Regjeringens julegave til kommunene

Så kom den da, regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Noen blir nok fornøyd med forslagene mens andre mer vil fortvile.

original_1478640655_974509

Etter mitt syn så inneholder forslaget til nytt inntektsystem for kommunene en god dose sentraliseringseffekt, samt at en rekke kommuner vil føle sterkt press på å gjennomføre en kommunesammenslåing på grunn av at såkalte frivillig små kommuner vil miste inntekter.

Så langt jeg har oversikt over er det en rekke kommuner i Østfold som nå vil stå i fare for å miste inntekter dersom de ikke slår seg sammen med en eller flere nabokommuner. I forslaget er det en rekke ulike nøkler som avstand og innbyggertall som legges til grunn for utregningene. Jeg oppfordrer alle Arbeiderpartiets kommunepartier til å gå gjennom forslaget og regne ut konsekvensene for egen kommune.

Så er det like viktig at vi sørger for at alle kommunestyrene svarer på høringen slik at både regjeringen og Stortinget kan få oversikt over de ulike konsekvensene av forslagene når dette skal behandles i mai / juni 2016.

Dette var altså julegaven fra regjeringen til kommunene i Østfold. Slå dere sammen eller tap penger. I en allerede presset kommuneøkonomi er det ikke mye å gå på økonomisk og regjeringen bruker nå økonomien for å tvinge gjennom en kommunereform som det er liten entusiasme for.

En riktig god jul til dere alle.

Stein Erik LauvåsStortingsrepresentantLeder Østfold Arbeiderparti