Nei til kutt i dagpengene

Arbeiderpartiet sier nei til regjeringens forslag å kutte ut ledighetstrygden for de som tjener til sammen 3G (ca 280.000 kr) over de tre siste årene. Det er feil og rammer unge og andre med som ikke har fått seg et fast arbeidsforhold.

Svein Roald Hansen

I dag har du rett på ledighetstrygd hvis du har tjent minst 1,5 G det siste året eller 3G til sammen over de tre siste årene. Det er den siste regelen regjeringen vil stryke. Hvis det skjer, betyr det at de som f eks har hatt deltidsjobber eller strøjobber de siste tre årene mister retten til dagpenger om de blir arbeidsledige. 700 millioner kroner året har regjeringen beregnet staten sparer om tre år. Det er noen som dermed går glipp av disse 700 millionene.

Dette forslaget føyer seg inn i en lang rekke angrep på arbeidsfolks rettigheter. I 2015 kuttet de de såkalte feriepengene arbeidsledige som tapte nærmere 30.000 kroner. Året før kuttet de i lønnsgarantiordningen som skal sikre at arbeidstakere får lønn, hvis arbeidsgiveren ikke kan betale på grunn av en konkurs

I 2016 innførte de skatt på sluttvederlaget til eldre arbeidstakere som mistet jobben og økte karantenetiden ved «frivillig ledighet» som betydde en ekstra måned uten inntekt. For å nevne noen av eksemplene.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Arbeiderpartiet