Vi gjør de riktige tingene og vi får stadig flere nye arbeidsplasser i Østfold.

Østfold er blant fylkene som har aller best arbeidsplassutvikling i landet, viser tall for første halvår 2018. Dette er gledelig. Det viser at vi gjør ting riktig her i Østfold.

En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

At de aktørene som har en rolle innen næringsutvikling har klart å samle seg rundt den samme virkelighetsbeskrivelsen og at vi nå jobber godt sammen, har bidratt til en slik utvikling.

Men vi kan ikke sette oss ned å være fornøyde, det er fortsatt behov for flere nye arbeidsplasser, ikke bare i offentlig sektor, men også i privat. Det er derfor gledelig å peke på at veksten er størst i privat sektor, hvor antallet arbeidsplasser økte med rundt 1170. Ikke overraskende er veksten størst i bygg- og anleggsbransjen. En bransje som er stor i Østfold. Men også i den tradisjonelle industrien ser vi fremgang, med rundt 200 nye arbeidsplasser.

Privat og offentlig sektor har altså god grunn til å være fornøyde når man ser i bakspeilet. Vi har gjort veldig mye riktig. Men vi kan ikke hvile på laurbærene, denne positive utviklingen må vi påse at fortsetter. Vi må fortsette å identifisere og støtte vekstnæringer og vi må fortsette å jobbe med tiltak som fremmer et godt omdømme av Østfold. For samarbeid lønner seg, også når det kommer til arbeidsplassutvikling.

Andreas Lervik

Fylkestingsrepresentant