aller viktigste

  Mye går bra i Norge, og i Østfold. Derfor kan vi lett overse trekk som er alvorlige og bekymringsfulle. Et slikt trekk er unge som ikke kommer jobb.

 • En rettferdig pensjonsendring

  Det var aldri tanken at pensjonene skulle miste kjøpekraft, når det i pensjonsreformen ble bestemt å regulere de årlige pensjonene med 0,75 % lavere enn det lønnstillegget de yrkesaktive får.

 • Digital satsing i Østfold

  Digitalisering skaper nye og store muligheter for Østfolds næringsliv. Industrien kan utvikles og med riktig satsing kan nye og sterke teknologiselskap vokse fram i vårt fylke. Politisk har vi et ansvar for å legge til rette for at teknologien settes i bruk på en slik måte at den kan skape så vel nye arbeidsplasser som en enklere hverdag for oss som privatpersoner.

 • Skattekuttene viktigere enn Forsvar for Høyre

  Høyres Tage Pettersen og Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen mislykkes når de angriper Arbeiderpartiets politikk for trygghet og samtidig prøver å framstille det som om regjeringen styrker beredskapen.

 • Helikopterberedskapen på Rygge skal styrkes

  Arbeiderpartiet vil tilføre Rygge nødvendig mannskap og helikoptre for å gi spesialstyrkene økt mobilitet og beredskap. Det står fast.

 • Lys i tunnelen for oss pensjonister.

  De fleste av oss pensjonister har en ganske god pensjonsinntekt, men de siste 3 årene med negativ utvikling av realinntekt og levestandard, har vi mislikt sterkt.

 • Best for Østfold?

  Det er pussig hvordan ting oppfattes ulikt, men fra Halden hvor jeg sitter – er det vanskelig å se at denne regjeringen har mye å skryte over når det gjelder satsing på Østfold.

 • Pensjonister skal ikke gå i minus

  I tre år på rad har pensjonister måtte se på at andre har fått beskjedne men økte lønninger, mens pensjonistenes kjøpekraft har minket. De har blitt et offer for en urettferdig regulering av pensjon.

 • Vi må beholde Østfold

  Høyre, Frp, KrF og Venstre har vedtatt å slå sammen Østfold med Akershus og Buskerud til region Viken. Hva som skal være så bra med det, forteller de ikke noe om. Jeg fulgte debatten i Stortinget, og det var jo ingen av partienes representanter fra nevnte partier som snakket om Viken og fordelene med den.

 • Vi trenger fagarbeideren

  Norge og Sarpsborg har stort behov for fagarbeidere i fremtiden. Skal vi ha en trygg eldreomsorg, gode barnehager, infrastruktur, vekst og utvikling trenger vi fagarbeideren. Med denne vissheten er det paradoksalt at mange ungdommer som søker seg til yrkesfag ikke får lærlingplass, og muligheten til å fullføre sin utdanning.

 • Arbeid er det viktigste for Østfold

  Arbeiderpartiet går til valg på et taktskifte for å få flere ut i jobb. Østfold blir viktig for at Norge skal lykkes.

 • REGIONREFORM – flere trygge arbeidsplasser ut av Østfold

  Så ser vi det første eksempelet på hva H, Frp, KrF og V sin regionreform og den nye Viken gir av konsekvenser for Østfold. NAVs regionkontor for Viken skal deles på to ulike steder, et såkalt Vestviken og et Østviken med kontorsteder Oslo og Drammen, mener direktøren i NAV.

 • Flypassasjeravgiften skal bort

  Østfold Arbeiderparti ønsker Jotunfjell Partners lykke til med gjenåpningen av flyplassen på Rygge! Det haster nå med en gjenåpning av flyplassen for å komme med i sommerprogrammet for 2019.

 • Hvem vet best hvor «landet ligger»?

  Det går en vind over landet vårt, en sentraliseringsvind. Alt skal bli bedre bare alt blir større. Det finnes gode argumenter for å sentralisere, og det finnes gode argumenter for å opprettholde spredte, levende og godt etablerte lokalsamfunn. Det som er underlig er når enkelte påberoper seg å vite best, og legger all form for undring og evne til å utforske hvordan «landet ligger».

 • Ingen utbygging i Halden

  I Halden Fengsel har det ligger til rette for å bygge en enhet til og utvide antall plasser med 96. I følge finansdepartementet foreligger den en såkalt konseptvalgutredning som også har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring. Likevel har ikke regjeringen brukt denne muligheten for å utvide antall soningsplasser. I stedet bruker de millionene på å leie plasser i Nederland.

 • Det er i kommunene folk bor og lever sine liv

  Å gi trygghet for gode tjenester innenfor skole, omsorg og velferd i kommunene er derfor den viktigste oppgaven vi som politikere kan ha. Samtidig skal vi legge til rette for god infrastruktur så folk kan komme seg til jobb, skole og fritidsaktiviteter.

 • Monsterregionen vedtatt av H, Frp, Krf og V

  I 2003-2005 var jeg fylkespolitiker og deltok også da i debatt om kommune- og fylkesstruktur. Også da satte daværende Høyreregjering i gang en kommunestrukturreform uten å inkludere fylkeskommunene, og uten å se på oppgavefordelingen mellom de tre forvaltningsnivåene først. Slik de har gjort nå.

 • Behold pensjonsslippen

  Arbeiderpartiet mener at de pensjonistene som fortsatt ønsker å få pensjonsslippen på papir, skal kunne få det. Derfor foreslår vi også å bevilge 10 millioner kroner til dette i vårt alternativ til revidert budsjett. Dessverre sier Høyre, FrP og Venstre nei.

 • Vi vil ha et seriøst arbeidsliv

  Det er alvorlige utviklingstrekk i deler av arbeidslivet. Sosial dumping, useriøse aktører og kriminalitet. Det må bekjempes. Derfor la vi nylig frem 30 forslag til en handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv. Dessverre ble forslagene våre nedstemt i Stortinget av dagens regjeringspartier og partnere. Men de vil bli tatt opp igjen av en ny regjering til høsten.

 • HÅPLØST OM REGIONER

  Ved hjelp av en politisk hestehandelsavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil Østfold Fylke nå raderes bort av kartet og erstattes av en ny region som strekker seg fra Kornsjø til Hemsedal.

 • Fortsatt fylkeskommunalt ansvar for tannhelsetjenesten

  Arbeiderpartiet får gjennomslag for at fylkeskommunene skal beholde tannhelsetjenesten i sitt ansvarsområde.

 • Nei, flypassasjeravgiften skulle aldri vært innført

  Fremskrittspartiets Ulf Leirstein og Erlend Wiborg erkjenner at flypassasjeravgiften aldri skulle vært innført. Men det ble den altså, med FrPs stemmer. Avgiften førte til at Rygge Sivile Lufthavn ble nedlagt. Leirstein og Wiborg forsøker å fraskrive seg ansvaret ved å hevde at avgiften «ble brukt som et påskudd for at flyplassen ble lagt ned». Nei, det var ikke et påskudd eierne brukte. Det var et direkte resultat av avgiften.

 • Inger-Christin Torp blir fylkessekretær

  Arbeiderpartiet ansatte torsdag Inger-Christin Torp som ny fylkessekretær i Østfold. Torp har bred erfaring med både politisk og organisasjonsmessig arbeid.

 • Regjeringens kommuneopplegg for 2018

  Arbeiderpartiet gir mer til skole og omsorg Arbeiderpartiet vil sette kommunene i stand til å styrke velferdstjenestene til sine innbyggere, særlig innenfor skole og omsorg.

 • En trygg fast jobb

  En fast jobb er inngangsbilletten til en trygg hverdag. Muligheten til å betale regninger, ta boliglån og oppleve forutsigbarhet. Dessverre opplever alt for mange å stå på sidelinjen av arbeidslivet.

 • Pensjonistene skal med!

  Når Arbeiderpartiet sier at alle skal med – så mener vi alle. Det gjelder også pensjonistene som har fått en drastisk reduksjon i kjøpekraften under den sittende regjering.

 • Handlingsplan mot sosial dumping

  Arbeiderpartiet la forrige uke fram en handlingsplan med 30 konkrete punkter for trygghet i arbeid og tiltak mot arbeidslivs-kriminalitet. Dette er en oppfølging av landsmøtets vedtak.

 • Sosiale forskjeller – vår største samfunnsutfordring

  Sysselsettingen i Østfold er under - og arbeidsledigheten er over landsgjennomsnittet. Dermed blir utgifter til sosiale tjenester, og andre velferdstjenester høye, samtidig som skatteinngangen for kommunene i Østfold blir lavere. Dette gir for lite handlingsrom og fører til at kommunene må prioritere mellom velferdsområder.

