Vi tapte kampen

Arbeiderpartiet tapte kampen om å beholde en fullverdig tingrett i Indre Østfold.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås

I mai måned hadde AP flertall for å beholde Heggen og Frøland tingrett på Mysen. En stort sett samlet Indre Østfoldregion har kjempet kampen for tingretten og at den burde beholdes som idag. Høyre, FRP, V og KRF ville det annerledes. FRP har hoppet av støtten til tingretten på Mysen og nå blir Mysen et såkalt rettssted.

Det betyr en reel nedskalering og bortsetting av tingretten slik den er idag. AP slåss for at Indre Østfold-regionen skulle få beholde sin tingrett, men flertallet på Stortinget ville det annerledes. 

Nå går det mot sentralisering av tingretten og det blir et tap for Indre Østfolds næringsliv og innbyggere.

Stein Erik LauvåsStortingsrepresentant APLeder Østfold AP