Østfold fortsetter som en av Europas mest ungdomsvennlige regioner

For 3 år siden (2014) ble Østfold utnevnt som den mest ungdomsvennlige regionen innen AER. Vi fortsetter å videreutvikle oss i dette sporet. Fylkestinget vedtok torsdag å gjøre Ungdommens fylkesråd til et permanent brukerråd som følger den politiske møterekken. I tillegg står de fritt til å reise egne politiske saker.

student

Dette er en modell som gjennom prøveåret 2016 har ført til at det er behandlet i overkant av 30 politiske saker, i tillegg til en rekke orienteringer. Det har vært mange saker relatert til videregående opplæring og kollektivtrafikk, men også økonomiplan, årsbudsjett og regionreformen har vært sentrale saker.

Styret i Ungdommens fylkesråd er tilfreds med å få ytterligere innsyn og uttalelsesmulighet i saker som er relevante for dem. De mener også de har fått god innsikt i fylkeskommunens oppgaver og ansvar og større forståelse for det politiske arbeidet.

Jeg håper dette bidrar til å rekruttere aktive unge medlemmer inn i partiene og som fremtidige folkevalgte. Som folkevalgte og representanter fra de politiske partiene må vi lytte til de råd ungdommen gir oss ved behandlingen av de politiske sakene. Rådene er ofte svært gode.

Jeg ser fram til et videre godt samarbeid med Ungdommens fylkesråd.

Inger-Christin Torp
Fylkestingsrepresentant