 • Et retningsvalg!

  Dagens regjering sørger for at de som har mest fra før, stadig får mer. Vi derimot vi sørger for at de som trenger det mest, får enda mer av kaka.

 • Vi må skape tryggheten igjen

  Jeg er stolt av å tilhøre et parti som har frihet, likeverd og solidaritet som våre grunnleggende verdier. Og som oppsummeres godt i vårt flotte slagord ”Alle skal med”.

 • Flerkulturelt og mangfoldig samfunn

  Norge har en vellykket integreringspolitikk fordi kommunene gjør en god jobb med integrering

 • Bygg i tre!

  Stortinget har vedtatt klimamål – vi i kommunene og fylkeskommunene skal selvfølgelig bidra. Det er flere måter å gjøre det på, jeg skal nevne to.

 • Utdanning og kompetanse er viktig i menneskers liv.

  Barnehagen er første ledd i utdanningsløpet, og det er avgjørende at alle barn blir sett og hørt. En god barndom varer hele livet. Barns oppvekstvilkår kan være avgjørende og det er vår oppgave å tilby gode barnehager med høy kvalitet. Det er viktig med mål om 50% pedagogtetthet og øke antallet barne- og ungdomsarbeidere.

 • Porten eller flaskehalsen?

  Halden er porten til Europa, men vi kan like gjerne være flaskehalsen. Like effektivt som vi har forsvart landet og stoppet svenskenes inntog i en annen tidsalder, vil en manglende jernbanesatsing til Halden og riksgrensen sette en effektiv stopper for en fremtidsretta jernbane, som binder Oslo sammen med Gøteborg, København og resten av Europa.

 • En av ti unge uten jobb – uakseptabelt!

  I dag er i det overkant av 9% av ungdom i Norge som står uten jobb. Folkens, det er nesten en av ti unge. Og det er problematisk. Det er problematisk for den enkelte som må stå opp hver dag uten å ha en jobb å gå til. Det er problematisk for de som ikke vet om de har råd til å betale regningene som kommer i postkassa.

 • Nei til økte sosiale ulikheter

  'Sosialismen er vår politiske ideologi og ønske om likhet for oss mennesker. Derfor er et stabilt og forutseende inntektssystem for kommunene helt avgjørende. Man kan ikke straffe kommuner som for eksempel har valgt å stå alene med å ta fra de inntekter. Man bør heller styrke de slik at de er rustet for oppgaver som kommer.

 • På tide med et skifte!

  Det er på tide å få folk i arbeid. Det er bare Arbeiderpartiet med sin erfaring, sin vilje til å drive aktiv næringspolitikk og sitt laserblikk på sysselsetting som kan sørge for arbeid til alle. Det er på tide med et regjeringsskifte.

 • Reform uten innhold

  Regjeringens mantra har hele tiden vært at landets 19 fylker skal avvikles til fordel for om lag 10 nye regioner. På tross av utallige oppfordringer fra vårt parti og resten av opposisjonen på Stortinget, fra KS og ikke minst fra fylkesordførerne og rådslederne har man ikke kommet opp med oppgaver for de nye regionene. At dette blir karakterisert som en reform uten innhold er helt rett

 • Ny regjering er svaret

  Felles løft og sterk satsing på fler arbeidsplasser i privat sektor er viktigst for Arbeiderpartiet. Vi vil ha et Norge og et arbeidsliv hvor alle skal med.

 • Kongen åpnet denne uka med å heie på biogass

  Denne uka var kongen i Halden, og Østfold. Kongen foretok den offisielle åpningen av biogassanlegget på Norske Skogs Saugsbrugs på mandag. Vi i østfold har gått foran når det gjelder biogass. Det vil si vi har vært innovative når det gjelder innkjøp og forbruk som igjen generer produksjon. Kort fortalt kan for eksempel matavfallet vårt omdannes til drivstoff gjennom biogass.

 • Alle prosjektene i Østfold forsinkes

  I flere uker har representanter fra regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre turnert land og strand med hyggelige nyheter fra Nasjonal Transportplan. Her i Østfold var det at penger til mudring av Borg Havn kommer inn igjen og at E18 skal bygges ut også gjennom Akershus, til Vinterbro. Det er bra.Men når planen endelig kom, kom også skuffelsene for oss i Østfold. Alle prosjektene forsinkes.

 • Region teater i Østfold?

  Fylkesrådmannen fremmer nå en sak hvor hun ber spør om det er politisk oppslutning for å se på hvordan Østfold kulturutvikling kan bli et regionteater i Østfold, på linje med andre regionteatre i Norge. La meg svare på det med en gang. I Arbeiderpartiet er det vilje, det er mot og det er utålmodighet for å få et regionteater også i Østfold.

 • Halden utenfor regjeringens norgeskart

  De store prosjektene på bane, vei og sjø skal gjøre det lettere å reise og frakte varer i hele landet. Derfor er det uheldig at flere tidligere vedtatte prosjekter nå blir utsatt, for Halden sin del er det trist å se at dobbeltspor til Halden og riksgrensen er utsatt til 2034 – altså utenfor planperioden.

 • Miljøfokus i lokalpolitikken gir resultater

  I Fredrikstad er vi opptatt av å tenke på klima og miljø når vi fatter beslutninger for byen vår og dens fremtid. Sist bystyremøte var et svært godt eksempel på at miljøfokus i lokalpolitikken gir resultater – vi vedtok blant annet at byferge-tilbudet vi har i Fredrikstad skal økes med 50% (fergen er per i dag gratis – til stor suksess!). Under det samme bystyremøtet vedtok vi kjøp av ny elektrisk byferge, utredelse av solcellepaneler på alle offentlige bygg, en handlingsplan mot plastavfall og forbud mot ballongutslipp. Dette er saker som i aller høyeste grad handler om miljø og som det er viktig at vi både prioriterer, men også viser at vi ønsker å satse på.

 • Barnefattigdom må bekjempes

  Barnefattigdom er et stort og økende problem i Norge. Et av 10 barn i Norge lever nå i fattigdom, mange av dem i Østfold. Dette kan vi ikke akseptere. Ingen barn skal måtte være nødt til å vokse opp i fattigdom i Norge i 2017. Det må settes inn aktive tiltak på flere plan for å snu utviklingen. De barna dette gjelder krever handling i dag.

 • Sentrumspartiene vil svekke helikopterberedskapen på Rygge

  Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre vil ha omkamp i Stortinget om vedtaket om å styrke helikopterberedskapen for spesialstyrkene på Rygge.

 • Bolig for alle

  Alle trenger et sted å bo. Å ha egen bolig til en overkommelig pris er en viktig del av det å leve et godt og selvstendig liv. Lokalpolitikernes oppgave er å fatte vedtak som legger til rette for tilstrekkelig boligbygging.

 • Avinor bør drifte Rygge

  Styret i Østfold Arbeiderparti mener Rygge bør bli avlastningsflyplass for Gardermoen så snart som mulig.

 • Regjeringens politikk virker

  Arbeidsledigheten stiger, forskjellene øker - de rikeste får store skattelettelser – mens de svakest stilte får mindre å rutte med. Slik virker regjeringens politikk.

 • Feminisme kan bli ideologien som endrer verden

  Gratulerer med dagen til alle kvinner, og til alle dere menn som heier på oss. Trenger vi kvinnedagen i ett av verdens rikeste land der likestilling bør være en selvfølge?

 • Gratulerer med dagen

  Kvinnedagen 8. mars, jeg undrer meg over hvor langt tilbake i tid vi skal før det som kvinne var utenkelig å stå som kandidat til Stortinget med en baby på vei.

 • Viken – for hva og hvem?

  Høyres fylkesordfører i Akershus og gruppeledere i Østfold og Buskerud fylkesting skiver at det er «store muligheter for Viken». Men det store spørsmålet er jo hvilke oppgaver denne regionen kan løse bedre for innbyggerne enn dagens fylker gjør? Det gir de tre Høyre-politikerne intet svar på.

 • Har regjeringa glemt oss?

  Nasjonal Transportplan (NTP) er et magaplask fra en borgerlig regjering som ikke er i nærheten av å levere på en fremtidsretta jernbanesatsing, slik både landet og miljøet trenger.

 • Tog-mageplasket

  Dobbeltspor til Halden i 2034. Tygg på den. Før valget i 2013 sa Høyre, FrP, Venstre og KrF at regjeringen Stoltenbergs plan om å nå Halden i 2030 var altfor dårlig! Nå utsetter de altså dette til 2034. Det er som vår stortingskandidat Arve Sigmundstad sa, det er «tidenes mageplask».

