Håp om nytt liv på Rygge

Et nytt selskap, Rygge Airport, vil forsøke å videreføre den sivile flyplassen på Rygge. Tidligere forsvarsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen er styreleder og siviløkonom og flyger, Knut R. Johannessen, leder selskapet. Det skal stå en bredt sammensatt investorgruppe bak det nye selskapet.

original_1478638280_3895621

- Dette er et gledelig initiativ, vi alle må håpe vil lykkes. Nå må regjeringen stille opp og bidra. Det gjelder konsesjon, en gunstig leieavtale med Forsvaret og på andre måter. Det skylder regjeringen Østfold etter innføring av flyseteavgiften, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen.

Selskapet opplyser i en pressemelding av det jobber aktivt med politiske myndigheter og opplever samarbeidsvilje og konstruktiv dialog. Ambisjonen for selskapet er at flyplassen fortsatt skal være i operativ drift i november.

Selskapet opplyser at det vurderer mulighetene for å skape tilstrekkelig trafikk på Rygge også uten Ryanairs basefly annerledes enn RSL. Selskapet mener det er et godt marketspotensiale for fortsatt flyplassdrift på Rygge. Målsettingen er å komme opp i samme trafikkvolum og rutetilbud som i dag og på sikt ønsker vi å utvikle nye markedssegmenter og destinasjoner.