Behold hjelpemidlene i NAV

Regjeringen sier i statsbudsjettet at de vil gå videre med tanken om å overføre ansvaret for hjelpemidler for funksjonshemmede til kommunene. Hvorfor i alle verden vil de det når så å si alle som har uttalt seg vil beholde dagens ordning i NAV?

original_1478638195_5633926

Brukernes organisasjoner sier nei. Fagmiljøene sier nei. 95 % av kommunene som har svart, sier nei. Og – Arbeiderpartiet vil si nei.

Regjeringen peker selv i statsbudsjettet på at det «norske hjelpemiddelsystemet er vurdert til å være verdensledende». Hvorfor tukle med et system som fungerer så godt? Å skulle dele opp dette ansvaret på 370 kommuner betyr jo en oppflising av en ordning som i dag fungerer godt for brukerne. Innkjøpsmakten blir svakere. Kompetansen må bygge opp i kommunen. Varierende kommuneøkonomi vil lett føre til at tilbudet vil variere fra kommune til kommune.

Ekspertutvalget som vurderte hjelpemiddelordningen har vært på høring. Tilbakemeldingen var overveldende entydige: Behold dagens ordning med finansiering over folketrygden, rettigheter for brukeren og faglig samarbeid mellom hjelpemiddelsentralene og kommunen. Da bør regjeringspartiene lytte.

Det er bare én grunn til å flytte dette til kommunen, nemlig å bruke kommuneøkonomien som støtdemper mot varierende utgifter for å avlaste statskassa. Det er en dårlig grunn. Kommuneøkonomien har ikke styrke til å være støtdemper for staten.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.