 • Nasjonal Transportplan – Arbeiderpartiets prioriteringer

  Arbeiderpartiet har store forventninger til fremleggelsen av Nasjonal Transportplan. Det vil i alle fall være en fallitterklæring for regjeringen dersom den nye planen har lavere ambisjoner enn den planen som den rødgrønne regjeringen la frem.

 • Dobbeltdekkere på Østfoldbanen?

  Skal du ta Østfoldbanen, og går inn på NSB sine nettsider så står det så hyggelig at «På Østlandsbanen har vi disse fasilitetene om bord: NSB Komfort – Behagelige seter, strømuttak og gratis kaffe, te og aviser, internett (Wifi) og NSB Stille - Stillekupé».

 • Ikke mobb kameraten min!

  Elevundersøkelsen fra 2016 forteller at ca 40% av elevene som har blitt mobbet av andre elever svarer at ingen voksne visste om mobbingen. Det er alarmerende! Det er et felles ansvar å løse problemet.

 • Våre kandidater

  Her er det informasjon om våre fem første kandidater til stortingsvalget.

 • Ledig stilling som partisekretær

  Partiets fylkessekretær i Østfold har bestemt seg for å mønstre av partiskuta etter valget. Det er håp om at ansettelse i stillingen kan skje i god tid før valgkampen setter inn for fullt, slik at gammel og ny fylkessekretær kan jobbe sammen i valgkampen. Partikontoret holder til i Sarpsborg.

 • En skole som ser alle

  Blir barnet mitt sett? Har læreren god nok tid? Trives barnet mitt og er skolen et godt sted å være?

 • Kulturdråpen

  Østfold kulturutviklings tilbud «Kulturdråpen», er til for de som ikke alltid har fulgt samfunnets etablerte stier og veier. Den henvender seg til de som av ulike grunner har falt utenfor og den gir et god kulturopplevelse, gjennom konserter og teater, til blant annet innsatte i fengsler og beboere på rusinstitusjoner.

 • Østfold fortsetter som en av Europas mest ungdomsvennlige regioner

  For 3 år siden (2014) ble Østfold utnevnt som den mest ungdomsvennlige regionen innen AER. Vi fortsetter å videreutvikle oss i dette sporet. Fylkestinget vedtok torsdag å gjøre Ungdommens fylkesråd til et permanent brukerråd som følger den politiske møterekken. I tillegg står de fritt til å reise egne politiske saker.

 • Nok er nok!

  Tungtrafikken over grensa ved Svinesund økte med 5,5 prosent i fjor. Nå kommer det nesten to tunge kjøretøy i minuttet gjennom hele døgnet inn til Norge. Nå må denne trenden snus. Det er på tide å gjøre alvor av å få mer gods over på sjø og bane.

 • Hva betyr «nærpoliti»?

  Politireformen er nå i ferd med å bli satt ut i livet. Størst uro er det der hvor politimesterne foreslår å legge ned lensmannskontoret. Der hvor det skjer, er det viktig å minne om hva slags prosess som skal ligge bak endringene. Justisministeren og politidirektøren må kunne fortelle innbyggerne hva de får og hva et «nærpoliti» vil bety i praksis for deres lokalsamfunn. De må kunne fortelle folk hva de får i stedet for, der lensmannskontoret legges ned.

 • Styrke i fellesskapet

  Det organiserte arbeidslivet har vært en viktig forutsetning for velstandsutviklingen vår gjennom hele etterkrigstiden og frem til våre dager. Vi har hatt en ansvarlig fagbevegelse, og et velutviklet trepartssamarbeid som igjen har bidratt til høy sysselsetting, et anstendig arbeidsliv, gode og forutsigbare rammevilkår for næringslivet og et sosialt sikkerhetsnett for de som faller utenfor.

 • Flyseteavgiften for fall

  I Arbeiderpartiets forslag til program for neste stortingsperiode settes det et stort kryss over flyseteavgiften. Partiet vil erstatte denne "flyplassdrepende" avgiften med en treffsikker klimaavgift.

 • Hvordan går det med "oss i Østfold"?

  Rapporten ‘Oss i Østfold’ er en ny, revidert utgave av den regionale helseoversikten som ble publisert av Østfoldhelsa før jul 2016. Rapporten bekrefter at vi fremdeles har mange utfordringer i fylket vårt.

 • Arbeid, velferd og rettferdig fordeling

  Programkomiteens forslag til Arbeiderpartiets skatteopplegg for neste stortingsperiode er gjenkjennelig Arbeiderparti-politikk. Det viderefører profilen vi har hatt i våre alternative budsjetter de siste årene. Det foreslås en moderat økning i skattenivået på inntil 15 milliarder kroner i løpet av fireårsperioden. Det er nødvendig for å styrke det økonomiske grunnlaget for våre fellesskapstjenester.

 • Helikopterkapasiteten på Rygge skal styrkes

  Rygge skal tilføres tilstrekkelig mannskap/helikoptermaskiner for å sikre spesialstyrkene mobilitet. Modellen i langtidsplanen er at dette skal skje innen 2019/20.

 • Fri og uavhengig

  Etter at Donald Trump vant valget i USA har jeg tenkt at vi skal være glade for anstendigheten blant norske politikere, og at vi må ta vare på det mediemangfoldet vi har i Norge. Vi skal være glad for den store bredden i papiraviser, nettaviser, lokale, regionale og nasjonale aviser, fagpressen – og et mylder av TV og radiostasjoner.

 • Jonas besøkte Østfold

  Denne uka besøkte Jonas Østfold i forbindelse med 100 års jubileet til Skiptvet Arbeiderparti.

 • Reversering av tvangssammenslåinger

  Det ser nå ut til at regjeringen planlegger flere tvangssammenslåinger av kommunene på tross av at Høyre og FRP har uttalt klart og tydelig at reformen skulle ha reel frivillighet

 • Minst ni Bellhelikoptre på Rygge

  Da Arbeiderpartiets leder Jonar Gahr Støre besøkte Moss torsdag, slo han fast at det skal være minst ni Bellhelikoptre på Rygge.

 • Regjeringens politikk virker ikke

  Arbeidsledigheten er den høyeste på flere tiår. Like bekymringsfullt er at sysselsettingen er den laveste på 20 år. Mye av ledigheten skyldes oljeprisfallet og reduksjonen i oljenæringene. Men det skapes nesten ikke nye arbeidsplasser i privat sektor. Det viser at regjeringens politikk ikke virker. Det blir ikke nye arbeidsplasser av å kutte skatten for de rikeste.

 • Uten lærlingeplasser ingen fagarbeidere

  Vi må dessverre erkjenne at det ikke er lett å fullføre yrkesfaglig utdanning gjennom å få lærlingeplass i Østfold.

 • Kulturlivet trenger en ny giv

  Regjeringen bruker mer penger over statsbudsjettet enn noen gang, men for hvert år som går blir andelen til kultur for hele landet mindre. Regjeringen Stoltenberg introduserte kulturløftet og økte bevilgningene til kultur til 1 % av statsbudsjettet. Det ga kulturinstitusjoner i Østfold et betydelig økonomisk løft: Det norske Blåseensemble anno 1743, Opera Østfold, Punkt Ø, Østfold teater og Østfoldmuseene. Studio Actoris og NonStopFestivalen kom inn på statsbudsjettet med faste tilskudd.

 • Regjeringen satt hele ulveforliket i spill

  Politikk handler om prioritering av knappe ressurser, og om fordeling av goder og byrder. En styrke ved det norske demokratiet, har vært at de store partiene har funnet sammen i tverrpolitiske forlik rundt flere av de mest krevende sakene. Sakene hvor avveiningen mellom goder og byrder er vanskeligst, og hvor behovet for langsiktighet, forutsigbarhet og legitimitet i befolkningen har vært størst.

 • Julebrev 2016

  For oss på stortinget har 2016 vært et svært aktivt år preget av mange store og viktige saker. Et år som startet med at det borgerlige flertallet innførte flyseteavgiften, noe som til slutt førte til at flyplassen på Rygge ble lagt ned.

 • Østfold Arbeiderparti på sporet

  Styret i ØAP står fast på tidligere vedtak om trasévalg og er klare på at nye omkamper ikke endrer trasévalget, men bare forsinker utbyggingen.

 • De frivillige fortjener takk

  Arbeiderpartiet understreker betydningen av en streng, rettferdig og human asyl- og innvandringspolitikk. Samtidig er det viktig at Norge overholder folkeretten og ivaretar asylsøkernes rettssikkerhet.

