Østfold fylkeskommune gjør det igjen!

Østfold fylkeskommune har høstet anerkjennelse, godord og miljøpriser for sitt kjøp av biogassbusser. I dag går det 105 gassbusser på biogass i Nedre Glomma – Nå gjør de det igjen. I det nye bussanbudet for Moss vil ytterligere 39 nye biogassbusser bli satt i rute.

biogass 2

Med dette nye anbudet vil nærmere 80 % av all lokal kollektivtrafikk i Østfold være på fossilfritt drivstoff. Østfold fylkeskommune er med dette med på å innfri klimamålene fra Paris-avtalen. En fortsatt satsing på biogass, både når det gjelder produksjon og når det gjelder bruk i transportsektoren, gir reduksjoner i klimagassutslippene, en vesentlig bedre utnyttelse av våre avfallsressurser og en renere luft for oss alle. I følge Biogass Oslofjord prosjektet er potensialet for å utvinne biogass fra avfall stort. Ca 20 prosent av innenlands drivstofforbruk i dag, kan nemlig erstattes med biogass produsert fra avfall, i tillegg kommer biogass produsert fra annen biomasse, slik det blant annet skal gjøres ved Norske Skog i Halden.

Når Østfold fylkeskommune nå har tatt et ytterligere skritt for å konvertere fra diesel til biogass, gjenstår kun Halden og Askim før alle bussene i Østfold går på biogass. Disse områdene legges ut på anbud i 2020. Det er grunn til å anta at det minst blir biogass som skal drive bussene framover også der. Det er med andre ord god grunn til å slå seg litt på brystet her i Østfold, man har med dette vist både evne og vilje til å gjøre en forskjell – La oss fortsette sånn!

Andreas Lervik

Leder av Energiforum Østfold