Østfoldingene fortjener bedre

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det ikke noen storsatsinger for Østfold sin del. Det er egentlig ganske oppsiktsvekkende tatt i betraktning av de lovnadene som Høyres og Fremskrittspartiets representanter i fylket kom med i forkant av valget i 2013.

original_1478640741_7372768

Nå melder kommunene i Østfold om tap av lærerstillinger, de melder om at dette budsjettforslaget er nærmere et kuttbudsjett enn et nullbudsjett. Kommunene må ta større økonomisk ansvar for ressurskrevende brukere og det meldes om usikkerhet rundt de økonomiske konsekvensene for å ta imot og bosette enslige mindreårige asylsøkere.

Kommunene melder om at det ikke vil være noe igjen til satsing på kvalitetsutvikling i kommunale tjenester innen omsorg og barnehage for å nevne noe.

Så fortsetter regjeringen å kutte i midler til å drive næringsutvikling samtidig som de har ført en avgiftspolitikk som legger ned hundrevis av lønnsomme private arbeidsplasser i Østfold ved innføring av flypassasjeravgiften.

Østfold ble ikke noen vinner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

Arbeiderpartiet vil satse på en sterkere kommuneøkonomi i Østfold ved at vi legger 2 milliarder mer enn regjeringens forslag til kommunene. I tillegg øker vi bevilgningen til fylkeskommunene med 1 milliard. Disse påslagene ville vært til stor hjelp når kommunestyrene og bystyrene skal prioritere innen helse, skole og omsorg. Disse midlene ville vært til hjelp når fylkeskommunale politikere skal prioritere innen tannhelse, kollektivtransport og videregående skole.

Nå skal regjeringen forhandle med KrF og V om statsbudsjettet. Det skal bli spennende å se om Østfold blir løftet fram eller om regjeringens forslag skal få lov til å passere uhindret.

Det siste vil være synd, for Østfolds innbyggere fortjener bedre.

Stein Erik Lauvåss

stortingsrepresentant