Styremedlem

Camilla Aas

10. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.
3. kandidat for Indre Østfold Arbeiderparti til kommunestyrevalget.

Camilla Aas

Bli bedre kjent med Camilla Aas:

Fakta om Camilla

Alder: 36 år

Bosted: Eidsberg i Indre Østfold

Sivilstatus: Gift, 2 barn 

Jobb: Leder fagavdeling arbeid og tiltak i Kirkens Bymisjon 

Medlem i Fagforbundet 

Camilla Aas

Camilla Aas, 10. kandidat for Østfold Arbeiderparti

Politisk erfaring:

Leder av Samfunnsutvalget i Indre Østfold kommune 2019-2023

Kommunestyrerepresentant i Indre Østfold kommune 2019-2023 

Varamedlem til fylkestinget i Viken fylkeskommune 2019-2023

Styremedlem i Østfold Arbeiderparti

Tidligere kommunestyrerepresentant i gamle Eidsberg kommune

Camilla Aas er 10. kandidat til fylkestingsvalget for Østfold Arbeiderparti, i tillegg til å være 3. kandidat for Indre Østfold Arbeiderparti. Hun engasjerer seg i mange forskjellige saker, deriblant: arbeid, helse, stedsutvikling, kultur og idrett. 

Camilla har lang arbeidserfaring etter å ha vært i arbeid siden hun var 15 år. Nå jobber hun i Kirkens Bymisjon Østfold som fagavdelingsleder. 

Beste politiske minne:

"I 2020 fremmet Arbeiderpartiet et forslag i Indre Østfold om et spennende frafallsprosjekt, etter inspirasjon fra Vikersundprosjektet i Buskerud. Det var som et kinderegg av et vedtak hvor vi vedtok at vi skal ta i bruk våre lokale innenlands fort for å lage kompetansesenter for radikalisering og rasisme. Men det beste er at de som skal være med å bygge opp dette er våre elever. Ved å inngå et samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og NAV skaper vi muligheten for at flere ungdommer gjennomfører utdanningen sin ved å tilby fagutdanning. Ungdommen vil tjene penger og få gjennomført utdanningsløpet sitt ved å rehabilitere fortene. En vinn-vinn sak, som vi er startgropa av i Indre Østfold. Et skikkelig kroneksempel på at man skal tørre å ha visjoner og se lokale muligheter."