Snur ikke regjeringen - mister Østfold RSL

Det blir mer og mer klart, hvis flyseteavgiften blir innført i løpet av våren, avvikles Moss lufthavn Rygge i løpet av høsten.

original_1478640695_7899845

Ikke fordi folk vil fly mindre på grunn av 88 kroner ekstra for billetten. Men fordi Ryanair vil flytte sine basefly til andre flyplasser i Europa, hvor det ikke er slike avgifter og der de vil fylles opp av reiseglade europeere. De få flyvningene selskapet kanskje vil fortsette fra Rygge, vil ikke gi flyplassen store nok inntekter til videre drift.

Dermed faller klimaargumentet for denne avgiften dødt til jorden. Det er en avgift som innføres for å skaffe nok inntekter til å dekke noen av utgiftene ved budsjettenigheten mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Hos disse partiene ligger også ansvaret for at rammebetingelsene for Rygge Sivile Lufthavn svekkes så sterkt at flyplassen ikke overlever.

Det finnes en vei ut av dette uføret, om det finnes politisk vilje hos disse partiene, nemlig Grønn Skattekommisjon. I kommisjonen heter det at de sektorene som er omfattet av CO2-kvote-systemet, ikke bør ha andre typer avgifter. Flytrafikken i Norge og resten av Europa er omfattet av kvotesystemet.

Nå skal forskriftene til flyseteavgiften sendes på høring. Her ligger altså en mulig angrefrist for regjeringspartiene og støttepartiene. Den brukte de i forbindelse med poseavgiften i fjor. De bør bruke den overfor flyseteavgiften i år. Det er ikke vanskelig for en regjering å finne andre måter å dekke inn denne milliarden på. Hvis den vil.

Høsten 2013 lovet nyvalg stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Østfold, Erlend Wiborg, at denne regjeringen skulle ta ekstra godt vare på Østfold, siden FrP hadde gjort så godt valg i vårt fylke. Høsten 2015 kan vi altså oppleve at Rygge Sivile Lufthavn avvikles på grunn av en formålsløs avgift innført av Fremskrittspartiet i regjeringen.

Hadde det ikke fått så tragiske konsekvenser for Østfold og for de 1000 som mister jobben, kunne det vært komisk.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet