Arbeiderpartiet vil stoppe velferdskutt i kommunene

Ordførere og lokalbefolkning over hele landet har protestert mot regjeringens forslag til endringer i eiendomsskatten.

Stein Erik

Arbeiderpartiet støtter kommunene, og varsler med dette at partiet vil stemme mot regjeringens forslag om å unnta produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fra eiendomsskatt. Med regjeringens forslag vil kommunene tape 1,2 milliarder kroner som i dag blant annet brukes til barnehageplasser, skoler og eldre. Det er penger vi fremdeles trenger for å sikre innbyggernes velferd, også i Østfold.

Høyre og FrP leverer ikke på de store utfordringene Norge står ovenfor. Vi har for mange utenfor arbeid, for mange faller fra i skolen og vi blir stadig flere eldre. Regjeringen gjør det vanskeligere å løse disse utfordringene gjennom å kutte til kommunene. Det er feil vei å gå.

Østfoldsamfunnet som helhet taper på sikt.

Ap vil ha løsning for datalagringUsikkerhet om eiendomsskatt på servere og løsøre har vært et hinder for å etablere datasentre i Norge. Arbeiderpartiet vil be regjeringen tydeliggjøre regelverket knyttet til eiendomsskatt i verk og bruk, slik at utstyr benyttet til datalagring og håndtering av data i større datasentre unntas fra beskatning.

Vi må sikre at både norske og utenlandske aktører som vil etablere datasentre i Norge, får den forutsigbarheten de trenger.

Østfolds kommuner og næringsliv trenger forutsigbarhet og gode rammevilkår om tjenestene til innbyggere og næringsliv skal holde den kvaliteten som kreves.

Stein Erik LauvåsStortingsrepresentantLeder i Østfold Arbeiderparti