Om Østfold Arbeiderparti

Østfold Arbeiderparti


Partikontoret

Styret

 • Stein Erik Lauvås

  908 28 576

  Innvalgt i 2013. Medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen

 • Inger-Christin Torp

  ingtor1@ostfoldfk.no 913 90 014
 • Atle Ottesen

  Gruppeleder Fredrikstad Arbeiderparti, medlem av Formannskapet og Bystyret i Fredrikstad kommune.

 • Hanne Kristin Tollerud

  hanne.tollerud@politiker.moss.kommune.no 943 13 206

  Adjunkt

 • Kirsti Brække Myrli

 • Liv Therese Thorbjørnsen

 • Rune Fredriksen

  rune.fredriksen@hrp.no 901 78 474

  Nestleder i Fredrikstad Arbeiderparti, medlem av Fredrikstad Bystyre, leder Planutvalget og Østfold fylkesting. http://twitter.com/runef

 • Organisasjonsrådgiver

 • Sindre Martinsen-Evje

  Sarpsborg er byen i mitt hjerte. Jeg stiller til valg som ordfører fordi jeg vil være med å skape et samfunn der barn og unge lykkes, og der alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn, kjønn, religion, legning og etnisitet.

 • Svein Olav Agnalt