 • Budsjettforliket: 2 + og 2 – for Østfold

  Mandag fikk landet omsider er statsbudsjett for 2017. Regjeringspartiene, Venstre og KrF ble enige til slutt og sterkt forsinket. Mye kan sies om budsjettet-forliket. Men ser vi på Østfold ga forliket to positive ting: 2 millioner til Opera Østfold og mer planleggingsmidler til jernbanen, slik at planleggingen av dobbeltsporet gjennom Østfold ikke stopper opp. Det var bra. Begge deler kan de ha hentet inspirasjon til i Arbeiderpartiets budsjettforslag, hvor det lå 3 millioner mer til operaen og mer penger til jernbanen.

 • Budsjettkaos og forlik

  «Nå trenger vi nye ideer og bedre løsninger», sa representanten Knut Arild Hareide da han i forrige uke sa fra at Krf ikke så noe grunnlag for å fortsette budsjettforhandlingene. Utsagnet er til forveksling likt Høyres slagord i valgkampen i 2013.

 • Statsbudsjettet 2017 betyr økt eiendomsskatt

  Utrettelig hører vi fra regjeringspartiene hvor bra alt har blitt og hvor godt landet blir styrt, ikke minst hører vi hvor god kommuneøkonomien har blitt. For de som sitter ute i kommunestyrene og skal lage budsjetter ser virkeligheten annerledes ut.

 • Barnefattigdom – vårt felles ansvar

  Østfold har den høyeste andelen barnefattigdom i landet, utenom Oslo. En stor andel av våre Østfold-barn står i fare for å ikke kunne få ta del i fellesskapet. Arbeiderbevegelsen har alltid kjempet for like muligheter til alle. Dette gjennom trygge jobber, en lønn å leve av, en fellesskole for alle og et offentlig sikkerhetsnett. Barnefattigdommen i Østfold forteller oss at kampene er like aktuelle i dag.

 • Klimasatsende Østfold

  I sommer sendte Østfold fylkeskommune og Klima Østfold søknader til den nye støtteordningen rettet mot klimatiltak i kommuner og fylker: Klimasats. Det er med stor begeistring vi kan fortelle at Østfold kommer godt ut, og får stor uttelling på våre søknader.

 • Jonas og det mangfoldige Østfold

  Mandag var Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på besøk i Østfold. Under besøket fikk Jonas se et mangfoldig Østfold med høyteknologiske vekstmiljø, satsning på de som skal bygge landet og utvikling av primærnæring hvor jakten på havets sølv blir utvidet til produksjon av velsmakende laks.

 • Vinnerlaget valgt

  Lørdag valgte nominasjonsmøtet med 121 utsendinger fra kommunepartiene vinnerlaget til stortingsvalget 2017. Nominasjonsmøtet fulgte rådet fra nominasjonskomiteen og valgte alle 15 kandidatene enstemmig.

 • Lærlinger viktigere enn noen gang – vi utfordrer bedriftene!

  Arbeidslivet trenger i stadig flere dyktige fagarbeidere og de unge trenger en god utdanning. Den felles avhengigheten burde borge for at også bedriftene kan være med på en offensiv for å sikre lærlingeplass til alle.

 • Fysisk aktivitet bidrar til gjennomføring av videregående opplæring

  Det er med utgangspunkt i overnevnte svært viktig at fylkeskommunen som skoleeier legger til rette for arbeidsmåter og tiltak i den videregående skolen som kan bidra til å skape bedre forutsetninger for læring gjennom arbeid med elevens fysiske helse. Først ut er programfag på yrkesfag, det vil si elever på vg1 og vg2 yrkesfag. De fleste programfag på yrkesfag har kompetansemål knyttet til HMS og ansvar for egen helse for blant annet å forberede elevene til et langt yrkesliv i yrker som krever god fysisk form. Vi gleder oss til å følge dette arbeidet videre og ikke minst til å se resultatene. Inger-Christin Torp Nestleder i Opplæringskomiteen

 • Stein Erik Lauvås på topp

  På møte mandag 14. november vedtok nominasjonskomiteen sitt endelige listeforslag til stortingsvalget i 2017. Stein Erik Lauvås topper også det endelige listeforslaget. Det er heller ikke gjort andre endringer fra komiteens foreløpige innstilling.

 • Motvind i Viken

  Dersom styret i Østfold Arbeiderparti får det som de vil, blir den foreslåtte nye regionen Viken med fylkene Buskerud, Akershus og Østfold ikke en realitet.

 • Arbeiderpartiet legger til rette for milliardinvesteringer i fremtidens grønne arbeidsplasser i budsjettet

  – Skal vi nå klimamålene fra Paris i fjor må utslippene i transportsektoren kuttes kraftig, sier Irene Johansen (Ap) i finanskomiteen på Stortinget. Norge har et mål om at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. For å nå dette målet foreslår Ap en rekke tiltak i vårt alternative budsjett som ble framlagt i dag. Vi vil sikre planleggingen av intercitytriangelet, og plusser på 200 mill mer enn regjeringen. I tillegg satser vi 700 mill mer på kollektivtransport gjennom bymiljøavtalene.

 • Østfold fylkeskommune gjør det igjen!

  Østfold fylkeskommune har høstet anerkjennelse, godord og miljøpriser for sitt kjøp av biogassbusser. I dag går det 105 gassbusser på biogass i Nedre Glomma – Nå gjør de det igjen. I det nye bussanbudet for Moss vil ytterligere 39 nye biogassbusser bli satt i rute.

 • Ap-budsjettet: 105,8 millioner mer til Østfold-kommunene

  Om det var Arbeiderpartiets budsjett som blir vedtatt, ville Østfold-kommunene få 105,8 millioner mer å rutte med neste år. Fylkeskommunen ville få 43,4 millioner mer. I tillegg har budsjettet disse prioriteringene for Østfold:

 • Milliardinvesteringer i grønne arbeidsplasser

  – Skal vi nå klimamålene fra Paris i fjor må utslippene i transportsektoren kuttes kraftig, sier Irene Johansen (Ap) i finanskomiteen på Stortinget. Norge har et mål om at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

 • Større rolle for Rygge

  Enighet mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene om forsvarets langtidsplan gir Rygge en større rolle framover. Generalinspektøren for Luftforsvaret og hans stab, skal fortsatt være på Rygge. Helikopterbasen skal styrkes for å sikre spesialsoldatene på Rena tilstrekkelig helikopterkapasitet.

 • Borge, Norge og Brüssel

  Det er heldigvis andre som skal svare på spørsmålet innholdsredaktør Jon Jacobsen reiser i sitt brev fra bladet fredag om jeg (og de andre på Østfoldbenken) er til nytte for Østfold.

 • Siste fly fra den regjeringshavarerte flyplassen

  Lørdag letter det siste flyet fra Moss Lufthavn Rygge etter at regjeringen og dens støttepartier innførte flyseteavgiften.

 • Politihelikoptrene kan med fordel plasseres på Rygge

  Justisminister Anders Anundsen har i dag kunngjort at beredskapstroppens senter skal ligge på Taraldrud i Ski kommune. Flere år med utredninger av Alna, Grønmo og nå sist Taraldrud kan være over.

 • Regjeringen leverer ikke til Østfold

  Høyre og FRP regjeringen leverer ikke varene til østfoldsamfunnet. Jeg ser at Høyre og FRP forsøker å framstille Østfold som en vinner i budsjettforslaget fra regjeringen, slik er det dessverre ikke.

 • Østfoldingene fortjener bedre

  I regjeringens forslag til statsbudsjett er det ikke noen storsatsinger for Østfold sin del. Det er egentlig ganske oppsiktsvekkende tatt i betraktning av de lovnadene som Høyres og Fremskrittspartiets representanter i fylket kom med i forkant av valget i 2013.

 • Klimaforvirring og klimaforverring

  Det er betegnende for den trontalen Kongen leste for Regjeringen på åpningen av Stortinget mandag, at den eneste oppmerksomheten trontalen har fått, er at kongen snublet da han gikk ned. Men det er ikke bare kongen som har snublet. Det gjorde også Regjeringen, da statsministeren og finansministeren presenterte forslaget til grønt skatteskifte på en pressekonferanse fredag.

 • Nominasjonskomiteens listeforslag

  På møte mandag 3. oktober utarbeidet nominasjonskomiteen sitt foreløpige listeforslag. Kommunepartiene har nå tiden fram til 1. november til å komme med sine innspill til listeforslaget. Nominasjonskomiteens leder Ole Haabeth, sier at komiteen har lagt vekt på medlemmenes rådgivende medlemsavstemning, men ikke bare den. Komiteen har et selvstendig ansvar for at listeforslaget skal inneha fornyelse, spredning i alder og erfaring, og ikke minst var komiteen samstemte på at fylkets regioner skal være representert på de mest sentrale plassene med dyktige og samlende kandidater, sier Haabeth.

