Representant

Cecilie Agnalt

8.kandidat til Stortinget fra Østfold Arbeiderparti.
Komiteleder for Kultur i Viken fylkeskommune.

Cecilie Agnalt

Hva er ditt beste politiske minne?

Jeg har mange fine politiske minner fra politikken. Men et av de fineste minnene er når vi vedtok enstemmig vårt Distriktspolitisk utvalgs manifest på landsmøtet vårt i 2019! Vi var en fin gjeng med bra folk fra hele landet som hadde jobbet med god distriktspolitikk for hele landet. 

Arbeiderpartiets historie er "By og land, hand i hand".

Hva er de viktigste sakene i stortingsvalgkampen?

Gode velferdstjenester til alle, gode løsninger på våre klimautfordringer hvor vi sammen skal klare å nå FNs bærekraftmål, og ikke minst så er arbeid til alle jobb nummer 1.

Om Cecilie

Cecilie er engasjert og opptatt kultur og fritidsliv. Hun har og har hatt flere verv i både Skiptvet kommune og på fylkesnivå. 


  • Cecilie er utdannet spesialsykepleier og adjunkt med tillegg.

  • Hun jobber som komiteleder for Kultur i Viken fylkekommune.

  • Cecilie er medlem av Fagforbundet.

Cecilie Agnalt