Et løft for Østfold-Kvalitetsreform i eldreomsorgen og 1 milliard til velferdsteknologi

- Arbeiderpartiet presenterer i dag ny politikk som vil ha stor betydning for våre eldre, deres familier og pårørende. Gjennom blant annet en kvalitetsreform og 1milliard kroner til velferdsteknologi vil vi sikre overgangen til framtidens eldreomsorg i Norge, Østfold vil med dette få et helt nødvendig løft i eldreomsorgen sier stortingskandidatene Stein Erik Lauvås, Elise Bjørnebekk-Waagen, Svein Roald Hansen, Siv Henriette Jacobsen og Arve Sigmundstad, fra Østfold Arbeiderparti.

de fremste kandidatene

Planen består av 16 satsninger for en trygg og moderne eldreomsorg og omhandler stortingsperioden 2017 til 2021.

Arbeiderpartiets løfte er å gjøre det viktigste for Norge til det viktigste i norsk politikk. Og det viktigste i eldreomsorgen er ressurser, ansatte, tid og kompetanse. Arbeiderpartiet prioriterer omsorg fremfor skattekutt til de med mest fra før.

Arbeiderpartiets omsorgsplan retter seg inn mot tre områder:

• En «hjemmereform » med vekt på hjemmetjenester, velferdsteknologi og boformer som gjør det mulig for flere eldre å bo hjemme lengre.

• En «kvalitetsreform» for å sikre kvalitet for de eldre i alle kommuner.

• En «aktivitetsreform» med vekt på livsglede og opplevelser for eldre.

Trygg og moderne omsorg

- Eldre vil være sjef i eget liv. Vi legger stor vekt på tiltak som vil gjøre at flere eldre kan bo trygt hjemme i egen bolig.

- Arbeiderpartiet vil bruke 1 milliard kroner i neste stortingsperiode til en ny velferdsteknologi-ordning som skal gjøre det raskere og enklere for kommuner å ta i bruk nye løsninger. Målet er å øke tempoet i overgangen til framtidens eldreomsorg og det er kommunene i Østfold som står i fremste linje for å løse disse oppgavene.

Kvalitet og kompetanse

- De ansatte og deres kompetanse er den viktigste forutsetninger for å lykkes. Derfor vil Arbeiderpartiet ansette flere, sørge for at flere har hele, faste stillinger og investere mer i de ansattes kompetanse. Dette blir en stor og tung oppgave for kommunene i Østfold.

- Alle eldre skal få gode tjenester uansett hvor de bor i Østfold. Derfor vil vi gjennomføre en kvalitetsreform. Kvaliteten i eldreomsorgen må måles bedre enn i dag. Kommunene som leverer for dårlig kvalitet skal identifiseres og få hjelp til forbedringer fra egne innsatsteam.

- Vi vil innføre en «kjærlighetsgaranti», for å sikre at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem. Eldre som har delt lange liv skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon.

Bunnplanken for god kvalitet i omsorgen for alle ligger i en god kommuneøkonomi. Derfor vil Arbeiderpartiet øke kommunenes inntekter.

Med vennlig hilsen

Stein Erik Lauvås, Elise Bjørnebekk-Waagen, Svein Roald Hansen, Siv Henriette Jacobsen og Arve Sigmundstad

Stortingskandidater

Østfold Arbeiderparti