De unges rett til å gå på en skole i nærheten av der de bor - i Viken.

For mange unge er nå en viktig epoke i livet over. De er ferdige med grunnskolen og skal over på videregående skole. Valg skal tas, valg som får betydning for livet.

innlegg

Det er spennende - og avgjørende - dager. Nå har alle som har søkt videregående opplæring i Østfold fått svar på om de har fått ønskene sine oppfylt. Alle som har søkt videregående opplæring for første gang har fått tildelt skoleplass. I Østfold blir søkeren normalt tildelt plass ved den skolen som ligger nærmest bostedsadresse. 

Sittende borgerlige regjering har pålagt Østfold, Buskerud og Akershus å slå seg sammen.  Det nye fylket skal hete Viken, det skal tre i kraft fra nyttår og vil romme nesten en fjerdedel av Norges befolkning - hele  1,2 millioner mennesker. Det vil få betydning for mange innbyggerne, hvem det blir som skal styre i Viken. Blir det et rødgrønt eller borgerlig styre? Det er DU med på å bestemme.Høyre mener at karakterene skal avgjøre hvilken skole i  ditt barn skal få gå på. Høyre kaller det så pent "fritt skolevalg". Det  er vi i Viken arbeiderparti i mot. Høyre vil at de med best karakterer skal få velge skole og linje før andre - få komme "først til bordet", mens de med dårlige karakterer må ta til takke med de restene .  Det er viktig for oss i Viken arbeiderparti å gi de unge rett til å gå på nærmeste videregående skole! Det er den beste fellesskapsløsningen. Vi vil at alle skal ha like muligheter og vil gjøre det vi kan for at flest mulig skal fullføre videregående skole. Vi vil unngå at unge må pendle unødvendig langt, kanskje så langt at de velger bort skolen. Vi vet for øvrig alle at mange som ikke har fått så bra karakterer på ungdomsskolen, har gjort det bra i videregående og senere i livet - fordi de har fått muligheten til å lykkes på tross av svake karakterer i grunnskolen.  Karakterbasert inntak på videregående vil bidra til enda større ulikhet, ved at vi får såkalte A og B skoler og ulik behandling av elevene.  Det er ingen god løsning, verken for den enkelte, for skolene våre eller for samfunnet på sikt. 

Ønsker du at ditt barn skal ha rett til å gå på en videregående skole i nærheten av sitt hjemsted fra neste år av, må du stemme på Viken arbeiderparti ved høsten kommune- og fylkestingsvalg. Vi vil ha et rettferdig samfunn, også for våre unge!Grethe-Lise Lunde Ingerø, Sarpsborg.Listekandidat 27, Viken arbeiderparti.