Østfold i minus

Høyre og FRP har i regjering sørget for at 10 av Østfolds 18 kommuner har kommet ut i minus på sine budsjetter for 2017. Store kutt i skatten til landets rikeste har vært viktigere enn å sørge for at flertallet av Østfoldkommunene får budsjetter som kan møte i det minste lønns og prisstigningen.

Stein Erik Lauvås

Når man i regjeringen beregner lønns og prisstigningen til omlag 2.5 % og så velger man å sørge for at flertallet av Østfoldkommunene får mindre enn dette så er jo konsekvensen at kommunene må kutte.

Regnestykket går ikke opp for kommunene.

Dette er en villet politikk fra Høyre og FRP, skattekutt til de rikeste og tvangssammenslåing av kommuner og fylker er viktigere enn kommuneøkonomien. Arbeiderpartiet har foreslått å bevilge 3 milliarder kroner mer til kommunesektoren for 2017.

Arbeiderpartiet gjør dette fordi vi ser at kommunene trenger pengene til kvalitetsutvikling i skolene, til mer og bedre eldreomsorg, til næringsutviklingsprosjekt sammen med privat næringsliv og til kulturaktiviteter for både unge og eldre.

For det er slik at det er i kommunene folk bor og lever sine liv og det er i kommunene folk får sine tjenester i hverdagen. Da handler det om å prioritere.

Arbeiderpartiet vil heller bruke penger på bedre skole, bedre barnehager og løft i eldreomsorgen framfor store skattekutt til Norges rikeste.

Stein Erik Lauvås

Stortingskandidat

Østfold Arbeiderparti