Sterkere fellesskap

Det er Arbeiderpartiets visjon og målsetting for høstens lokalvalg. Med en høyredominert flertallsregjering, er Arbeiderpartistyrte kommunestyrer og fylkesting det eneste som står mellom høyrepolitikk og innbyggerne. Lokalt kan det på flere områder gjøres en forskjell, til det bedre.

stortingsrepresentant

I arbeidslivspolitikken kan lokalpolitikerne sørge for at ansatte i eldreomsorgen for hele stillinger og faste ansettelser. I Arbeiderpartistyrte kommuner skal ansatte tilbys hele og faste stillinger. Det er bra for den ansatte. Det gir forutsigbarhet og stabilitet i ansattes hverdag. Det er bra for de som skal motta tjenestene, som får trygge og gode fagfolk i helse og omsorgsektoren. Slik kan vi bekjempe regjeringens åpning for midlertidige ansettelser.

I Arbeiderpartistyrte kommuner og fylker skal vi gå i bresjen for et seriøst og anstendig arbeidsliv også i private bedrifter. Det kan vi gjøre gjennom å stille klare og tydelige krav om heltid og læreplasser til alle som leverer tjenester til kommunen. 

Alle skal være trygg på jobb, og vi vil at kommunen skal være en arbeidsgiver og innkjøper som bidrar til det. 

I omsorgstjenestene skal Arbeiderpartistyrte kommuner ha en omsorgstjeneste som er best mulig, ikke billigst mulig. Det får vi best til i fellesskap. Vi vil ha en sterk omsorgstjeneste som kommunen selv driver. Vårt forslag til en bedre eldreomsorg og en mer aktiv alderdom omfatter aktivitetstilbud, bedre mat i sykehjemmene, bruk av trygghetsteknologi og flere og trygge ansatte.

Slik kan vi gjennom lokalpolitikken stanse høyrepolitikken med privatisering og konkurranseutsetting av tjenester som er nært folk og viktig for folk. Slik kan vi dempe utslagene i arbeidslivet av en høyrepolitikk som åpner for midlertidige ansettelser og heier på det uorganiserte arbeidsliv. 

Vår politikk gir et mer rettferdig samfunn. Større trygghet og mer tillit. Derfor er høstens lokalvalg så viktig for folk flest.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Arbeiderpartiet