 • Arbeiderpartiet og kommuneøkonomi

  Arbeiderpartiet prioriterte styrket kommuneøkonomi da vi satt i regjering. I opposisjon har vi også prioritert kommuneøkonomi foran skattekuttene regjeringen mener er viktigere.

 • Utilsiktet kartlegging av elever i videregående skole?

  Det er all grunn til å ta et skritt tilbake og tenke gjennom om vi egentlig ønsker å gripe inn i 16,17 og 18 åringers privatliv slik de nye fraværsreglene fører til.

 • Skolemat for læring og helse

  Å sørge for at barn spiser sunn mat i løpet av skoledagen er noe av det mest effektive vi kan gjøre for norsk folkehelse, og for bedre læring. Derfor vil Arbeiderpartiet starte et prøveprosjekt med et enkelt skolemåltid, gjerne brødmat og frukt, i samarbeid med kommuner som ønsker det. Vi ser for oss at foreldrene er med og spleiser på maten, slik foreldrene gjør for barnehagebarna i dag.

 • Feil om regionreformen

  Jeg registrerer at Høyre og Ingjerd Schou forsøker å fremstille det som at eventuelle nye og større regioner som erstatning for dagens fylkeskommuner allerede har fått tydelig beskjed om hvilke nye og store oppgaver de skal få ansvaret for. Det er ganske enkelt ikke riktig. Jeg registrerer videre at Schou er opptatt av at andre bare rir innøvd retorikk, øvelsen med å ri på en innøvd retorikk er Schou selv begynt å bli ganske dyktig på. Se bare hva hun skriver om regionreformen og hvilke ord som Høyre bruker.

 • Snakk om å være på skinner!

  I forbindelse med ny Inter City (IC) jernbane i ytre Østfold vurderer Jernbaneverket nå å ruste opp Østfoldbanens østre linje. Dette må skje før nytt dobbeltspor skal bygges til Fredrikstad og Sarpsborg på vestre linje. Dette er det prosjektdirektør for Inter City, Anne Siri Haugen som sier. De ser på løsningen for å få godstrafikken over på østre linje mens byggingen pågår, slik at det blir mulig å stenge toglinja i nedre Glomma i forbindelse med arbeidet som skal pågå der.

 • Jonas åpner Arbeiderpartiets høstkampanje i Sarpsborg

  Det er ett år igjen til valget, og Østfold Arbeiderpartiet er i full fart på vei inn i høstkampanje – hvor Østfold skal farges rødt med løpesedler og blide folk i røde t-skjorter.

 • Lufta er for alle

  Tilgangen til gode naturopplevelser for alle kommer ikke av seg selv. Vi må aktivt legge til rette for det. Blant annet med politiske virkemidler, som allemannsretten.

 • Vi tar vare på kulturminnene!

  I den pågående diskusjonen om InterCity og traseer/korridorer prøver noen å skape et inntrykk av vi som ønsker dobbeltspor med stasjon i sentrum av byene i Østfold, tar lett på kulturminnevernet. Det gjør vi aldeles ikke.

 • Etikk og moral, eller dobbeltmoral?

  Isra Zariat har med sin Ytring på NRK satt fokus på at unge jenter helt ned i tolvårs alderen blir utsatt for jomfrusjekk. Det er et overgrep og selvsagt noe vi ikke kan tillate skjer i vårt demokratiske land. Helsetjenesten skal brukes til å yte gode helsetjenester og omsorg, ikke utsette unge jenter for krenkelse og begrensninger.

 • Ut i naturen

  Nå starter friluftslivets uke. I Norge har vi mye og flott natur. Fra store skoger til høye fjell, flotte innsjøer og spennende kyst. La oss ta verne om retten til at vi alle kan bruke naturen på mange vis.

 • Slaget står ved grensen!

  Mange av de som er skeptiske til det vedtatte InterCity konseptet med dobbeltspor gjennom byene i Østfold er bekymret for at et slikt konsept vil føre til lengre reisetid til Göteborg og videre ned til kontinentet. Det som først og fremst burde bekymre er at det ikke finnes noen planer for dobbeltspor mellom Halden og Øksenred, OG at også dobbeltsporet mellom Hafslund og Halden er ute av det nåværende forslaget til ny Nasjonal Transportplan.

 • Kabalen legges - nominasjon stortingsvalget 2017

  Østfold Arbeiderparti har ved de siste valgene gjennomført en ny og mer omfattende nominasjonsprosess med mer innflytelse til det enkelte partimedlem. Dette har blitt godt mottatt og vi gjennomfører derfor en rådgivende medlemsavstemning også for stortingsvalget i 2017.

 • Håp om nytt liv på Rygge

  Et nytt selskap, Rygge Airport, vil forsøke å videreføre den sivile flyplassen på Rygge. Tidligere forsvarsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen er styreleder og siviløkonom og flyger, Knut R. Johannessen, leder selskapet. Det skal stå en bredt sammensatt investorgruppe bak det nye selskapet.

 • Prioriterte prosjekter til Nasjonale Transportplan

  Det er jernbane som topper prioriteringslista over innspill som er gitt til rulleringen av Nasjonal Transportplan. Helt på topp heter det at dobbeltsporet InterCity–bane må videreføres til riksgrensa i Halden innen 2030.

 • Bedre avtale med EU?

  Et knapt flertall i Storbritannia stemte for å forlate EU-samarbeidet. De som sto i spissen for leave-kampanjen skissert ikke noe felles alternativ. De lovte bare en «bedre avtale». Dette har fått hjemlige EU- og EØS-motstandere i nesten euforisk stemning. Nå har også Norge sjansen til å henge oss på britene og få «en bedre avtale».

 • Knus alle EU-mytene

  Brexit-flertallet i Storbritannia utløser igjen debatt om forholdet mellom EU-samarbeidet og innbyggere. Flere år med økonomiske stagnasjon og høy ledighet i de fleste landene skaper frustrasjon og mismot. Tilliten til politikken forvitrer. Høyrepopulismen får vind i seilene. I mange land blir EU-samarbeidet skyteskiven. Folk ser ikke verdien av samarbeidet. «Ingen» peker på dem.

 • Mer hopp og sprett i skolen, takk

  Bare 15 % av elevene i ungdomsskolen i Østfold er fysisk aktive slik at de blir andpustne og svette mindre enn en gang i uka. Det betyr at det er for mange som ikke driver med fysisk aktivitet når de kommer i tenårene.

 • Regjeringen har glemt Østfold

  Arbeiderpartiet foreslo i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget denne uken, å reversere regjeringens flypassasjeravgift, og erstatte den med reelle miljøavgifter. For flypassasjeravgiften er langt mer effektiv for å kutte arbeidsplasser enn å kutte utslipp. Dessverre stemte H, Frp, V og Krf ned forslaget, og flypassasjeravgiften er innført fra 1. juni 2016.

 • Arbeid aller viktigst

  Jeg vil leve i et samfunn hvor noens krise eller alles krise. Derfor er arbeidsledigheten som for øyeblikket rammer Vestlandet hardest, også vår krise. Ledighetskrisen kan fort komme, også til oss her i Østfold. Nedleggelsen av Rygge sivile til høsten, er ett eksempel.

 • INNSTRAMMINGER PÅ ASYL

  Stortingsflertallet har vedtatt betydlige innstramminger på asylregelverket for å unngå en situasjon som den vi så sist høst.

 • Attentusen timer videreføres

  Tirsdag vedtok opplæringskomiteen , etter forslag fra Østfoldhelsa, å videreføre helsefremmende arbeid i barnehager og grunnskoler.

 • Mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser

  Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for flere viktige grep som vil være med på å øke investeringene i norsk næringsliv og sikre norske arbeidsplasser, i skatteforliket som ble inngått mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, KrF, Venstre og Sp i mai.

 • Østfold, fylket Erna glemte

  Høyres ordfører i Halden, Thor Edquist, mener Østfold er det fylket regjeringen har glemt. Hvis han tenker på dagens regjering, har han helt rett.

 • På sykkel gjennom Østfold!

  Som Østfolding kan du glede deg!

 • Irene Johansen ønsker ikke gjenvalg

  Etter 10 år og 245 dager på Stortinget, har Irene Johansen meddelt at hun ikke ønsker en ny periode.

 • Kjære Ulf Leirstein, Erling Wiborg og andre tillitsvalgt i Frp.

