Stans marin forsøpling!

Forskere er bekymret etter at det er funnet plast i fire av fem blåskjell langs Norskekysten. Blant de verste fylkene var Østfold. Nesten daglig får vi nyheter om nye problemer med plast som invaderer og fyller havet på stadig nye måter. Før eller senere ender opp i maten vi spiser – og i oss. Det må settes i gang flere konkrete tiltak for å hindre at plast ender i havet.

Klima

Plasten i havet ender opp både i mat og drikke. Nylig fikk vi også fått vite at vannet i springen til flere enn 100 000 nordmenn kan være forurenset av små plastbiter. Jeg håper det er flere enn forskerne som er bekymret over disse nyhetene, og at vi alle kan gjøre noe mer enn å være bekymret. Dette er et område der hver og en av oss kan ta ansvar for eksempel gjennom strandrydding.

Som landets øverste myndighet på dette området ligger likevel det største ansvaret for å ta initiativ og sette i gang konkrete tiltak mot marin forsøpling hos på Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen og regjeringen Solberg. Det som har kommet til nå, har vært for spedt, for smalt og for lite konkret, spesielt når det gjelder å forhindre plast fra å komme ut i naturen. Det er jo det som må være det aller viktigste.

Nå gjenstår det å se hva som blir resultatet av Stortingets behandling av Stortingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi, men meldingen i seg selv legger ikke opp til så mange nye virkemidler. Det gjenstår ikke minst å se om statsråden er villig til å følge opp Stortingets vedtak, eller om han velger å skyve EU foran seg, slik han har gjort når det gjelder Stortingets enstemmige vedtak om å be om et forbud mot mikroplast i kosmetikk.

Selv om både marin forsøpling og mikroplast i høyeste grad er et internasjonalt problem, er det også viktig å innføre nasjonale forbud og nasjonale tiltak. Stadig flere land gjør det. Flere afrikanske land har innført eller kunngjort forbud mot import og bruk av plastposer av hensyn til miljøet. Frankrike har vedtatt en ny lov der landet forbyr plastkopper, plastbestikk og servise laget av plast.

I løpet av året skylles 40 tonn mikroplast fra kosmetikk ut i havet - og det bare fra norske vasker. USA har nå forbydd mikroplast i produkter som skal skylles av. Storbritannia følger etter, og Nordisk råd og forskere anbefaler norske myndigheter å gjøre det samme. Å innføre et forbud mot plast som er ment å skylle ut i havet setter en standard som andre kan følge OG det bidrar også til å redusere mengden plast i havet. Det må jo være målet.

Siv Henriette Jacobsen

Stortingsrepresentant

Østfold Arbeiderparti