Fremskrittspartiets bortforklaringer

FrPs Ulf Leirstein forsøker fortvilt å skaffe seg medskyldige om flyseteavgiften innføres og Rygge Sivile Lufthavn må avvikles. De medskyldige er FrPs regjerings- og samarbeidspartier, Høyre, Venstre og KrF. Ingen andre!

original_1478641576_4427745

Det er ikke Arbeiderpartiet, men Vestre som foreslo alternative avgifter til flyseteavgiften, økt dieselavgift eller økt CO2-avgift, ifølge partiets Terje Breivik. Men, ifølge Erlend Wiborg, mener FrP dette er verre «for folk flest» enn flyseteavgiften.

Så hevder Ulf Leirstein at «Ap la sterke begrensninger på antall flybevegelser ved RSL». Det er feil. Det var Bondevik-regjeringen som ga flyplassen en konsesjon med det som ble oppfattet som et passasjertak på 750.000. Det var vår regjeringen, med Liv Signe Navarsete som samferdselsminister, som endret dette i september 2009 til en konsesjon med inntil 21.000 flybevegelser, noe som kunne gi opp til 2 millioner passasjerer.

Dette ga grunnlaget for den vekst flyplassen har hatt siden, opp til 1,5 millioner passasjerer. Når konsesjonen måtte fornyes i 2014, ble antall flybevegelser hevet ytterligere, i tråd med hva RSL søkte om.

Jeg forstår fortvilelsen over de konsekvenser flyseteavgiften gir for Østfold. Men ansvaret for flyseteavgiften må FrP bære sammen med de tre andre partiene som står bak statsbudsjettet.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Ap