God jul

Julen, Stein, Svein R. og Elise

God jul og godt nytt år!

Stortinget hadde torsdag sin siste møtedag i denne høst-sesjonen. Den første høsten siden 2012 med flertallsregjering er over. Det innebar at behandlingen av statsbudsjettet gikk roligere for seg enn noen tidligere høst med regjeringen Solberg, selv om regjeringspartiene også denne gangen gjorde endringer i budsjettet. Om lag 200 millioner ble omdisponert og bevilget til en rekke små, lokale organisasjoner og prosjekter.

Vi la fram vårt alternative statsbudsjett som ville gitt langt bedre rammer for kommunene og fylkene, mer til sykehus og en mer rettferdig beskatning hvor alle som tjener mindre enn 750.000 kroner ville fått mindre eller uendret skatt, men de som tjener mer måtte bidratt med mer.

 Vi går nå inne i et såkalt mellomvalgår. Det må vi bruke godt til å meisle ut programmet vi skal gå til valg på i 2021. Det skal vi gjøre i dialog med fagbevegelsen, frivillige organisasjoner log næringsliv lokalt. Her må partilag og kommunepartier engasjere seg og sitt lokale miljø.  Bare slik at vi få et program som handler om de tingene som er viktig for folk i hverdagen. Vi fra Stortingsbenken er klare til å bidra der vi kan.

               I mellomtiden ønsker vi alle en god jule og et godt nytt år!

Stein Erik             Elise              Svein Roald