Klimaplan

Norge trenger mer konkrete og ambisiøse planer og tydeligere virkemidler for utslippskutt. Samtidig skal vi legge til rette for en bærekraftig økonomi og nye trygge arbeidsplasser.

Geitrams - natur

Regjeringen la fredag 8. januar frem stortingsmeldingen "Klimaplan for 2021-2030". Vi i Arbeiderpartiet er glade for at en slik klimaplan er lagt frem, men mener regjeringen er for lite offensive i klimaplanen. Det er bl.a. overraskende at Regjeringen legger seg på et lavere ambisjonsnivå enn EU når det gjelder utslipp av klimagasser, altså et kutt på minst 55 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Arbeiderpartiets klimautslipps-budsjett har vist at vi er klare for 55 prosent.

For å nå våre mål og ruste Norge for framtidens bærekraftige økonomi er det viktig at vi får et regjeringsskifte til høsten. Arbeiderpartiet viser gjennom sitt programforslag, at vi har store ambisjoner for klimapolitikken. Vi vil ha en politikk som kutter utslipp og skaper reell, grønn vekst. Vi skal sørge for fremtidig verdiskaping og inntekter til fellesskapet gjennom å utvikle eksiterende arbeidsplasser og skape nye, trygge jobber.

I Arbeiderpartiets programforslag gir vi tre løfter til velgerne, vårt tredje løfte er at Norges klimamål skal nås. Vi trenger en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. For oss skal natur- og klimapolitikk bli en ramme rundt all annen politikk.

Vi trenger et nytt flertall som vet at klimakrisen ikke kan løses av hver enkelt eller av markedet alene. I felleskap skal vi kutte utslipp og bevare naturen, og vi må sikre at økonomisk verdiskaping skjer på en måte som er rettferdig og bærekraftig.


Solveig Østby Vitanza
4. kandidat til stortingsvalget