Verdensdagen for psykisk helse

av: Therese Thorbjørnsen og Elise Waagen

Mandag var det Verdensdagen for psykisk helse. Hensikten med dagen er å øke kunnskap og åpenhet rundt psykisk helse. Dagen markeres i over 150 land.

Psykisk helse er en av regjeringens viktigste satsingsområder. Vi vet at alt for mange har det tøft. I kjølvannet av pandemien ser vi økt pågang av barn og unge til kommunale tilbud og psykisk helsevern. Derfor er det viktig å styrke tilbudet, for å sikre at hjelpen er lett tilgjengelig – når de trenger den.

I statsbudsjettet for 2023 bevilges det 300 millioner ekstra til tiltak innen psykisk helse og rus. Barn og unge skal få økt tilgang på lett tilgjengelig hjelp.  Samtidig øker vi kapasiteten for å trygge de sykeste pasientene.   Vi har også startet arbeidet med en opptrappingsplan for psykisk helse som skal legges frem våren 2023. Bevilgningene er primært rettet mot styrking og utvikling av innsatsen rettet mot barn og unge.

Therese Thorbjørnsen og Elise Waagen

Therese Thorbjørnsen og Elise Waagen

I statsbudsjettet som nettopp ble lagt frem har vi foreslått å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten som er et viktig lavterskeltilbud for barn og unge. Vi vet at det rapporteres om økning i spiseforstyrrelser hos unge. Det er veldig bekymringsfullt, og understreker behovet for å satse på forebygging, tidlig oppdagelse og tidlig hjelp for spiseforstyrrelser. Noe av pengene skal derfor gå til nettopp dette formålet.

Mange unge som står på utsiden av skole og arbeidslivet sliter med en dårligere psykisk helse, og andelen unge som blir uføre, eller som kommer på en helserelatert ytelse er økende. Blant mottakere av arbeidsavklaringspenger i aldersgruppen har en overvekt en psykisk lidelse.

Å stå på utsiden av jobb og utdanning er ofte en tragedie for de som rammes, men det er også et problem for felleskapet.  De som ikke har arbeid har gjennomgående dårligere helse og inntekt enn de som er i arbeid. Og det er dessverre fortsatt slik at foreldrenes bakgrunn og inntekt påvirker barns muligheter. Vi kan ikke fortsette som før. Vi må se hele mennesket.

Et reelt løft for vår psykiske helse krever mer enn fine ord. Det krever handling. Det leverer den rødgrønne regjeringen på!