Våre politikere

Stortingskandidater 2021

Stortingsrepresentanter

  • 3.kandidat til Stortinget fra Østfold Arbeiderparti. Stortingsrepresentant siden 2013. Leder av Østfold Arbeiderparti.

  • Elise Bjørnebekk-Waagen

    2.kandidat til Stortinget fra Østfold Arbeiderparti. Stortingsrepresentant siden 2017. Medlem av Arbeids- og sosialkomiteen.

  • Svein Roald Hansen

    Jeg er stortingsrepresentant og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Jeg har drevet med politikk siden jeg begynte å arbeide som politisk rådgiver for Gro Harlem Brundtland i 1983. Før poltikken var jeg journalist og redaktør. Jeg har også vært ordfører i Fredrikstad i fire år.


Fylkestinget


Styret