Representant

Cecilie Agnalt

Ordførerkandidat Skiptvet Arbeiderparti.
4.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Cecilie Agnalt

Bli kjent med Cecilie Agnalt:

Fakta om Cecilie:

Alder: 44 år

Bosted: Skiptvet

Sivilstatus: Ugift, 1 barn 

Jobb: leder av kulturkomiteen i Viken fylkeskommune

Cecilie er medlem i Fagforbundet 

Cecilie Agnalt

Politisk erfaring:

Komitéleder for kultur i Viken fylkeskommune 2019-2023

Fylkestingsmedlem i Viken fylkesting 2019-2023

Kommunestyrerepresentant i Skiptvet kommune 

Styremedlem i Svinesundskomiteen 

Tidligere gruppesekretær i Østfold Aps fylkestingsgruppe 

Tidligere fylkestingsmedlem i Østfold fylkesting 

Cecilie Agnalt er ordførerkandidat for Skiptvet Arbeiderparti og 4. kandidat til fylkestinget for Østfold Arbeiderparti til høstens valg. Hun har erfaring som folkevalgt i gamle Østfold fylkeskommune og som folkevalgt i Viken. 

Cecilie er utdannet spesialsykepleier og adjunkt med tillegg. 

Hun er engasjert i mange saker, deriblant kultur som er et hovedområde for henne i Viken fylkesting. Cecilie er opptatt av at folk skal ha tilgang på god kultur uavhengig av hvor i fylket de bor og hvor stor lommeboken er.