Gode dager og livsglede

Ikke alle har mulighet til å oppsøke aktiviteter og nye impulser selv. Da er det viktig at vi i fellesskap legger til rette for gode opplevelser.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Eldre på sykehjem og i bofellesskap har ikke alltid muligheten til å komme seg ut, og hverdagens innhold er prisgitt familie, nettverk og ansatte. På sykehjem i Sarpsborg jobber det flere kreative omsorgspersoner som tar initiativ til høstfester, underholdning, spill, sang og hyggelige stunder. En god alderdom og livskvalitet er mer enn riktig medisinering.

«Den kulturelle spaserstokken» er et tilbud til eldre som ikke lett kan oppsøke kulturtilbud selv. Dyktige musikanter, skuespillere og artister kommer inn på sykehjemmet med nye inntrykk og god underholdning. «Den kulturelle spaserstokken» representerer en bredde i eldreomsorgen. En god eldreomsorg handler om trygghet, gode tjenester og meningsfulle hverdager.

Regjeringspartiene Høyre og Frp foreslo i statsbudsjettet for 2015 å avvikle ordningen med «Den kulturelle spaserstokken». Saken skapte store reaksjoner, og forslaget ble reversert i budsjettforliket med KrF og Venstre

Gode dager og livsglede skapes i fellesskap, derfor vil Arbeiderpartiet satse på «Den kulturelle spaserstokken» og sikre alle eldre kulturelle opplevelser og aktiviteter. Vi vil gjeninnføre det øremerkede tilskuddet som Frp og Høyre har avskaffet og øke tilskuddet til «Den kulturelle spaserstokken» med 50%. Arbeiderpartiet prioriterer frivillighet og aktivitet i eldreomsorgen fremfor skattekutt til de som har mest fra før.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Stortingskandidat, Ap