Norges mest meningsløse kø

av: Jon-Ivar Nygård, stortingskandidat for Østfold Ap

Sist høst stod 6900 søkere uten læreplass. Hele 4300 av dem var ungdommer. Dette er Norges mest meningsløse kø. Også her i Østfold var det mange som manglet læreplass.

Over tid har kommuner i vår region virkelig tatt tak i problemstillingen både ved å selv ta inn mange lærlinger og ved å stille krav om at leverandører gjør det samme, men det er ikke nok.

Tallene taler for seg selv. Selv om halvparten av ungdommene i Norge begynner på yrkesfag, har under 40 prosent av dem oppnådd fag- eller svennebrev etter seks år. Frafallet er høyere på yrkesfag, og det er tydelig at vi må styrke innsatsen for at flere skal gjennomføre yrkesfaglig utdanning. Om vi fortsetter på dagens kurs, vil vi mangle 100.000 fagarbeidere om under 20 år i Norge. Det er alvorlig for norsk næringsliv.

Jon-Ivar Nygård

Jon-Ivar Nygård, 1.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti

Hvordan skal vi så løse dette? Arbeiderpartiet vil innføre en læreplassgaranti for ungdom som har bestått opplæringen i skolen og som viser interesse for lærefaget og læreplass. Garantien skal legge vekt på å sørge for samsvar mellom studieplasser og læreplasser, bedre oppfølging gjennom læretiden og sørge for at det skal bli mer attraktivt å være en lærebedrift.

Om vi skal lykkes med å øke andelen lærlinger, må vi ha en god oppfølging som varer inn i læretiden. Da må skolene ha en større del av ansvaret for lærlinger. Dette er ikke fordi at de skal ha mer skole, men fordi et samarbeid mellom lærebedrift og skole vil gi bedre utdanning. Samtidig vil det gjøre det lettere for bedriftene å ta imot lærlinger.

Vi ser også at mange skoler sliter med gammelt og utdatert utstyr, og de mangler penger og planer for oppgradering og utvikling. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor er Arbeiderpartiet tydelige på at vi vil øke investeringene i utstyr til yrkesfaglinjer kraftig. Dette vil gjøre utdanningene mer interessante og utdanningskvaliteten bedre.

Tiltak som dette koster penger. For å sikre styrkingen av yrkesfag vil derfor Arbeiderpartiet bevilge en yrkesfagmilliard, som skal utbetales i løpet av de neste fire årene. Yrkesfagmilliarden skal gå til at elever på yrkesfag skal få lære med relevant og oppdatert utstyr på skolen, få tett og tidlig oppfølging også i læretiden, til å innføre læreplassgaranti for ungdom over hele landet og for at flere erfarne fagarbeidere skal utdanne seg til yrkesfaglærere.

Norges mest meningsløse kø forsvinner ikke av seg selv, vi trenger gode og treffsikre politiske tiltak. Vi trenger en Arbeiderparti-styrt regjering.