Reform uten innhold

Regjeringens mantra har hele tiden vært at landets 19 fylker skal avvikles til fordel for om lag 10 nye regioner. På tross av utallige oppfordringer fra vårt parti og resten av opposisjonen på Stortinget, fra KS og ikke minst fra fylkesordførerne og rådslederne har man ikke kommet opp med oppgaver for de nye regionene. At dette blir karakterisert som en reform uten innhold er helt rett

Bilde av Ole Haabeth

For 3. gang etter årtusenskiftet ser vi et forsøk på å gjøre noe med vårt tredje forvaltningsnivå, fylkes- eller regionnivået.

Også dette 3.- og heller halvhjertede forsøket fra en regjering som egentlig ønsker å avskaffe nivået, bærer i seg alle muligheter for fiasko.

Når det gjelder antall regioner – og nye enheter etter en reform så er det sterkt delte meninger om dette i fylkene og i partiet. Men både forrige landsmøte og en rekke fylker har åpnet for å kunne se på det, men ikke uten en grundig gjennomgang av oppgaver- og en opprydding av oppgavefordelingen mellom nivåene.

En regionreform kan bli en demokrati- og en desentraliseringsreform, der oppgaver overføres fra byråkrati og embetsverk til folkevalgt nivå.

Det er dette en reform må dreie seg om og ikke en geografireform der man bare setter nye streker på det regionale Norgeskartet.

Vi har store forventninger til en ny Arbeiderpartiledet regjering på mange områder – og også på dette. Vi forventer at den vil legge til rette for et regionnivå som kan bidra til å skape ny utvikling i hele landet.

At den vil komme opp med opp med en oppgave deling som vil vitalisere folkestyret både lokalt og regionalt.

Forslagene om oppgaver til regionene som partiet har fremmet i Stortinget er en god start.

Jeg synes å merke en viss uro blant mange av våre medlemmer, en uro over Senterpartiets fremgang. Det kan være grunn til uro i den grad de spiser av våre velgere, men vårt svar er ikke senterpartipolitikk, - ikke i saken om kommune- og regionreform og ikke i distriktspolitikken. Arbeiderpartiet har alltid vært et reformparti, et parti som har sett at nye tider krever nye løsninger og ny politikk. Her skiller vi oss klart fra Senterpartiet. Vi må stå frem med våre løsninger, vi må ha en politikk for hele landet der by og land går hand i hand.

Vi må imøtekomme alle de som ønsker urbane kvaliteter og som ønsker sin kaffelatte like vel som de som ønsker å bo å jobbe i de såkalte utkantene.