Vi skal fortsette å skape gode og trygge fellesskap!

av: Siv Henriette Jacobsen

I år er det kommune- og fylkestingsvalg. Kommunene har en veldig viktig rolle i folk sine liv. Kommunene er nært folk. At vi gjør alt vi kan for å sikre så mange Arbeiderpartistyrte kommuner som mulig er avgjørende. 

Vi er avhengig av at valgkampen vi er inne i nå fokuserer på det valget faktisk handler om. Det handler ikke om Stortinget eller regjering. Det handler om hvem som skal styre kommunene og fylkene i de neste fire årene. Det handler om lokalpolitiske saker. Rikspolitikken får dominere mediebildet året rundt uansett. Nå fortjener kommunene oppmerksomheten. 

Kommunene har ansvar for en rekke viktige tjenester. Det er i kommunen foreldrene sender barna i barnehage. Det er i kommunen barnas oppvekst formes i grunnskolen. Det er i kommunen vi finner en rekke fritidsaktiviteter. Det er i kommunen vi får sosialhjelp når livet blir vanskelig. Det er i kommunen våre besteforeldre mottar omsorgstjenester i sine siste leveår. I tillegg til dette har vi barnevernet, SFO, helsevern for psykisk utviklingshemmede, kulturskole osv. 

Årets valg er kjempeviktig. I Østfold er Arbeiderpartiet med å styre mange av kommunene. Det er en stor forskjell på om det er vi eller Høyre som styrer og det må vi få frem. Høyrestyrte kommuner betyr mindre velferd. Det betyr mindre klimasatsing og færre bærekraftige løsninger for framtida. Det betyr mer privatisering. Mindre fellesskap. 

Når det gjelder fylkeskommunen har Arbeiderpartiet styrt Viken trygt gjennom sin levetid og tidligere i gamle Østfold satt vi ved roret i mange år. Vi ga gratis skolemat, vi sikret elevene retten til og trygghet for å gå på sin nærskole, vi sørget for gratis skole PC, vi satset på folkehelse og en bærekraftig politikk. Det gjør vi nå, og det skal vi fortsette med i årene som kommer dersom vi vinner velgernes tillit. 

Det er i kommunene folk kjenner politikken ordentlig på kroppen. Det er i kommunene folka på gata kjenner igjen sine folkevalgte. Valgkampen er i gang – nå gjelder det å ha troa på vår politikk og vinne velgernes tillit slik at vi kan fortsette arbeidet med å skape trygge og gode fellesskap rundt om i hele fylket vårt.

Siv Henriette Jacobsen

Siv Henriette Jacobsen