Et samfunn vi vil ha?

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019 svekker velferd, økter forskjellene og rammer de som hadde trengte det mest.

En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Innstrammingen i kommunenes økonomi vil gå ut over tilbudet innen barnehage, skole og omsorg. Kommunene får trangere rammer blant annet på grunn av økt rentenivå og underfinansiering av bemanningsnormen i barnehagene. Det er særlig ille at regjeringen tar 300 millioner kroner fra kommunenes tilbud til mennesker med behov for omfattende pleie- og omsorgstjenester.

Høye ambisjoner uten midler, eller et budsjett som er tilpasset den økonomiske situasjonen, som finansministeren uttrykte det. I klartekst betyr det mindre å rutte med for mange mens de som har mest fremdeles får sin del av kaka, og vel så det. Forskjellene øker, det skapes for få arbeidsplasser og for mange står utenfor arbeidslivet. I år er det beregnet at det private konsumet vil øke med en prosent mer enn det offentlige, til neste år venter man at forskjellen vil øke med 1,4%.

Atter en gang kuttes det for de som trenger det mest slik at man kan finansiere skattelette til de som har mest fra før. Følgende smålige kutt ligger i statsbudsjettet:

Skal spare 80 millioner på kutt i dagpenger, ved å redusere perioden med lønnsplikt fra 49 til 26 uker.

- Skal spare 410 millioner ved å kutte i støtten til glutensyke og de med cøliaki. 

- Skal spare 79 millioner ved å kutte støtten til Fri rettshjelp.

- Skal spare 51,7 millioner ved å redusere støtten til tannbehandling og oppfølging av de med regulering. 

- Skal spare 30 millioner på innkjøp av bleier til folk med inkontinens

- Skal spare 6 millioner på næringsmidler til pasienter med Føllings sykdom, som er avhengig av å følge spesialdiet for ikke å utvikle hjerneskade eller psykisk utviklingshemming.

- Skal spare 6,6 millioner på å kutte all statlig støtte til Kristent arbeid   blant blinde og svaksynte.

Norge er et av verdens rikeste land og det går bedre i norsk økonomi, men retningen regjeringen har valgt for samfunnet vårt kommer til å koste oss dyrt i framtiden - i alle fall hvis mennesker er viktig og ikke bare tall.

Kirsti Brække Myrli

Arbeiderpartiet