Viktig med et godt trepartssamarbeid

av: Siv Henriette Jacobsen

Etter snart to år med pandemi og unntakstilstand i deler av næringslivet, har viktigheten av et godt fungerende trepartssamarbeid på regionalt nivå, vist seg å være avgjørende i å forhindre oppsigelser og massepermitteringer. Uten det tette samarbeidet mellom Fylkesrådet, LO og NHO hadde flere bedrifter risikert å miste verdifull kompetanse.

Nasjonale og lokale tiltakspakker har sammen med de regionale ordningene og trepartssamarbeidet bidratt stort til å redusere behovet for nedbemanning og permitteringer. Uten et godt trepartssamarbeid mellom Landsorganisasjonen i Norge, fylkesrådet og Næringslivets Hovedorganisasjon, hadde ikke tiltakene blitt like treffsikre.

Samtidig er det ikke bare i krise trepartssamarbeidet er viktig, minst like viktig er det i kampen for å sikre fremtidens næringsliv. Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet at Norge vil mangle nesten 100.000 fagarbeidere i 2035. Slike varsko er noe vi i felleskap tar på stort alvor. Et resultat av den økende etterspørselen på fagarbeidere har vi hatt med oss i utarbeidelsen av Viken-modellen. En modell for et seriøst arbeidsliv, så vellykket at deler av oppskriften vil bli emulert av regjeringen over det ganske land, under det klingende navnet Norgesmodellen.

Siv Henriette Jacobsen

Siv Henriette Jacobsen

Modellen handler kort og godt om at det nå stilles en rekke krav til bedriftene i anbudsprosessen, med mål om å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Dette er viktig når fylkeskommunen går til innkjøp av varer og tjenester på det åpne markedet. Anbudsordningen betyr i praksis at man stiller krav til norske lønns- og arbeidsvilkår, andelen faglærte, forsvarlig HMS-arbeid og nyrekruttering ved å stille krav til antall lærlinger. Det betyr bedre konkurransevilkår for alle som jobber seriøst og bidrar samtidig til å skape ytterligere hinder for bedrifter som jobber ulovlig.

Men tiltakene for å sikre et seriøst arbeidsliv og flere fagarbeidere stopper naturligvis ikke der. For at vi skal kunne klare å opprettholde et av verdens mest omstillingsdyktige og innovative næringsliv er vi helt avhengig av at også de kommende generasjoner velger yrkesfag. Vi er derfor godt fornøyde med at det har vært en moderat økning i søkertallet i år og at 45 prosent av alle videregående elever i Viken nå har søkt en yrkesfaglig retning.

Denne garantien som det nå jobbes med politisk sammen med det gode trepartssamarbeidet som har vært frem til nå er også noe vil ta ansvar for å videreføre inn i arbeidet med å etablere de tre nye fylkene; Akershus, Østfold og Buskerud.