Leder

Sindre Martinsen-Evje

7.kandidat til Stortinget fra Østfold Arbeiderparti.
Ordfører i Sarpsborg kommune.

Sindre Martinsen-Evje

Bli bedre kjent med Sindre Martinsen-Evje:

Hva er ditt beste politiske minne?

Det er vanskelig å velge, men tiden i AUF, valgkampene, mange gode 1.mai-feiringer og ikke minst landsmøtene jeg har fått deltatt på, er blant de beste minnene jeg har. 

Hva er de viktigste sakene i stortingsvalgkampen?

Den aller viktigste saken er trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én.  
Norge og verden har siden mars 2020 har vært sterkt preget av pandemien. Mange mennesker er ensomme, og lange perioder med nedstengelser og sosial avstand har gjort hverdagen tøff for mange. Det er viktig at vi tar det på ensomhet på alvor, og det er viktig at vi tar psykisk helse på alvor. Lavterskel psykisk helsetilbud må utvides og psykisk helsevern må styrkes. 

Om Sindre:

Sindre har vært ordfører i Sarpsborg siden 2011, og det er uten tvil at Sarpsborg er byen i hans hjerte. På fritida er han glad i friluftsliv, trening, kirke og idrett. 

  • Han er utdannet jurist. 

  • Sindre er styremedlem i Østfold Arbeiderparti.

  • Han har vært folkevalgt i Sarpsborg siden 1999.

  • Sindre har hatt permisjon fra jobben som skattejurist siden 2011. 

  • Han er medlem av Norsk Tjenestemannslag.

Sindre Martinsen-Evje