Noen mennesker står i ly av regnet og venter på bussen. Foto: Øivind Haug

Nå er det vanlige folks tur!

av: Jon-Ivar Nygård, sentralstyremedlem

Takk til Jonas for en utrolig solid og grundig politisk innledning om de utfordringene vi står overfor og de sosialdemokratiske løsningene som skal ta oss inn i en ny framtid med et sterkere fellesskap. 

Det er vi i Arbeiderpartiet som må gi svarene som mange nå venter på.

J

Jon-Ivar Nygård, sentralstyremedlem

Hovedsakene i programmet vårt trygt arbeid til alle, sterkere velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk er gode svar på hva sosialdemokratisk politikk skal være i vår tid. Det er det det handler om når vi sier Nå er det vanlige folks tur.

Vårt program dekker et bredt spekter av saker. Hva folk er opptatt av vil være ulikt fra fylke til fylke. Vi er nå godt rustet til å drive en regional valgkamp som treffer godt lokalt. Vi må være opptatt av å løse folks hverdagsproblemer, enten de bor i Finnmark, Rogaland eller Østfold.

I min del av landet vil mobilitet være en sentral sak, hos oss handler det om jernbane, bypakker og gode kollektivløsninger. For oss, ja for hele landet, er det viktig at vi skal få folk, vare og gods fram på en klima og miljøvennlig måte.

Høyre-regjeringen har sviktet totalt. I stedet for å bygge landet leter de etter reveutganger for å forlate valgløfter de har gitt om utbygging av InterCity, veier og bypakker. I min by, Fredrikstad, er vi enige om at forslaget til Nasjonal transportplan er tidenes løftebrudd, ja rett og slett et gigantisk togrøveri.

Derfor er jeg glad for at det nye programmet sier at vi skal ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger. Det må bety at vi er mer offensive på InterCity-utbygging enn det som er foreslått nå. Da tar vi folks hverdagsproblemer på alvor og forstår at infrastruktur er viktig for å bygge landet og bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. Nå trenger vi en ny Arbeiderpartiledet regjering som leverer. Nå er det vanlige folks tur.