Stortingsrepresentant

Elise Waagen

Stortingsrepresentant siden 2017.

Elise Waagen

Bli bedre kjent med Elise Waagen:

Hva er ditt beste politiske minne?

Jeg brenner for forandring og en bedre hverdag for folk. I løpet av perioden min som stortingsrepresentant har jeg fått være med å jobbe frem saker som har fått gjennomslag. Dette er de desidert beste minnene - fordi det er forandring i praksis. 

Hva er de viktigste sakene i stortingsvalgkampen?

Nå er det Østfold sin tur. Den sittende regjeringa har ikke prioritert Østfold. Vi har store utfordringer - som krever nasjonale løsninger. Sykehuset vårt er for lite og trenger nye investeringer. Gammeldagse samferdselsløsninger skaper køer og hindrer næringsutvikling. Østfold har verdens beste innbyggere og et stort potensiale - tenk hvor mye vi kunne fått til med en regjering som spilte på lag.

Det er alvorlig at mange i Østfold opplever usikkerhet for arbeid og inntekt. Jobben bidrar til det viktigste i livet; trygghet. Derfor er det vår jobb å stille opp nå. Mange har blitt permittert, noen har mistet jobben, de som var ledige før korona-pandemien har opplevd at jobbsjansen har blitt mindre i konkurranse med rekordmange ledige. Sammen må vi stille opp slik at ledigheten ikke biter seg fast. 

Det er på tide å prioritere vanlige folk.

Om Elise

  • Elise har bachelor i Sosiologi fra Universitet i Oslo 2010-2013.

  • Hun har vært leder av AUF i Østfold og sittet en periode i sentralstyret til AUF.

  • Hun har vært folkevalgt siden 2011.

  • Elise har vært ansatt i LO som faglig ungdomssekretær ved distriktskontoret i Østfold.

  • Hun var utvalgsleder for velferd og folkehelse i Sarpsborg kommune fra 2015-2017.