Budsjett uten svar på økt ledighet

Forliket mellom regjeringspartiene og sine støttepartier om statsbudsjettet for 2016, svarer ikke på den krevende situasjonen i norsk økonomi, hvor rekordmange er ledige og stadig flere blir permittert, mener samarbeidskomiteen mellom LO Østfold og Østfold Arbeiderparti.

original_1478640693_7951603

På overtid 23. november, la Høyre/Frp-regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre, fram sitt budsjettforlik. Budsjettet skal svare på hvordan vi som land skal bruke fellesskapets ressurser for å møte de utfordringer vi står ovenfor i 2016, og i årene som kommer.

Samarbeidskomiteen mener budsjettet ikke svarer på den krevende situasjonen i norsk økonomi, hvor rekordmange er ledige og stadig flere blir permittert.

Samarbeidskomiteen er glad for at Arbeiderpartiets forslag om 3 milliarder kroner mer enn regjeringen til tiltak mot ledighet og for ny vekst, herunder bedre permitteringsregler mm. Komiteen syntes det er trist at ikke FrP, H, Krf og V ikke fulgte opp disse forslagene i sitt forlik.

Samarbeidskomiteens leder og nestleder, Stein Erik Lauvås og Tore Leif Gundersen er på vegne av samarbeidskomiteen klar på at de mener forliket er et bedre utgangspunkt enn det som opprinnelig ble presentert av Regjeringen.

Det er positivt at KrF og Venstre har dratt budsjettet noen skritt i riktig retning på områder som bistand, kollektivtransport og noen flere sosiale tiltak.

Gundersen og Lauvås er derimot svært kritisk til en rekordhøy oljepengebruk, som viser en manglende evne til å prioritere fra Regjeringen.

Oljepengebruken opprettholdes på et ikke-bærekraftig nivå, selv om et flertall på Stortinget har sagt at de ønsker å redusere den. Forliket bærer preg av manglende prioriteringsevne og regningen sendes til fremtidige generasjoner.

Også i år foretar de fire partiene et c-moment i avgiftsinnkreving. I fjor var det forslag om poseavgift. I år foreslår Høyre, FrP og støttepartiene en ny flyseteavgift for å finansiere økt pengebruken. En økt avgift som de ikke aner konsekvensene av.

I en tid med store utfordringer for Norge med høy arbeidsledighet og en uoversiktlig flyktningsituasjon, fortsetter de borgerlige partiene å gi skattekutt til landets aller rikeste.

I den grelle kontrasten til de rikes skattekutt, går de borgerlige partiene inn for å skattlegge sluttvederlag. Sluttvederlag gis til arbeidstakere som ufrivillig må slutte i arbeid på grunn av innskrenkning, nedbemanning, avvikling eller konkurs. - Dette er regjeringens julegave til de arbeidsledige, sier Lauvås og Gundersen.