Et krisesentertilbud til alle!

I 2010 ble det lovfestet at alle kommuner skal gi innbyggere et krisesentertilbud. Dette løses ulikt rundt omkring i Norge.

Inger-Lise

Før dette var tilbudet basert på frivillighet og dugnad. Bygningsmassen bærer også ofte preg av at man har bygget litt og litt etter hvert som oppgavene og pengene har kommet.

Mange har interkommunale tilbud hvor flere kommuner er med, i noen fylker har man ett senter som dekker hele fylket. (f.eks Vestfold, Telemark og Vest-Agder)

Det mange av sentrene har felles, er at de ikke oppfyller lovens krav når det gjelder tilbud til voldsutsatte med rus og/eller psykiske vansker. Det samme gjelder tilbudet til personer med funksjonsnedsettelser.

Krisesentrene har fått pålegg om å utbedre tilbudet til disse gruppene. Dette vil bety både personalmessige og bygningsmessige utfordringer, samt økte kostnader.

Det er ikke lenge siden sist vi hadde en diskusjon om krisesenterstrukturen i Østfold. Konklusjonen ble raskt at det er best at det er som det er.

Min oppfordring til eierne av de fem krisesentrene i Østfold er allikevel: å snakke sammen, se på om det går an å samarbeide om løsninger, å bygge opp få kompetansemiljøer og ikke lage minimumsløsninger hos alle.

Alle grupper fortjener et tilpasset og kvalitativt godt tilbud.

Inger-Lise SkartlienNestleder i Østfold Arbeiderparti