Årskonferanse ØAP

Årskonferanse 2022

Det var kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen som var dagens hovedtaler. Hun gav klart uttrykk for at det var deilig å være et sted der man ikke trenger å forklare folk betydningen av kunst og kultur. Denne uttalelsen kom rett etter at Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold hadde tatt møtet med storm med en kabare over arbeiderhistorie.

Videre sa hun at kultur er en viktig sak som gjør en forskjell i folks liv. Kulturministeren sa hun har vært så heldig å få oppleve mye av det beste Østfolds kulturliv har å by på ved tidligere besøk. Kulturen, idretten og frivilligheten er en enormt viktig del av gjenoppbygginga av samfunnet etter pandemien, og vil spille en avgjørende rolle i det inkluderingsprosjektet vi nå skal ta fatt på, med bakgrunn i den tragiske krigen i Ukraina.

Hun understreket også at Regjeringen allerede har levert på viktige saker som pensjon fra første krone og stans av midlertidige ansettelser, og også framover må det jobbes for å skape et rettferdig samfunn med mindre forskjeller, der arbeid til alle er jobb nummer en.

Nå er valgkampen fram mot 2023 i gang, og vi skal gjøre alt for å farge Østfold rødt også i lokal- og fylkestingsvalget. Vi trenger mer arbeiderpartipolitikk i kommuner og lokalsamfunn, for å gjøre livet og hverdagen bedre for vanlige folk der de jobber og bor.

Etter debatten trakk hun frem at det var mange dyktige og engasjerte medlemmer på talerstolen, som alle tok opp viktige saker som utgjør en forskjell i folks liv. Hun understreket også at Østfold er et sted der fagbevegelsen og Arbeiderpartiet alltid har stått sterkt og at det var en sann glede å møte gode kamerater og diskutere politikk for vanlige arbeidsfolk.

Anette Trettbergstuen på årskonferansen til Østfold AP

Anette Trettebergstuen innleder på årskonferansen.

Den andre delen av årskonferansen handlet om visjoner for bygging av nye Østfold

Her var det et panel bestående av varaordfører i Indre Østfold Kathrine Hestø Hansen, kommunepartileder i Moss Mette Gro Karlsen, LO leder Ulf Lervik og AUF i Østfolds leder Isak Hagaseth Mydske som alle trakk opp sine visjoner for byggingen av nye Østfold.

Årskonferansen vedtok enstemmig vedlagte uttalelse om dette arbeidet.

Jon-Ivar, Siri og Anette

Jon-Ivar Nygård, Siri Martinsen og Anette Trettebergstuen

Ole Haabeth og Svein Roald Hansen

Ole Haabeth og Svein Roald Hansen ble takket under årskonferansen.

Ekstraordinært årsmøte

På det ekstraordinære årsmøtet ble Sindre Martinsen-Evje fra Sarpsborg enstemmig valgt til ny leder for Østfold Arbeiderparti . Han fikk klubba overlevert fra fungerende leder Siri Martinsen.

Sindre Martinsen-Evje gav etter valget uttrykk for at han var stolt og takknemlig for tilliten. Jeg vil gjøre mitt beste for å være med på å bygge laget og bidra til gode prosesser nå som vi skal skape sterke fellesskap og bygge nye Østfold 2.0. Jeg gleder meg veldig til arbeidet vi har foran oss, men for meg er det viktigst at alle blir med og får et eierskap til å skape et nytt og bedre Østfoldsamfunn for alle, understreket han i sin takketale. 

Sindre, Anette, Siri og Jon-Ivar

Sindre Martinsen-Evje ble valgt til ny leder av Østfold Arbeiderparti og Siri Martinsen som har vært fungerende leder gikk tilbake til vervet som nestleder. Her sammen med kulturminister Anette Trettebergstuen og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård