Nasjonal Transportplan – Arbeiderpartiets prioriteringer

Arbeiderpartiet har store forventninger til fremleggelsen av Nasjonal Transportplan. Det vil i alle fall være en fallitterklæring for regjeringen dersom den nye planen har lavere ambisjoner enn den planen som den rødgrønne regjeringen la frem.

Vi har fått noe signaler på at det kan være tilfellet. Spesielt er vi bekymret for regjeringens ambisjoner når det gjelder tog. I den eksisterende planen er det vedtatt at det skal bygges ut dobbeltsporet jernbane til Halden innen 2030. Nå får vi signaler om at det kun er indre Inter City som blir prioritert. I Østfold er dette opprinnelig bare til Seut nord for Fredrikstad. 

Å bygge ut hele InterCity til Lillehammer, Skien og Halden er det absolutt viktigste prosjektet for alle de åtte fylkene på Østlandet. Det bygger både byer og landsdeler sammen og er helt avgjørende for oss. Vi har stått sammen om dette prosjektet tidligere – og det vil vi også denne gang.    

Det har vært en viktig målsetting for Østfold-politikerne å få forlenget den indre InterCity-ringen til Hafslund i Sarpsborg, for å kunne samkjøre jernbaneutbyggingen med bypakken for
Nedre Glomma. Det er svært viktig å få felles planlegging og utbygging av dobbeltsporet og større veiprosjekter i Fredrikstad og Sarpsborg, som firefelts riksvei 110, ny fylkesvei 109 fra Råbekken til Sarpsborg og to nye bruer over Glomma. Vi har godt håp om å få strukket den indre InterCity-ringen til Hafslund og få sikret denne i nasjonal transportplan.

For Østfold er det svært viktig å få bygd dobbeltsporet videre til Halden og knytte byene tettere sammen, og gi pendlerne et langt bedre tilbud. Hvis vi skal få mer av godset over fra vei til jernbane må vi også få dobbeltspor til Halden og videre mot Sverige. Skal vi komme til Gøteborg og Europa, så må vi også gjennom Halden. Å skyve dette ut i det uvisse er svært lite fremtidsrettet.

Andre samferdselsprosjekter som er viktig for Arbeiderpartiet i Østfold er: 
•	Planfri påkobling av Østfoldbanens østre linje til den nye Follobanen sør for Ski stasjon.
•	Riksvei 19 i tunnel gjennom Moss
•	Ferdigstillelse av E18 gjennom Akershus 
•	Planlegging av bedre tverrforbindelser for vei gjennom Østfold (111/22 men også 120)
•	Handlingsplan for å få grensekryssende gods over fra vei til bane og sjø gjennom blant annet en utbedring av farleden til Borg havn som bundet prosjekt og gjennomføringen av nye Moss havn.


Siv H. Jacobsen
Kandidat til Stortingsvalget Ap
Gruppeleder for Ap i Fylkestinget

Vi har fått noe signaler på at det kan være tilfellet. Spesielt er vi bekymret for regjeringens ambisjoner når det gjelder tog. I den eksisterende planen er det vedtatt at det skal bygges ut dobbeltsporet jernbane til Halden innen 2030. Nå får vi signaler om at det kun er indre Inter City som blir prioritert. I Østfold er dette opprinnelig bare til Seut nord for Fredrikstad. Å bygge ut hele InterCity til Lillehammer, Skien og Halden er det absolutt viktigste prosjektet for alle de åtte fylkene på Østlandet. Det bygger både byer og landsdeler sammen og er helt avgjørende for oss. Vi har stått sammen om dette prosjektet tidligere – og det vil vi også denne gang. Det har vært en viktig målsetting for Østfold-politikerne å få forlenget den indre InterCity-ringen til Hafslund i Sarpsborg, for å kunne samkjøre jernbaneutbyggingen med bypakken forNedre Glomma. Det er svært viktig å få felles planlegging og utbygging av dobbeltsporet og større veiprosjekter i Fredrikstad og Sarpsborg, som firefelts riksvei 110, ny fylkesvei 109 fra Råbekken til Sarpsborg og to nye bruer over Glomma. Vi har godt håp om å få strukket den indre InterCity-ringen til Hafslund og få sikret denne i nasjonal transportplan.For Østfold er det svært viktig å få bygd dobbeltsporet videre til Halden og knytte byene tettere sammen, og gi pendlerne et langt bedre tilbud. Hvis vi skal få mer av godset over fra vei til jernbane må vi også få dobbeltspor til Halden og videre mot Sverige. Skal vi komme til Gøteborg og Europa, så må vi også gjennom Halden. Å skyve dette ut i det uvisse er svært lite fremtidsrettet.Andre samferdselsprosjekter som er viktig for Arbeiderpartiet i Østfold er: • Planfri påkobling av Østfoldbanens østre linje til den nye Follobanen sør for Ski stasjon.• Riksvei 19 i tunnel gjennom Moss• Ferdigstillelse av E18 gjennom Akershus • Planlegging av bedre tverrforbindelser for vei gjennom Østfold (111/22 men også 120)• Handlingsplan for å få grensekryssende gods over fra vei til bane og sjø gjennom blant annet en utbedring av farleden til Borg havn som bundet prosjekt og gjennomføringen av nye Moss havn.Siv H. JacobsenKandidat til Stortingsvalget ApGruppeleder for Ap i Fylkestinget