Kjære Ulf Leirstein, Erling Wiborg og andre tillitsvalgt i Frp.

Idet Moss Lufthavn Rygge er i ferd med å nedlegge virksomheten, med den følge at ca. 1000 arbeidstakere vil miste jobben sin og østfoldingene vil miste en kjær flyplass, ber jeg dere innstendig om et siste krafttak for å redde flyplassen og sårt tiltrengte arbeidsplasser i et fylke som helt inn til nylig har ligget på ledighetstoppen, og som fortsatt sliter med betydelig ledighet.

original_1478638243_616621

Gjennom behandlingen av revidert statsbudsjett i Stortinget ligger nå siste mulighet til å redde både arbeidsplasser og store samfunnsmessige verdier. I flere titalls år var det å få til sivil lufttrafikk på Rygge en av fylkets mest prioriterte oppgaver. Da det endelig ble åpnet for muligheten, og man også fikk inn investorer som både trodde på ideen og ville Østfold godt, var gleden stor. At flyplassen siden nærmest har vært i en kontinuerlig krig mot motkrefter som ikke har villet fylkets beste, er en annen historie.

Fasiten er imidlertid at vi i dag har en toppmoderne og effektiv flyplass hvor både private og offentlige har investert betydelige midler, investeringer som både forsvar og samfunnet nyter godt av. En flyplass som også greier å gå i økonomisk balanse uten subsidier, som de fleste øvrige flyplasser i Norge nyter godt av.

At jeg i denne skjebnetimen retter en siste appell til nettopp dere, skyldes at jeg i samtaler med fremtredende representanter for de tre andre partiene som står bak vedtaket om flyseteavgiften, har fått klar beskjed om at det er Frp som sitter med nøkkelen.

Budskapet er krystallklart: Frp kunne ikke godta noen øre i påslag på dieselavgiften, men aksepterte en flyseteavgift som man for øvrig sikkert ikke på det tidspunktet overskuet de alvorlige konsekvensene av. Når man samtidig vet at diesel er et betydelig gunstigere drivstoffalternativ i Norge enn i en rekke andre land, burde dette tross alt være et alternativ med langt færre negative følger. Ja, tvert imot, ville et lite påslag på dieselavgiften også sannsynligvis ha en langt sterkere miljøeffekt.

På vegne av hele fylket forventer jeg nå en helhjertet innsats for å stanse denne uheldige og svært skadelige avgiften.

Ole HaabethFylkesordfører