  Idet Moss Lufthavn Rygge er i ferd med å nedlegge virksomheten, med den følge at ca. 1000 arbeidstakere vil miste jobben sin og østfoldingene vil miste en kjær flyplass, ber jeg dere innstendig om et siste krafttak for å redde flyplassen og sårt tiltrengte arbeidsplasser i et fylke som helt inn til nylig har ligget på ledighetstoppen, og som fortsatt sliter med betydelig ledighet.

 • ARBEIDSPLASSER TRYGGES?

  Østfold Høyres Ingjerd Schou slår til og hevder at Høyre trygger arbeidsplasser i Østfold. Dette gjør hun samtidig som Høyre innfører en avgift som med stor sannsynlighet vil fjerne opp mot 1000 arbeidsplasser i Østfold.

 • Kommunene tappes

  Regjeringens forslag til inntekter for kommunene for 2017 er ikke lystelig lesing. Det nærmer seg et nulloppgjør for kommunene med FRP og Høyre ved rattet. Når kommunene nå nærmest får presentert null økning i inntekter kan man heler ikke regne med at kommunene kan satse på utvikling av tjenester til innbyggerene.

 • Kommunene må si nei til sosial dumping

  Med rett fokus og riktig kompetanse kan norske offentlige innkjøp bidra til mindre sosial dumping og mindre svart økonomi innen norsk arbeidsliv.

 • Havets muligheter – Er det Østfolds mulighet?

  De Norske havområdene er seks til syv ganger større enn våre landområder, men vi kjenner lite hva som er under overflaten. Det vi vet er at det er både fisk, olje og gass der ute, og ja, vi har lange og stolte tradisjoner for å utnytte disse ressursene. Vi vet også at det finnes mer og flere ressurser under havoverflaten. Spørsmålet er hvilke og hvordan vi kan utnytte av disse? Så kan man spørre seg om Østfolds næringsliv har en rolle her? Jeg tror svaret er ja, havets muligheter er også en mulighet for Østfold.

 • Magert for kommunene i 2017

  Forsalget fra regjeringen til hvordan kommuneøkonomien vil bli i 2017 er dårlig nytt for Østfolds kommuner og innbyggere.

 • Regjeringen skuffer igjen

  Det er skuffende at Regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett holder fast ved vedtaket om å innføre flyseteavgiften fra 1. juni, sier stortingsrepresentant Irene Johansen.

 • Inntektssystemet og kommunereformen

  Kommunene er den viktigste grunnsteinen i velferdsstaten. Gjennom inntektssystemet for kommunene sørger staten for å utjevne store forskjeller i levekår og inntekter. Regjeringen har foreslått omfattende endringer i inntektssystemet som svekker økonomien til et svært stort antall kommuner over hele landet. Hensikten er å presse kommunene til kommunesammenslåing. Arbeiderpartiet avviser denne framgangsmåten. For å sikre et likeverdig velferdstilbud må inntektsutjevningen mellom kommunene økes.

 • Skatteforliket - mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser

  Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for flere viktige grep som vil være med på å øke investeringene i norsk næringsliv og sikre norske arbeidsplasser i de forhandlingene som har pågått etter jul om et skatteforlik. Vi øker lønnsomheten i bedriftene langs linjer som langt på vei følger opp forslag som Arbeiderpartiet la frem allerede i høst, sier stortingsrepresentant Irene Johansen i en kommentar.

 • 1. mai 2016

  Geir Lippestad avbrutt av klappsalver når han holdt sin tale i Fredrikstad og Sarpsborg 1. mai

 • God integrering en nøkkel

  Det må føres en aktiv og inkluderende integreringspolitikk. En forutsetning for dette er tidlig og god norskopplæring. Et av de viktigste målene i integreringspolitikken, er å sikre at de som får opphold raskt kan gå inn i arbeidslivet og bli økonomisk selvforsørget. God språkopplæring, utdanning og kvalifisering er avgjørende for at vi lykkes med dette.

 • Gratulerer med dagen! Årets 1. mai parole er «Arbeid til alle».

  Status i dag er at over 134 000 er uten jobb i landet vårt. Det er flere enn innbyggerne i Sarpsborg og Fredrikstad til sammen. Det sier mye om omfanget og alvoret av arbeidsledigheten.

 • En lønn å leve av

  Arbeid til alle har alltid vært og vil alltid være Arbeiderpartiets viktigste sak. Men parolen kan bare bli bærekraftig på sikt dersom arbeid til alle også betyr ei lønn å leve av.

 • Samtidig planlegging og utbygging av jernbane og vei

  Østfold Arbeiderparti krever at utbyggingen av riksvei 110 fra Råde til Fredrikstad planlegges og gjennomføres samtidig med utbygging av dobbeltsporet på denne strekningen. Det samme gjelder utbygging av ny jernbanebro og ny vei i Sarpsborg.

 • Østfold som foregangsregion for et seriøst arbeidsliv

  Utviklingen i norske arbeidsmarkedet er bekymringsfull når det gjelder arbeidsmarkedskriminalitet, sosial dumping og svart økonomi. Dette undergraver fellesskapsverdiene i vårt samfunn. Useriøse aktører fortrenger seriøse i markedet. Dette fører også til manglende fagopplæring og inntak av lærlinger i en rekke bransjer. Som et grensefylke er Østfold ekstra sårbar for sosial dumping og useriøse forhold i arbeidslivet. Uttalelsen ble vedtatt på årsmøtet i Østfold Arbeiderparti.

 • Ny CD med arbeidersanger

  1. mai presenteres en nyinnspilt CD med gamle og nye arbeidersanger, innspilt i Fredrikstad med lokale artister: Alexander Hermansen, Aina Beate Gundersen, Renate Gjerløw Larsen, Sunniva Berg, Monica Foss Jacobsen og David Evans.

 • Dropp utflaggingen, Orkla

  «I generasjoner har Idun vært en favoritt i norske hjem og løftet smaken på all slags mat». Slik reklamerer Orkla for en av sine sterke merkevarer på konsernets hjemmeside, produsert i Rygge. Onsdag demonstrerte mange mot styrets intensjonsvedtak om å flytte produksjonen til Sverige.

 • Østfoldbanen må forseres

  Østfold Arbeiderparti er fornøyd med at utbyggingen av Follobanen er i gang, i tråd med Regjeringen Stoltenbergs NTP. Det er imidlertid med stor bekymring vi ser at forslaget fra Jernbaneverket og Statens Vegvesen til neste Nasjonal transportplan 2018-2029 innebærer at utbyggingen av dobbeltsporet jernbane til Halden ikke vil gjennomføres i planperioden. Dette er helt uakseptabelt.

 • Orkla må vise samfunnsansvar

  Orkla har gjennom generasjoner vært en viktig næringsaktør i Østfold, med Borregaard og Stabburet som to flaggskip og sterke merkevarer for konsernet. På denne bakgrunn ber Østfold Arbeiderparti styret i Orkla om ikke å iverksette vedtaket om å flagge ut produksjonen fra bedriften i Rygge.

 • Dropp flyseteavgiften

  Hvis flyseteavgiften innføres fra 1. juni, slik regjeringen legger opp til, betyr det kroken på døra for Moss Rygge Sivile Lufthavn. 1000 arbeidsplasser kan forsvinne i Østfold og flere tusen i landet for øvrig settes i fare. Derfor er Østfold Arbeiderpartis krav av avgiften begraves i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Uttalelse vedtatt av årsmøtet.

 • Stein Erik Lauvås gjenvalgt som leder

  Stein Erik Lauvås ble gjenvalgt som leder i Østfold Arbeiderparti. Gjenvalgt ble også Inger Lise Skartlien som nestleder. Se hele oversikten over nyvalgt styre med utvalg. Alle ble enstemmig valgt.

 • Flere tiltak mot økende ledighet

  Østfold Arbeiderparti er bekymret for den økende ledigheten og krever flere tiltak og en mer aktiv holdning fra regjeringen. En viktig uttalelse som ble vedtatt på årsmøtet 15. -16. april.

 • Fra lovnad til glemmebok

  FrP’s Ulf Leirstein skriver at han er stolt av regjeringens innsats når det gjelder samferdsel. Bevilgningen er økt med 20 milliarder i forhold til forrige periode. Det er bra. Regjeringen ligger nå litt over transportplanen som regjeringen Stoltenberg vedtok for denne perioden.

 • Årsmøte i Østfold Arbeiderparti

  Østfold Arbeiderparti avholder årsmøte 15. og 16. april på City Hotel i Fredrikstad.

