Stem Arbeiderpartiet!

Mange gode grunner til å stemme Arbeiderpartiet, og her er 6 av dem:

5 på tinget

• 3000 flere lærere i skolen. 1000 flere i 2018, med hovedvekt på 1.- 4. trinn. 160 av disse vil være i Østfold. Alle som er kvalifisert til læreplass, skal få det.

• At de eldre får gode opplevelser, god omsorg i eget hjem eller på trygge sykehjem.

• Ny jernbane med dobbeltspor til Halden innen 2030.

• At vi på lag med næringslivet skal sørge for at industrien fortsatt utvikler seg og skal bli verdensledende med høy kompetanse og lave utslipp.

• Innføre en aktivitetsreform for å gi ungdommen sjansen de trenger for å komme ut i arbeid, delta i arbeidslivets fellesskap og få en egen inntekt å leve av.

• Arbeiderpartiet skal arbeide for at det blir både arbeidsplasser og fly på Rygge igjen. Nedleggelsen som FrP og Høyre-regjeringen sørget for var et utilgivelig feilgrep!