Vi har mye å lære av Oscar Torp - også i vår tid.

Østfoldingen Oscar Torp glemte aldri hvor han kom fra. Det fortelles at det var høytid når Oscar Torp entret talerstolen

Cecilie Agnalt

Kanskje var det fordi få kan måle seg med hans erfaring, og evne til å sette seg inn i andre menneskers liv i en krevende tid. Kanskje var det fordi han evnet å snakke til folk på en måte som begeistret og skapte gjenkjennelse og mening.

 

Som Jonas Gahr Støre selv sier: «Oscar Torp er en av de store, både i arbeiderbevegelsen og i landets historie. Hans eget liv ble da også en fortelling om denne historien ... Han var Arbeiderpartiets lengstsittende leder, statsråd i fire departementer, statsminister i tre år og til slutt stortingspresident».

Oscar Torp evnet i sitt virke å sette saken foran alt annet, også seg selv. Det er verdt å merke seg! Han har hatt stor betydning for landet vårt.

 

Oscar Torp hadde selv kjent på de fleste av livets sider. Han kjente på fattigdom, og han forsto hva som var viktig for arbeidsfolk.

Selv om han gjorde en unik klassereise, glemte han aldri hvor han kom fra. Hans historie - fra å være barnearbeider til å bli Norges statsminister - forteller også om store muligheter. Det handler om å kjempe for det en tror på. Hos Torp sto håpet om å utjevne klasseforskjeller helt sentralt.

Vi har mye å lære av Oscar Torp - også i vår tid.

La oss heller ikke glemme kona, Kari. Hun var den solide støttespilleren. Hun sto der når nedturene kom. Og hun sørget for harmoni og balanse i Oscars liv.

 

Livet og betydningen Oscar Torp har hatt for landet vårt ble markert med en gripende og storslått teaterforestilling våren 2018, med glimrende anmeldelser.

Uten unike profesjonelle kulturentusiaster i Østfold, som Jens Olav Simensen (forfatter av manuset til forestillingen), komponist Svein Gundersen, regissør Ole-Hermann Gudim Lundberg og produksjonsleder Hans-Petter Thøgersen, hadde ikke dette vært mulig.

Disse har oppsummert Torps liv på enestående måte og til et fullsatt og begeistret publikum.

Manusforfatteren Simensen løftet i forestillingen Oscar Torp på nye måter inn i vår bevissthet, så vi ikke skal glemme!

 1mai 2018 var det 60 år siden Torp døde. Historien om Oscar Torp er et stort stykke Østfold-historie. Det er grunn til å løfte frem viktig Østfold-historie og skape begeistring og kunnskap. Noen sier at Østfold er det glemte fylket. Vi har alle et ansvar for å bære frem stolt Østfold-historie.

Selv om Østfold nå blir en del av Viken, må det fortsatt skapes kulturarenaer i Østfold som får frem historien om vårt fine fylke.

 Det håper jeg de nye folkevalgte i Viken ser verdien av.

 Cecilie Agnaltleder av Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold