KUTT AVGIFTENE - REDUSER GRENSEHANDELEN

Leder ØAP

Vi har sett det utvikle seg over tid med en real oppgang fra midten av 90 tallet og fram til i dag. Det handler selvfølgelig om grensehandel og den formidable økningen hvor vi nå legger igjen om lag 17 MILLIARDER i året på svensk side av grensen.

Jeg tror ikke det går lenger, jeg tror Norge på rammeste alvor må se over avgiftspolitikken på enkelte varegrupper slik at vi kan minske handelslekkasjen og skape flere arbeidsplasser i Norge.

 Sånn på en tommel kan vi regne om lag 800 til 1000 arbeidsplasser per milliard omsatt, og det vil i så fall bety at vi med dagens handelslekkasje forsiktig anslått taper et sted mellom 10 og 15 tusen arbeidsplasser i Norge, ikke bare i varehandelen men i hele verdikjeden fra råvareprodusent, til foredling, i transport og til ansatte i ute i butikkene.

Selvsagt er Østfold særlig utsatt for å miste arbeidsplasser til svensk side som et grensefylke opp mot de store handelssentraene både i Strømstad og i Tøcksfors / Årjangområdet, men det er ganske åpenbart at en handelslekkasje i denne størrelsesorden har negative ringvirkninger også i andre deler av landet.

Å kutte i avgifter er ikke den enkleste oppgaven en kan ha i politikken, budsjettene skal jo gå opp, det erkjenner jeg uten problemer, men jeg tror allikevel at det nå må gjøres. For en ytterligere vekst i handelslekkasjen mot Sverige har vi egentlig ikke råd til.

Stein Erik Lauvås
 Leder Østfold Arbeiderparti
 Stortingsrepresentant