Nye Østfold er

av: Siv Henriette Jacobsen, leder av programkomiteen til Østfold Ap

Jeg får stadig tilbakemeldinger fra folk som er bekymret for nye Østfold og økonomi. De lurer på hvordan det skal gå og hvordan vi skal løse oppgavene og investeringene med en trang økonomi.

Det er en reell bekymring at det blir trangt om penger i nye Østfold og at hovedjobben til det nye fylkestinget blir å kutte i budsjettene. Vi må kjempe hardt for å få de pengene vi trenger. Vår rød-grønne regjering har gått i bresjen for å dele opp fylker som var slått sammen med tvang. Det var riktig. Da må også regjeringen bidra slik at alle fylkeskommuner i landet må ha gode rammevilkår for å sikre gode og likeverdige tjenester til sine innbyggere. Vi må også jobbe for en bedre fordeling mellom fylkeskommunene og for at fylkeskommunene skal få flere oppgaver.  

Samtidig er det så mye vi kan bli gode på som ikke koster mye penger. I nye Østfold vil vi ha tette bånd og gode nettverk. Det vil være lettere å finne hverandre og lettere å bruke kjennskapen til hverandre. Vi må bruke denne smådriftsfordelen som vår største styrke når vi nå skal bygge nye Østfold.    

Siv Henriette Jacobsen

Siv Henriette Jacobsen, leder av programkomiteen til Østfold Ap

Nye Østfold må være kommunenes beste venn. Vi må i større grad enn før koordinere og mobilisere innsatsen slik at vi hjelper kommunene i deres utvikling. Det er bare 12 kommuner i Østfold. Fylkeskommunen må i mye større grad være en ressurs for disse.

Nye Østfold må satse på et tett samarbeid med arbeidslivet. Vi må utvikle et forpliktende samarbeid med partene i arbeidslivet slik at vi bidrar til arbeidsplasser og utvikling. Ikke minst er det viktig å utvikle gode modeller for et seriøst arbeidsliv – blant annet gjennom innkjøp.

Vi må også samarbeide tett med arbeidslivet for å sikre full lærlingedekning – det må være et krav vi må stille på vegne av ungdommen. Vi må sloss for yrkesfagene og sikre god rekruttering til arbeidslivet.

Nye Østfold må satse på ungdommen. Det er de som er framtida og vi må sikre framtida deres gjennom å skape mestring i skoleløpet slik at alle får gjennomført videregående skole. Men det i seg selv er ikke nok. Vi må også sikre at de får den helsehjelpen de trenger og et klima og miljø som er til å leve med for framtida.      

Nye Østfold må også samarbeid mer for å bygge samhold og felleskap. Vi må sikre et samarbeid der alle ser ut over sine egne grenser og drar sammen. Vi må unne naboen å lykkes. Om vi drar i flokk og står sammen så er det kanskje din tur neste gang dersom nabokommunen får til noe i dag. Vi må vise i praksis at vi er et helhetlig fylke gjennom å bygge tverrforbindelser og sikre gode kollektivtilbud på tvers. Det må være like lett å dra til Fredrikstad eller Askim som det er å dra til Oslo.

Nye Østfold har framtiden foran seg. Vi er et fylke som vokser i antall innbyggere. I dag bor det godt over 300 000 mennesker i Østfold. Det er menneskene som bor her som er vår viktigste kapital. Det er de vi må satse på. Det er de som er! Skal vi lykkes er vi avhengig av at alle får gjennomført utdanningen sin, at alle har tilgang på en god jobb, gode friluftsområder og muligheter til å komme seg rundt i fylket.

Skal vi lykkes så må alle dra i flokk og vi må jobbe sammen. Jeg tror vi kan klare det. Jeg gleder meg til nye Østfold.