Styremedlem

Shakeel Rehman

5.kandidat til Stortinget fra Østfold Arbeiderparti.
Gruppeleder for Moss Arbeiderparti.
Styremedlem i Østfold Arbeiderparti.

Shakeel Rehman

Hva er ditt beste politiske minne?

Jeg har mange gode minner fra politikken i Moss. Men det aller største og beste politiske minnet er når vi vant valget i 2019 og sikret nytt rødgrønt flertall, med Hanne Tollerud som ordfører. Det var etter en lang og slitsom valgkamp. Derfor kjentes det så godt når vi endelig lykkes til slutt og dannet et flertall som sikret at vi fikk beholde Hanne som ordfører og tilliten til at vi har de beste løsningene for folk i Moss.

Hva er de viktigste sakene i stortingsvalget?

Tillitsreformen er den aller viktigste saken for meg. Den offentlige forvaltningen har over tid utviklet seg i en gal retning. Markedsinspirerte styringsprinsipper som New Public Managment (NPM), har ført til detaljstyring, økt byråkrati, krav om effektivisering og et rapporteringsvelde. Jeg mener at grunnleggende velferdstjenester ikke er markeds- og konkurranseutsatte tjenester. Vi må bort fra importerte ledelsesmodeller, og misforstått mål- og resultatstyring. Dette hindrer ansatte i velferdsstatens tjenester i å gjøre jobben sin på en tillitsfull, faglig og god måte.

Vi får bedre velferdstjenester og tetter kontakt mellom de som mottar tjenester og de som yter dem, dersom de ansatte får mer tid og tillit til å gi hjelp og møte deres behov. Folk på jobb i offentlig sektor har mye å være stolte av. De står på hver dag for fellesskapet, og under koronakrisen har de ansatte i helsesektoren vist hvor viktige de er for velferdsstaten! 

Likevel er det i dag mange ansatte i velferdstjenester som blir pålagt å bruke utallige timer på papirarbeid, kontrollrutiner og på å rapportere den samme informasjonen flere ganger. Dette er timer som kunne vært brukt på å yte tjenester, gi omsorg og behandling. 

Vi trenger ny arbeidsgiverpolitikk i offentlig virksomhet og tillitsreformen vil derfor være en av de aller viktigste reformene for en AP-ledet regjering fra 2021.

Om Shakeel:
Shakeel har vært aktiv i AUF og Arbeiderpartiet siden tidlig på 2000-tallet og hatt en rekke verv i arbeiderbevegelsen. Han er i dag gruppeleder for Moss Arbeiderparti. På fritiden driver han med jakt, fiske og friluftsliv. 

  • Shakeel er styremedlem i Østfold Arbeiderparti. 
  • Han er også styremedlem i LO i Moss og omegn.

  • Shakeel er organisert i Fagforbundet.

Shakeel Rehman