Arbeid til alle har alltid vært og vil alltid være vår viktigste sak.

Men hva betyr det i våre dager? For å finne ut av det må vi gå under vann.

på talerstolen

På toppen av isberget finner vi de som er registrert ledige – Det er i dag ikke 

alarmerende mange. I Østfold var det tallet i fjor på mellom 2 og 3 prosent.

Men det er først når vi går under vann – under overflata. – at vi ser størrelsen 

På hele isberget. Da ser vi hvor mange i yrkesaktiv alder som er utenfor 

arbeidsmarkedet. I Østfold var det i fjor hele 43 prosent. -43prosent! 

Nesten halvparten var altså utenfor arbeidsmarkedet i vårt fylke.

Kjære landsmøte dette må vi gjøre noe med – for alle fylker!

I tillegg til å skape flere arbeidsplasser - må vi kvalifisere folk til de jobbene som finnes - For jobbene finnes! 

mange bransjer varsler nå om stor mangel på kvalifisert arbeidskraft 

– Det er en mismatch mellom ledige jobber og ledige hender. 

En fjerdedel av voksne personer i Norge har ikke fullført videregående skole. 

Nesten 33 prosent av befolkningen i Østfold har bare grunnskole.Andelen som er i jobb uten å ha videregående skole har sunket fra 81 til 67 prosent for menn og fra 71 til 55 prosent for kvinner.

De som kun har grunnskole havner stadig oftere på varige stønadsordninger. I Østfold opplever vi nå en rekord i antall uføre med hele 15.4 prosent. 

Vi er i ferd med å lykkes med de unge. Frafallet i den videregående skolen går ned. Stadig flere gjennomfører – og det det er bra. 

Men det er helt avgjørende at vi nå får etablert et tilbud om videregående opplæring til de rundt 500 000 voksne som mangler det. 

Dette handler ikke minst om å lykkes med integreringen. Det handler også om å trygge de som er i jobb!

Med kunnskap skal landet bygges – Det er jo slik vi har bygd det Norge vi har – stein på stein – og nå er det på tide å ta neste skritt!

Dette må vi få til gjennom en storstilt dugnad mellom staten, arbeidsgivere  Og de nye fylkeskommunene. 

Det innebærer et stort løft både økonomisk, men også når det gjelder ressurser 

og organisering. Her er det viktig å ta i bruk det verktøyet som allerede er skapt 

gjennom de nye fylkeskommunene slik at vi ikke etablerer nye verktøy og 

systemer. De nye fylkene vil både ha muskler, organisasjon, lokaler og 

ressurser til å løse denne oppgaven om de får den. Og det bør de få så snart som mulig.

Gjennom et slikt kompetanseløft kan vi både sikre den enkeltes behov for arbeid

Og bedriftenes behov for tilgang på kompetanse.   

Kjære landsmøte vi må sørge for at alle når planken i arbeidslivet.

Og den planken heter i dag videregående utdanning.