Minneord Oddvar Olsen

Onsdag 16. mars mottok vi det triste budskapet om at Oddvar Olsen var død.

original_1478638201_968487

Oddvar Olsen var fylkesordfører i Østfold i hele tre perioder og sentral i fylkespolitikken både før og etter det første direkte valget til fylkestinget 1975.

Oddvar var baker som profesjon. Kanskje nettopp det var denne bakgrunn som gjorde at han var en ener til å blande politiske ingredienser til en helhetlig politikk til det beste for østfoldingen.

Oddvar hadde ordet i sin makt og det politiske budskapet ble framført på en slagferdig, men lun måte. Oddvar utførte sin ordførergjerning med en sikker møteledelse, gjerne ispedd en treffsikker og humoristisk replikk som løste opp stemningen i vanskelige saker. Han hadde stor respekt for alle politikere som hadde som mål å utvikle østfoldsamfunnet, unge som gamle og ikke minst uavhengig av hvilket parti de tilhørte. Til gjengjeld ble Oddvar respektert for sin politiske gjerning i alle leire og langt utenfor fylkets grenser.

Med Oddvars politiske kløkt var han en sterk bidragsyter til at fylkeskommunen som sykehuseier, startet arbeidet med oppgavefordeling mellom sykehusene i Østfold og fikk satt i gang en modernisering av helsevesenet i fylket.

Det var ikke bare på den politiske talerstolen Oddvar trollbandt sine tilhørere. Han hadde et

oppkomme av historier og en unik egenskap til å fortelle. Mange av hans gode historier har fått plass mellom to permer i et samarbeid med en annen tidligere fylkesordfører i Østfold, Carl E. Wang fra Høyre.

Oddvar var en familiekjær mann og han satte sin kone Harriet og sine barn, og senere barnebarn og oldebarn svært høyt.

Selv om Oddvar Olsen brukte mye av sin tid på fylkespolitikk, var han veldig opptatt av utviklingen i sin egen kommune Rakkestad. Han var svært opptatt av at kommunens historie skulle bli tatt vare på, noe han selv bidro til helt til det siste.

Oddvar var litt lei seg for at hans parti Arbeiderpartiet ikke fikk styre Rakkestad bortsett fra en kort periode etter krigen. Med sin lune humor fortalte han at det måtte en verdenskrig til for at Arbeiderpartiet skulle få ordføreren i Rakkestad. Derfor var det nettopp Oddvar som var mest stolt når hans partifelle Ellen Solbrække ble ordfører i 2011 og gjenvalgt i 2015.

Så sent som for ett års tid siden hadde han som politisk veteran tydelig budskap på hvor viktig det var å ta vare på kommunens og fylkets næringsliv.

Med Oddvar Olsens bortgang har Arbeiderpartiet mistet en bauta. Oddvar Olsen er utnevnt som æresmedlem av Arbeiderpartiet for hans lange virke for partiet og samfunnet.

Alle som fikk treffe og bli kjent med Oddvar vil savne ham dypt. Våre tanker går nå spesielt til hans datter Laila, barnebarn og oldebarn.

Vi lyser fred over Oddvar Olsens minne.

For Østfold Arbeiderparti

Arne Øren, Bjørn Skaug, Solbjørg Lervik og Ole Haabeth