Kulturlivet trenger en ny giv

Regjeringen bruker mer penger over statsbudsjettet enn noen gang, men for hvert år som går blir andelen til kultur for hele landet mindre. Regjeringen Stoltenberg introduserte kulturløftet og økte bevilgningene til kultur til 1 % av statsbudsjettet. Det ga kulturinstitusjoner i Østfold et betydelig økonomisk løft: Det norske Blåseensemble anno 1743, Opera Østfold, Punkt Ø, Østfold teater og Østfoldmuseene. Studio Actoris og NonStopFestivalen kom inn på statsbudsjettet med faste tilskudd.

kultur_1483710215_9293218

Med den nye regjeringen ble det bråstopp i satsingen på kultur. Ambisjonene falt og vi ser økende forskjeller for å delta eller oppleve kultur. Kulturskoletimen, den kulturelle spaserstokken, nistepakken, ordninger som tilgjengeligjør kultur for mange – ble kuttet.

Norge har fått en kulturminister som er mer opptatt av å lete etter penger til kulturen alle andre steder enn i sitt eget budsjett. Arbeiderpartiet har større ambisjoner for kulturlivet. Kulturløfte 1, kulturløfte 2 og kulturløfte 3 viste hvilken retning vi ville. At vi vil bygge en kulturnasjon, stein for stein sammen med kulturlivet. Lytte til folk i hele landet – høre på hvilke behov de har for framtidens kulturliv.

Arbeiderpartiet vil gjennom nye kulturløft skape mer aktivitet for det lokale kulturlivet. Vi har gjennom tidligere kulturløfter satset sterkt på styrking av filmmiljø i regionene, styrket støtteordningene til norsk musikk og til dans og teater. Nå skal vi satse enda mer innen visuell kunst, kunsthåndverk, øke kulturutveksling, tilrettelegge for gode kulturarenaer og styrke distrikts- og regionsoperaene. I vårt alternative statsbudsjett for 2017 viser Arbeiderpartiet retning for en ny satsing. Kulturkort for ungdom – storsatsing på UKM – nye universelle kulturordninger som kultur i barnehage, på videregående skole og forsterking av den kulturelle skolesekk. Vi vil gjøre opera tilgjengelig i hele landet. Dette er bare noe av vår vilje som gnistrer etter å komme tilbake til en offensiv kulturpolitikk.

De første stegene inn i kunst- og kulturlivet er ofte gjennom skolen og frivillig sektor. Bli med å gi Norge en ny regjering i 2017 som satset tungt på at det skulle sikres gode og likeverdige tilbud for alle til å utøve og oppleve kunst og kultur i hele landet.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Arbeiderpartiet