Avinor bør drifte Rygge

Styret i Østfold Arbeiderparti mener Rygge bør bli avlastningsflyplass for Gardermoen så snart som mulig.

Avinor bør drifte flyplassen på Rygge

Gardermoen venter større aktivitet og vil ruste opp ytterligere for å ta av for økt passasjertrafikk. Her kan samfunnet spare store utgifter ved at Avinor tar driftsansvar for Rygge og bruker Rygge som avlastningsflyplass. Dette er en løsning som kan iverksettes så å si over natten og samfunnet vil spare store investeringsutgifter. 

Østfold Arbeiderparti ser store samfunnsmessige verdier ved en slik løsning og ber om at regjeringen og Samferdselsdepartementet raskt utreder en slik mulighet.

Med en slik løsning vil også mange som mistet jobben på Rygge på grunn av Høyre og FrPs flyseteavgift, få mulighet til å få arbeid på flyplassen igjen.