INN I PÅSKEN – UT AV KRISEN

Stein Erik

Det blir en annerledes påske for de fleste av oss. Politisk har det vært annerledes i mange uker allerede, både på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Lokal og regionalpolitikere har måttet kaste seg rundt, krisestaber har blitt satt og det har for mange nærmest vært politisk døgnvakt slik at nødvendige vedtak kan bli gjennomført nærmest på timen.

Det er betryggende å se hvilken kunnskap og klokskap lokale og regionale politikere legger for dagen. Det er betryggende å se hvilken evne som vises til samarbeid på tvers av politiske skillelinjer når krisen treffer. Og det er betryggende å se og høre våre tillitsvalgte i Arbeiderpartiet som ofte står i front med forslag til løsninger og som ser samarbeidsmuligheter.

Det er også betryggende å se at midt i krisen så velger man også å se framover, det vitner hundrevis av innspill fra våre tillitsvalgte om tiltakspakker for å hjelpe lokalt og regionalt næringsliv. At arbeid til alle, også etter krisen, står høyt på listen til våre lokale og regionale folkevalgte hersker det ingen tvil om. Og det er bra, og det er nødvendig.

En annen side av denne krisen er at vi nå hører sterke rop om dugnad og at fellesskapet skal stille opp for å bidra til at vi kan bevare og trygge arbeidsplasser, sørge for at kommunene har økonomi til å komme gjennom krisen og sørge for trygghet i tjenestene til  innbyggerne på omsorg og helse, de ropene kommer nå sterkt fra partier som ellers ønsker å bygge ned staten, de ønsker mindre fellesskapsløsninger og mer privatisering.

 Det er muligens ikke tiden for belæring nå, men det kommer en tid når vi må minne om at det var fellesløsningene også disse partiene pekte på og ønsket, når krisen ikke bare  banket på døra, men faktisk kom helt inn i stua.

Så en stor takk til alle dere som på ulikt vis har bidratt positivt, her må nok devisen ingen nevnt, ingen glemt tas fram.

Jeg håper dere alle får noen flotte påskedager – alt blir bra.

Stein Erik LauvåsLeder i Østfold Arbeiderparti