 • Ansvarlig deling

  Delingsøkonomi debatteres heftig «overalt». Interessen bunner i at delingsøkonomien både gir noen muligheter og noen utfordringer, og at vi vel alle famler litt, som NHO-direktøren uttrykte det i et intervju, ift hva delingsøkonomien er og ikke er, og hvilke konsekvenser disse nye forretningsmodellene kan ha for samfunnsutviklingen vår.

 • Godt økonomisk resultat, men ikke godt tjenestetilbud

  «Kommunenes økonomiske resultater i 2015 ser ut til å være de beste på mange år. - Godt økonomisk opplegg fra regjeringen, skattevekst og god økonomistyring i kommunene er årsaken», sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Den er for enkel.

 • Minneord Oddvar Olsen

  Onsdag 16. mars mottok vi det triste budskapet om at Oddvar Olsen var død.

 • Valg av trasé for ny jernbane i Østfold

  Diskusjonen om utbygging av spor for intercitytog i Østfold har nå pågått i nærmere 25 år. Jernbaneverket gjennomførte et større utredningsarbeide på midten av nittitallet som konkluderte med at banen burde gå gjennom alle byene i Ytre Østfold.

 • Vil øke kompetansen i kommunene

  Kommunene skal være lærende organisasjoner hvor de ansatte holder seg faglig oppdatert gjennom målrettede fagkurs og sertifiseringer, og at refleksjon over egen praksis er en naturlig del av arbeidshverdagen. De ansattes kompetanse må anerkjennes, utvikles og bygges på.

 • Industriell vekst i en ny tid

  Arbeiderpartiets industriutvalg overleverte i dag sin innstilling til Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Med dette fikk Støre overrakt en strategi som skal bringe Norge inn i en ny industriell framtid.

 • Vårt land

  Vi har mye å takke våre medsøstre for i årene som har gått. Store kamper som stemmerett, abortloven, lik lønn for likt arbeid, kampen mot ufrivillig deltid, barnehager, permisjonsregler, kvoteringsordninger har og er viktige saker for å oppnå et likestilt samfunn.

 • Østfold viser vei

  Slik skaper vi 6000 nye arbeidsplasser

 • Stolthet og vemod i NSB

  Arbeiderpartiet er imot privatiseringen av NSB og mener våre felles ressurser bygd opp gjennom generasjoner fremdeles må eies og styres av fellesskapet, å privatisere NSB er ganske enkelt et svært dårlig forslag som ikke burde bli satt ut i livet.

 • Fremskrittspartiets bortforklaringer

  FrPs Ulf Leirstein forsøker fortvilt å skaffe seg medskyldige om flyseteavgiften innføres og Rygge Sivile Lufthavn må avvikles. De medskyldige er FrPs regjerings- og samarbeidspartier, Høyre, Venstre og KrF. Ingen andre!

 • Medieproduksjon som yrkesforberedene løp

  Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV sikret flertall i fylkestinget for å opprette medieproduksjon som yrkesforberedene løp både ved Glemmen og Mysen v.g.s

 • Betyr FrPs nei - ja til et alternativ?

  Fylkesårsmøtet i Østfold FrP sier nei til flyseteavgiften. Det er bra. Men er partiet nå villig til å si ja til et alternativ, for eksempel økt CO2-avgift eller dieselavgfit?

 • Stasjoner i sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg? Ja takk!

  Det går fortiden en debatt om å bygge jernbanen som en rett linje fra Råde til Halden, med en stasjon midt i mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

 • European parliamentary week in Bruxelles

  Irene Johansen har vært Stortingets finanskomite sin utsending til Europaparlamentets (EP) møte med medlemsstatenes nasjonale parlamenter.

 • Flyseteavgiften får sterk kritikk

  Statsminister Erna Solberg sier hun ikke vil la seg presse av Ryanair og mener det må ligge andre ting bak at de avvikler baseflyene på Rygge. Hun tar seg ikke bryet med å sette seg inn i hvordan lavprismarkedet i luftfarten fungerer.

 • Ap vil ikke straffe de som er små

  Arbeiderpartiet kan ikke støtte innføring av et såkalt strukturkriterium i det kommunale inntektssystemet, slik regjeringen foreslår. Forslaget innebærer at basistilskuddet alle kommuner har i dag på 13,2 millioner kroner skal differensieres mellom såkalte frivillige og ufrivillig smådriftsulemper.

 • Lite håp om at flyseteavgiften droppes

  I spontanspørretimen onsdag etterlot Statsminister Erna Solberg seg ikke mye håp om at regjeringen dropper flyseteavgiften, selv om det i høringsrunden er kommet mange innvendinger mot avgiften.

 • Midt-Østen på kokepunktet

  Fredsprosessen mellom Israel og Palestina er livløs. Holdningen til israelske myndigheter er at palestinerne kan få «noe selvstyre», men ikke en egen stat. Gjenoppbyggingen på Gaza har startet, men går tregt. Palestinske ungdommer angriper israelske soldater med kniv, og blir drept. Folk er i ferd med å bli desperate der ute. På palestinsk side er det frykt nye blodsutgytelser og i Gaza føler noen en ny krig er på gang. Det er få, om noe glimt av håp.

 • Lokal velferd

  Kommunene våre står i førstelinjen når det gjelder å skape gode og trygge lokalsamfunn med alt det fører med seg av oppgaver. Innbyggerne skal ha gode og velfungerende tjenester fra sin kommune innen skole, helse, omsorg, vei, vann og kultur for å nevne noe. I tillegg skal viktige saker på næringsutvikling og klima og miljøsaker ivaretas på en betryggende og god måte.

 • Tulleavgift senker Moss Lufthavn Rygge

  Møtet som LO i Østfold arrangerte om flyseteavgiften på Rygge Sivile Lufthavn mandag, viste til fulle at denne avgiften er en «tulleavgift» og ikke en miljøavgift.

 • Når stemningen snur

  Avisen Charlie Hebdo har et poeng i sin tegning av den døde treårige gutten på stranden og en eldre utgave av den samme gutten som springer etter europeiske kvinner og klår på dem, med teksten "hva ville gutten blitt om han hadde overlevd båtferden og vokst opp i europa? Jo en som klår på tyske kvinner". Tegningen er et bilde på hvordan stemningen i Europa og Norge har snudd ift flyktningene, fra medfølelse til frykt.

 • Krafttak for læreplass til alle!

  Østfold har to virkelig store utfordringer: - Skape 6000 nye arbeidsplasser de nærmeste fire åra - Gi all ungdom med rett en mulighet til å fullføre sitt fagbrev gjennom å få en lærlingeplass.

 • Hvor mange glass tålte barnet ditt?

  Jula er over, og pynten ryddet bort. I Sarpsborg og resten av Norge hadde barna og foreldrene tent tre lys for lengsel, håp og glede.

 • Gjør noe med mobbingen nå

  Barn og unge som utsettes for mobbing har ikke tid til å vente. Vi vet mer enn nok om hva som skal til. Derfor krever Arbeiderpartiet nå strakstiltak mot mobbing, når vi fremmer 25 forslag for Stortinget. Dette er tiltak som vil ha direkte innvirkning på livene til barn og unge som sliter.

 • Når barmhjertighet blir et fremmedord, blir det kaldt rundt oss

  Verdenssamfunnet står ovenfor store utfordringer, enorme lidelser og tusener av mennesker er på flukt fra alt. De går mot en fremtid som er helt uviss. Det er vanskelig for oss i lille Norge å forestille oss hvordan denne situasjonen oppleves

 • En virkelighetsfjern Statsminister

  Etter Erna Solbergs uttalelser om flyseteavgiften under sitt besøk i Østfold, er det all grunn til å stille spørsmål ved dømmekraften til landets statsminister.

 • Vi har hjulpet flyktninger før

  Det er ikke første gang det kommer mange flyktninger til Norge. På 1990-tallet kom det 19.000 fra krigene på Balkan. Vel 20 år senere viser evalueringsrapportene at det gikk veldig bra. Norge klarer å hjelpe når nøden er stor.

 • Regjeringens julegave til kommunene

  Så kom den da, regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Noen blir nok fornøyd med forslagene mens andre mer vil fortvile.

 • Kjære partifeller og sympatisører

  Arbeiderpartiet gjorde et godt lokalvalg i september. Et godt grunnlag for Stortingsvalget om to år.

 • Snur ikke regjeringen - mister Østfold RSL

  Det blir mer og mer klart, hvis flyseteavgiften blir innført i løpet av våren, avvikles Moss lufthavn Rygge i løpet av høsten.

 • Lærlingeplass til alle

  Vi begynner å nærme oss tiden for nyttårsløfter, Arbeiderpartiets løfte om lærlingeplass til alle er langt mer enn et nyttårsløfte.

 • Regjeringens nye avgift på flyreiser

  På torsdag vedtok et flertall på Stortinget en ny avgift på flyreiser. Arbeiderpartiet mener dette vil ramme distriktene og de minst lønnsomme flyrutene. For Rygge Lufthavn kan dette være dødsstøtet.

 • Regjeringen tar ikke tak i utfordringene

  Da Stoltenberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i 2013, var den kommende statsminister Erna Solberg sin kommentar til de som hadde fått penger i budsjettet at de «ikke måtte glede seg for tidlig!»

 • Profilering av Østfold gjennom kultur- og idrettsopplevelser

  Det er nok hevet over enhver tvil at felles kulturopplevelser er viktig for å bygge Østfold sammen, skriver flertallspartiene i fylkestinget i forbindelse med budsjettet for 2016. Fylkeskommunen har lenge hatt en bred og variert satsing på kultur over hele fylket. Dette er noe vi ønsker at fylkestinget skal fortsette med.

 • Budsjett uten svar på økt ledighet

  Forliket mellom regjeringspartiene og sine støttepartier om statsbudsjettet for 2016, svarer ikke på den krevende situasjonen i norsk økonomi, hvor rekordmange er ledige og stadig flere blir permittert, mener samarbeidskomiteen mellom LO Østfold og Østfold Arbeiderparti.

 • Flyseteavgiften

  Flyseteavgiften som regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene Venstre og Krf skal innføre for å dekke inn andre prioriteringer i statsbudsjettet, har skapt sterke reaksjoner landet rundt.

 • Ravneberget fengsel må utvides

  Fredrik Bjørnebekk-Waagen sendte den 20.11.2015 et skriftlig spørsmål fra Stortinget til Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, «om statsråden vil følge opp initiativet fra Sarpsborg kommune om å bedre soningsforholdene ved Ravneberget fengsel, og vil statsråden være positiv til en utvidelse av fengselet slik Sarpsborg kommune foreslår?».

 • Tingretten frikjennes, justisministeren fikk dommen

  - Jeg er glad for regjeringens retrett om nedlegging av tingrettene. Dette har vi jobbet mot helt siden forslaget forelå, sier leder i Østfold Arbeiderparti Stein Erik Lauvås.

 • Flyktningmottak i Fredrikstad

  Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård har sendt følgende brev til justisminister Anders Anundsen om flyktningmottak i kommunen

 • Voldens tragiske språk

  Så slo den til igjen, i Paris. Denne brutale volden som rammer tilfeldige mennesker så fullstendig meningsløst. Nok en gang viste byen som ble rammet at terroristene ikke vil lykkes i å spre en lammende frykt, skape kaos og splid. Blomsterhavene på åstedene og utenfor franske ambassader, som i Oslo, vitner om samme reaksjon som etter 22. juli 2011 hos oss: Den blinde volden og hatet ble møtt med et hav av blomster.

 • Arbeid til alle er fortsatt jobb nummer én

  - I en tid med økonomisk uro, økende ledighet og en utfordrende flyktningsituasjon trenger Norge politikk som virker. Arbeiderpartiet har alltid sagt at arbeid til alle er jobb nummer én. Nå er dette viktigere enn på lenge.

 • Satser på idretten

  Posisjonspartienes forslag til budsjett for fylkeskommunen ble lagt frem i dag. Budsjettet innebærer et samlet løft og et stort fokus på idrett og idrettsbevegelsen.

 • Nå må det handles

  Mennesker som flykter fra krigen i Syria, kaoset i Libya og fattigdom i afrikanske land er kommet også til oss. Dette er en situasjon som krever politisk og moralsk lederskap, nasjonalt og lokalt.

 • 20 mill til tre-programmet

  Pressemelding i forbindelse med Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett

 • - Bygg ut Halden Fengsel

  Pressemelding om midler til Halden Fengsel i Arbeiderpartiets alternative budsjett

 • Arbeiderpartiets innspill i flyktningsituasjonen

  Arbeiderpartiet ønsker rask handling og tiltak i asyl- og innvandringspolitikken i landet, for å håndtere den økende innvandringen til Norge grunnet flyktningsituasjonen

 • Justisministeren somler med Rygge-bevilgning

  I juni bevilget Stortinget 2 millioner kroner til arbeidet med Rygge beredskaps- og kompetansesenter. Pengene er ennå ikke brukt. Pengene vil overføres til Østfold Fylkeskommune først i desember. Dette går fram av svaret fra justisminister Anders Anundsen på spørsmål fra stortingsrepresentant Svein Roald Hansen.

 • Nå må det handles

  Strømmen av flyktninger og asylsøkere til Norge sprenger kapasiteten i det apparatet som skal håndtere de som kommer. UDI jobber på spreng med nye mottak. Situasjonen krever politisk handling. Statsministeren inviterte 13. oktober alle partier til å løfte saken over de partipolitiske uenighetene, til en politisk dugnad.

 • Fagligpolitisk konferanse i Fredrikstad

  Onsdag arrangerer vi i samarbeid med LO i Østfold en fagligpolitisk konferanse i Fredrikstad. Det blir besøk fra ledelsen i både Arbeiderpartiet og LO.

 • Med ryggraden i oljefondet

  Arbeiderpartiet har ikke noe imot å diskutere skattenivået her i landet, tvert imot, men da må debatten om skatt ta utgangspunkt i at vi har store utfordringer å løse innen skole, helse og omsorg i tiden som kommer.

 • Konstituering av fylkestinget

  - Vi er særdeles fornøyd, både med valg, forhandlinger og konstituering og gleder oss til å ta fatt på en viktig jobb for å utvikle Østfold videre, sier Siv og Ole.

 • Ønsker AIM Norway velkommen

  Østfold Arbeiderparti ønsker AIM Norway velkommen til Rygge flystasjon for å videreutvikle virksomheten.

 • Tre tapte år

  Hvilke tiltak som er framtidsretta i regjeringens forslg til statsbudsjett er vanskelig å få øye på, sier stortingsrepresentant Irene Johansen.

 • Midlertidig endring av permitteringsregelverket

  Arbeiderpartiet foreslår i Stortinget en midlertidig endring av permitteringsregelverket.

 • Styrket mottaksapparatet

  Kommunalkomiteen har i dag avgitt innstillingen til prop 152 (Tilleggsbevilgning som følge av økning i antall asylsøkere til Norge). Komiteen står enstemmig bak en rekke forslag som vil styrke mottaksapparatet og integreringen.

 • Skattekutt framfor velferd

  Statsbudsjettet prioriterer skattekutt framfor penger til kommunene. Kommunene i Østfold er ikke budsjettvinnere og det blir tøffe runder for by- og kommunestyrerepresentantene i Østfold når kommunebudsjettene på skole, helse og omsorg skal vedtas om noen uker.

 • Oppsummering av valget 2015

  Arbeiderpartiet har 189 representanter i Østfold etter høstens valg, og ikke minst står vi styrket i veldig mange kommuner!

 • Her er vår nye fylkestingsgruppe!

  Det er nå klart hvem som skal representere Arbeiderpartiet på fylkestinget i Østfold kommende periode. Mandag valgte også representantskapet gruppestyret.

 • Ole Haabeth fortsetter som fylkesordfører

  Det er i dag tirsdag undertegnet en samarbeidsavtale mellom Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet om styring av Østfold Fylkeskommune i de neste fire år.

 • Flyktningkrisa og vårt ansvar

 • God satsing på ladepunkter

  Det nytter å sloss for det man tror på. Østfold Arbeiderparti har kjempet i gjennom satsing på ladepunkter for El-biler. Det har gitt resultat!

 • Få drømmer om å bo på Norges største sykehjem!

  Det er i tiden å snakke om kommunereform, om effektivisering, og høyresiden tar til orde for privatisering som eneste løsning og svaret på alt.

 • Arbeiderpartiet ønsker aktive eldre

  Østfold Arbeiderparti ønsker at de eldre i fylket skal få gode kulturtilbud

 • Elever som har det bra lærer bedre!

  Barn og unge er fremtiden, de er vår viktigste kapital. Det er i barna vi som samfunn må investere våre viktigste ressurser.

 • Gratis buss på kveld og i helgene over hele Østfold!

  For å utnytte kapasiteten på bussene og for å få flere til å kjøre buss, vil Arbeiderpartiet innføre en prøveordning med gratis buss på kveld og helger over hele Østfold.

 • Tidenes beste skolevalg i Østfold!

  Tirsdag kveld var AUF i Østfold samlet på skolevalgvake etter en iherdig innsats i skolevalgkampen. Det ble et mildt sagt lystig lag!