Attentusen timer videreføres

Tirsdag vedtok opplæringskomiteen , etter forslag fra Østfoldhelsa, å videreføre helsefremmende arbeid i barnehager og grunnskoler.

original_1478641574_8782241

Det har de to siste årene vært et prosjekt her i Østfold kalt " attentusen timer, helsefremmende barnehager og grunnskoler". Gjennom dette prosjekter har i alt 13 barnehager og grunnskoler blitt sertifisert som helsefremmende .

Videreføringen skal nå gjøres som to nettverk, ett for barnehager og ett for grunnskoler. Formålet er å bidra til trivsel og mestring for barn og unge, godt læringsutbytte og til at elevene gjennomfører hele opplæringsløpet. Drivkraften i arbeidet er å skape forutsetninger for læring , gjennom fokus på barn og elevers helse.

For å bli en helsefremmende barnehage eller grunnskole må i alt 11 delmål oppfylles. I hovedsak dreier det seg om fysisk aktivitet, kombinert med læring, at Helsedirektoratets retningslinjer for mat følges, tilbud om frukt og grønt hver dag og at alle barn opplever trygghet, mestring og trivsel.

De nye nettverkene skal jobbe opp mot mål i fylkesplanen " Østfold mot 2050", og skal støtte virksomhetene i deres kvalifiseringsprossesser. Nettverkene skal bidra til at flest mulig kommuner vedtar kriteriene, og at flest mulig barnehager og grunnskoler blir godkjent etter disse.

Nettverkene skal være arena for erfaringsutveksling , samarbeid, faglig utvikling og felles innsats. De skal også bidra til å rette oppmerksomhet mot folkehelsearbeid i barnehage og skole, og lokal folkehelsepolitikk.

Jeg håper mange ønsker å være med i dette viktige arbeidet.

Inger-Christin Torp

Styreleder i Østfoldhelsa